Home » Administratie » Consilierii PNL și USR-PLUS au convocat o ședință extraordinară a CL Vaslui! Ordinea de zi vizează societatea de transport local

Consilierii PNL și USR-PLUS au convocat o ședință extraordinară a CL Vaslui! Ordinea de zi vizează societatea de transport local

de Dănuț CIOBANU 

Astăzi, de la ora 15.00, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Vaslui. Ședința a fost convocată de grupul consilierilor PNL și grupul consilierilor USR-PLUS. Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi vizează situația de la SC Transurb Vaslui. Astfel, consilierii vor numi administratorii provizorii ai societății de transport local și vor asculta un raport al conducerii Transurb Vaslui despre modificarea programului de transport al autobuzelor.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local (CL) Vaslui cuprinde următoarele proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre pentru numirea administratorilor provizorii la SC Transurb SA Vaslui, pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecţie sau reînnoire a acestora; prezentarea unui raport de către directorul general al SC Transurb SA, cu privire la implementarea HCL nr. 54 din 31.03.2022 pentru modificarea programului de transport al autobuzelor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii de transport public local în municipiul Vaslui; prezentarea unui raport de specialitate privind implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Vaslui, cu referire la SC Transurb SA Vaslui, în urma Deciziei nr.35/2021.

Având în vedere, pe de o parte, încetarea de drept, la data de 18.04.2022 a mandatelor încredinţate membrilor consiliului de administraţie al societăţii S.C. Transurb S.A. Vaslui, iar pe de altă parte, nedeclanşarea procedurii de selecţie a administratorilor pentru un nou mandat, deoarece nu a fost numită comisia de evaluare şi selecţie a candidaţilor pentru Consiliile de administraţie a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Vaslui, precum şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii societăţii şi cu respectarea prevederilor legate, este necesar ca, până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante în consiliul de administraţie al S.C. Transurb S.A. Vaslui, să fie desemnaţi administratorii provizorii ai societăţii”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

Conform legislației în vigoare, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, autoritatea publică tutelară numeşte unul sau mai mulţi administratori provizorii, durata mandatului acestora putând fi de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor.

„Societatea comercială este administrată de către Consiliul de Administraţie compus din 5 administratori, temporari şi revocabili, numiţi şi înlocuiţi exclusiv de Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management al unor întreprinderi publice profitabile sau al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii comerciale, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeşi pe o nouă perioadă de 4 ani”, se mai arată în raportul la proiectul de hotărâre.

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: