Home » Administratie » Plătește pentru cât arunci! În Vaslui vor fi înființate 100 de „insule ecologice” digitalizate, la care accesul se va face cu cardul

Plătește pentru cât arunci! În Vaslui vor fi înființate 100 de „insule ecologice” digitalizate, la care accesul se va face cu cardul

de Dănuț CIOBANU 

Primăria Vaslui va depune un proiect pentru „Construirea de insule ecologice digitalizate” pe un apel lansat în cadrul PNRR. Finanțarea europeană se obține în cadrul unei competiții, iar municipiul Vaslui participă cu 80 de puncte, în condițiile în care punctajul minim pentru obținerea finanțării este de 70 de puncte. Proiectul introduce principiul „plăteşte pentru cât arunci”, prin înființarea și dotarea unor insule ecologice digitalizate.

Primăria Vaslui va participa la competiția de proiecte lansată prin  Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelului „Construirea de insule ecologice digitalizate”. Fondurile europene nerambursabile sunt alocate pentru dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune.

Unul din elementele noului proiect vizează aplicarea principiului „plăteşte pentru cât arunci”. Cu banii europeni vor fi înfiinţate şi dotate insule ecologice digitalizate, ansamblu de containere pentru colectarea a 5 fracţii deşeuri din hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile şi deşeuri reziduale, corelat cu numărul de locuitori municipiul Vaslui.

Prin urmare, optat pentru un număr de 100 de insule ecologice, corelat cu numărul de locuitori, de tipul 1- insula supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1,1 mc, pentru toate cele 5 fracţii ce urmează a înlocui şi moderniza infrastructura existentă.

Insulele ecologice sunt compuse dintr-un set de containere pentru colectarea separată a deşeurilor, protejate anti-vandalism şi împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, conectat Online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului şi interfaţă de facturare. Datele sunt agregate şi utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare şi raportare.

Insulele ecologice digitalizate supraterane sunt alcătuite din următoarele componente: containere pentru colectarea separată pe 5 fracţii a deşeurilor municipale; sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date; servicii conexe pentru operaţionalizarea insulelor ecologice digitalizate.

Din datele disponibile în ghidul specific pentru construirea de insule ecologice digitalizate, luând în calcul valoarea pentru tipul 1- insula supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1,1 mc este de 10.000 euro, respectiv 49.195 lei şi pentru un număr de 100 de insule, corelat cu numărul de locuitori, rezultă valoarea totală eligibilă fără TVA de 4.919.500 lei.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: