Home » Local » Fără apărare! Mai multe UAT-uri din județul Vaslui nu au medici de familie în lupta cu COVID-19

Fără apărare! Mai multe UAT-uri din județul Vaslui nu au medici de familie în lupta cu COVID-19

de Dănuț CIOBANU 

Județul Vaslui intră în lupta cu al cincilea val al pandemiei de coronavirus cu un deficit serios de medici de familie. Mai mult, majoritatea medicilor activi au ieșit la pensie, dar nu au cui să predea activitatea. Medicilor de familie le revine sarcina de a evalua cazurile ușoare de COVID-19, avânt un rol major în stoparea cazurilor grave sau medii. Zonele deficitare în medici de familie sunt Băcești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Grivița, Iana, Ibănești, Mălușteni, Pușcași, Tutova,  Voinești și Murgeni.

În plină pandemie de coronavirus, UAT-urile din județul Vaslui continuă să se confrunte cu o criză a medicilor de familie. Deficitul medicilor de familie se acutizează în contextul în care populația este cu patologie cronică și necesită servicii medicale din partea medicilor de familie. Cel mai mult vor avea de suferit comunitățile din zona Bârladului, pentru că nu sunt medici de familie dispuși să facă naveta de la Iași. În schimb,  în comune precum Codăești, Miclești, Tăcuta sunt doctori care fac naveta din Iași.

”Suntem în continuare într-o penurie de medici de familie. Medici de familie tineri avem foarte puțini, iar medici pensionari sunt tot mai mulți. Noi îi apreciem că doresc să continuie activitatea, având în vedere că nu au cui să predea această activitate și nu pot lăsa populația fără servicii medicale primare. Mai ales în această perioadă, medicul de familie are un rol important  în gestionarea situației pandemice, evaluarea cazurilor de COVID-19 ușoare va fi în sarcina medicilor de familie. Medicii de familie au un rol foarte important de a stopa numărul de cazuri grave sau medii”, a spus Mihaela Vlada, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Vaslui.

La data de 31 iulie 2021, populația județului Vaslui era de 504.378 persoane, din care persoanele înscrise la medicii de familie asigurate și neasigurate erau de 377.763 persoane, reprezentând  78,52 % din totalul populației.

Potrivit datelor Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vaslui, ponderea cea mai mare la asigurații înscriși pe listele medicilor de familie  o reprezintă grupa de vârstă 4-59 ani (72,85%), urmată de grupa de vârstă 60 și peste (24,08%)  și grupa de vârstă 0-3 ani (3,07%).

Din numărul total de  377.763  persoane aflate pe listele medicilor de familie, în mediul urban sunt înscriși la medicii de familie un număr total de 174.103 persoane asigurate și neasigurate (46,09%), iar în mediul rural  203.660  persoane asigurate și neasigurate (53,91%).

La data respectivă, din numărul  total de medici aflați în contract cu CAS Vaslui, 70 se afla în mediul urban , iar 68 în mediul rural. O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu medici de familie în mediul rural. Astfel, numărul medicilor de familie care asigură asistența medicală primară pe baza contractelor încheiate cu CAS Vaslui este de 138 medici pentru 137 de furnizori, dintre aceștia 21 medici au și puncte de lucru în alte localități.  Necesarul de medici raportat la populaţia judeţului Vaslui și numărul optim  de 1.800 înscriși pe lista unui medic de familie, prevăzuţi în normele de contractare, ar fi de 279, rezultând un deficit estimat de 141 medici de familie.

„Așteptăm medicii care au dat rezidențiatul și au dat specialitatea să se îndrepte către județul Vaslui. Foarte mulți primari din județ s-au aplecat asupra laturii privind sănătatea și au încercat să organizeze, să construiască chiar cabinete medicale bine dotate cu toate condițiile de autorizare”, a mai spus Mihaela Vlada.

Zonele deficitare din punct de vedere al existenței medicilor de familie sunt în mediul rural Băcești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Găgești, Grivița, Iana, Ibănești, Mălușteni, Pușcași, Tutova și Voinești, iar pentru mediul urban orașul Murgeni.

Localitățile în care populația este de peste 3.500 locuitori și asistența medicală a fost asigurată de un singur medic timp de 2 ani consecutiv și are pe lista de capitație un număr de minim de 1.800 persoane înscrise sunt Băcești, Grivița, Iana, Pușcași, Tutova și Voinești.

Mai mult, localitățile în care nu a funcționat nici un medic de familie timp de 2 ani consecutiv sun Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Giurcani, Ibănești, Mălușteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: