Home » Local » Construcții executate ilegal în zona de protecție a Pârâului Valea Seacă

Construcții executate ilegal în zona de protecție a Pârâului Valea Seacă

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are atribuţii de a verifica igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora şi existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, a dispus constituirea comisiei de verificare a modului în care cetățenii care locuiesc în zona pârâului Valea Seacă și a canalelor deschise din municipiul Bârlad, respectă obligațiile de mediu și protecția surselor de apă.
Prin emiterea deciziei, s-a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:
1. identificarea locurile în care se depozitează abuziv deșeuri, în zona de protecție a apelor,
2. descoperirea racordurilor prin care se evacuează apa uzată de pe proprietatea cetățenilor, în pârâul Valea Seacă și identificare construcțiilor executate ilegal în zona de protecție a acestuia și a canalelor deschise.
Viceprimarul mun. Bârlad, doamna Ana-Maria Vintilă, a coordonat activitatea planificată și desfășurată în acest scop.
Astfel, în cooperare cu personalul desemnat din cadrul Primăriei municipiului Bârlad, un reprezentant al Administraţiei Naţionale a Apelor Române Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad – S.G.A. Vaslui și angajați ai S.C. AQUAVAS S.A Vaslui, începând cu luna februarie 2022 au fost efectuate verificări pe albia Pârâului Valea Seacă, începând din Cartierul Cotul Negru, de la podul ce leagă străzile Gh. Emandi și Plevnei, până în zona centrală – Podul Pescăriei.
Poliția Locală Bârlad a acționat cu prioritate pentru identificarea cetățenilor care au construit ilegal canale de evacuare a apelor uzate în Pârâul Valea Seacă, determinarea lor pentru a le desființa, precum și informarea acestora cu privire la obligația legală de a încheia contracte pentru servicii de furnizare a apei și servicii de canalizare, cu operatorul economic autorizat.
Au fost descoperite un număr de 50 canale de evacuare construite ilegal.
Au fost întocmite:
– un număr de 45 (patruzeci şi cinci) procese verbale de informare a cetățenilor, prin care s-au adus la cunoștință prevederile Legii nr. 241/2006, respectiv, art. 31, pct. 14: ” Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate’’,
– un număr de 48 (patruzeci şi opt) procese verbale de informare, prin care s-au adus la cunoștință prevederile art. 3, pct.2, din anexa 2 a Regulamentului Serviciilor de Salubritate la nivelul Județului Vaslui – “Lipsa contractului pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale cu operatorii licențiați din aria de delegare”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 până la 600 lei.
Cu ocazia discuțiilor purtate au fost prezentate și prevederile art. 21, lit. c, din HCL. 22/2002 „aruncarea de materiale, obiecte, cadavre de animale și păsări, deșeuri de orice natură pe domeniul public și privat al municipiului”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 până la 1500 lei.
Împotriva persoanelor care nu au respectat termenul stabilit pentru desființarea canalelor
construite ilegal și ecologizarea albiei Pârâului Valea Seacă, în zona proprietăților ce le dețin, au fost luate măsuri în baza actelor normative enunțate anterior.
Au fost aplicate 75 sancțiuni contravenționale, după cum urmează:
– conform HCL 22/2002 M. privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad – 54 sancțiuni contravenţionale (45 cu amendă în cuantum de 14100 lei şi 9 cu avertisment).
– conform HCL 189/2015 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare pe teritoriul municipiului Bârlad – 17 sancțiuni contravenționale (16 cu amendă în cuantum de 5500 lei şi 1 cu avertisment).
– conform Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Vaslui/2019, 2 sancțiuni contravențională în cuantum de 300 lei.
– conform Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi – 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 1000 lei.
Acțiunile autorității publice locale de întreținere si salubrizare a zonelor de protectie a surselor de apa din municipiul nostru se realizează prin costuri și eforturi foarte mari, fapt pentru care populația este rugată să respecte prevederile legislației referitoare la protejarea mediului. Executarea construcțiilor de orice fel în albiile cursurilor de apă este interzisă. Sunt permise numai acele construcții pentru care există avizul primarului şi al autorităților de gospodărire a apelor.
Primăria mun. Bârlad și Poliția Locală Bârlad solicită cetățenilor să înțeleagă importanța protejării surselor de apă și mediului înconjurător.

About Axinte Radu Alexandru

%d blogeri au apreciat: