Home » Agricultura » APIA Vaslui: „Microgranturi în domeniul agroalimentar”

APIA Vaslui: „Microgranturi în domeniul agroalimentar”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), reamintește beneficiarilor Măsurii 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar, că se apropie termenul scadent pentru încărcarea în sistemul informatic Granturi IMM, secțiunea IMM RECOVER,a rapoartelor de progres însoțite de documentele justificative. La nivelul APIA Vaslui au fost inregistrate un numar de 198 contracte in suma de 4.898.322 lei.

Termenul de depunere a rapoartelor de progres este de 90 de zile calendaristice, termen ce curge de la data încasării sumelor cuvenite în contul bancar al fiecărui beneficiar.

Nedepunerea rapoartelor de progres în termen sau după expirarea celor 90 de zile, utilizarea incorectă totală sau parțială a ajutorului financiar acordat sau depunerea raportului de progres cu informații/documente lipsă, va conduce implicit la recuperarea ajutorului financiar acordat sub formă de microgrant cu dobânzile datorate de la data plății până la data recuperării/rambursării sumei.

Toate documentele justificative care austat la baza efectuării cheltuielilor și care urmează a fi încărcateîn IMM Recover de cătreaplicanțiieligibili ai Măsurii M1, vor purtasintagma „decontat din micro grant”, asumată prin semnătura beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.).

Lista cheltuieiloreligibileangajatedupă data de 1 februarie 2020sunturmătoarele:

  1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
  2. b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate etc.

Cheltuielile efectuate din micro granturi trebuiesă fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.

Această măsură a fost implementată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin Centrele județene APIA și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: