Home » Administratie » Investiție de peste 27 milioane de lei într-o stație de pompare ape uzate în cartierul Mora Grecilor

Investiție de peste 27 milioane de lei într-o stație de pompare ape uzate în cartierul Mora Grecilor

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va actualiza devizul general al obiectivului de investiții „Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”.

Potrivit legislației în vigoare, „preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice  aflate în derulare se ajustează pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea de lucrări pentru conformarea PSI (realizarea unei stații de pompare ape uzate). Scopul lucrării îl constituie echiparea rețelei de canalizare în cartierul Moara Grecilor. Colectarea apelor uzate menajere din acest cartier va contribui în mod substanțial la îmbunătățirea gradului de igienă și confort al populației şi la protecția mediului”, a explicat Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al județului Vaslui și din bugetul de stat: buget de stat: 27.902.128,70 lei; bugetul local: 3.366.878 lei.

La nivelul municipiului Vaslui, lucrările din cadrul proiectului de apă și canal constau în extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pe o lungime de 65 kilometri și extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare pe 72 kilometri. Pe lângă orașul Vaslui, lucrările la sistemul de apă și canal vizează și suburbiile Moara Greci, Viișoara, Rediu și Brodoc.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: