Home » Local » Inspecția Muncii Vaslui a verificat din nou agenții economici din județ

Inspecția Muncii Vaslui a verificat din nou agenții economici din județ

În perioada 13.12 – 15.12.2021,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a desfăşurat campania naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă la unităţile care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție- cod CAEN 7490.

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de acțiuni pentru anul 2021, aprobat de Inspectorul General de stat, se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale ce reglementează relațiile de muncă.

Cele mai frecvente încălcări ale reglementărilor care vizează relațiile de muncă se referă la: Neresectarea dispozițiilor legale cu privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzătorsau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; Neacordarea de liber în zilele de sărbătoare legală și neacordarea repausului săptămânal; Nerespectarea dispozițiilor privind munca de noapte; Incălcarea interdicției de a se efectua ore suplimentare în cazul contractelor cu timp parțial; Neevidențierea reală a documentelor de evidență a timpului de muncă a numărului de ore efectiv lucrate de către salariați; Nerespectarea obligației privind repartizarea timpului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial; Nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

În acest context Inspecția muncii a considerat oportună declanșarea unor acțiuni de control , cu caracter inopinat la angajatorii care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție- cod CAEN 7490 în vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă.

În cadul campaniei desfășurate pe parcursul a trei zile au fost controlaţi un număr de 6 angajatori fiind dispuse două măsuri obligatorii. Deficienţele constatate au fost cu privire la faptul că: Angajatorul nu păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă, pentru salariați. Angajatorul nu ținea la locul de muncă o  evidență a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. Nu au fost identificate cazuri grave de încălcare a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă care să impună aplicarea de sancțiuni contravenționale.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: