Home » Administratie » Primăria Vaslui va acorda un sprijin financiar de 185.000 de lei pentru susţinerea Centrului Judeţean de Excelenţă

Primăria Vaslui va acorda un sprijin financiar de 185.000 de lei pentru susţinerea Centrului Judeţean de Excelenţă

Consiliul Local (CL) Vaslui va acorda un sprijin financiar în sumă de 185.000 lei pentru susţinerea financiară a unor proiecte care se vor derula de către Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui în anul 2023. Este vorba de niște proiecte care vizează pregătirea şi dezvoltarea
elevilor capabili de performanţe înalte în toate domeniile.

În acest sens se va încheia un Protocol de Colaborare, între Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui şi Primăria municipiului Vaslui, care va cuprinde rolul şi responsabilităţile partenerilor.

Având în vedere numărul mare de înscrieri la grupele de performanţă din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui (1.200 înscrieri), în anul şcolar 2022 – 2023 s-a suplimentat numărul de grupe de la 63 în anul şcolar precedent, la 75 în anul şcolar curent.

În ceea ce priveşte Centrul Zonal de Excelenţă Vaslui, numărul de grupe a crescut de la 35 în anul şcolar precedent, la 40 în anul şcolar curent.

Astfel, activităţile privind pregătirea şi dezvoltarea elevilor capabili de performanţe înalte în cadrul Centrului Zonal de Excelenţă Vaslui se va desfăşura în 40 grupe împărţite pe disciplinele Bilogie, Fizică, Astronomie, Chimie, Geografie, Matematică, Informatică, Robotică etc.

„Centrul Județean de Excelență Vaslui are menirea de a susține și stimula elevii cu rezultate la olimpiadele naționale și internaționale, de a selecta, pregăti și promova noi elevi capabili în vederea obținerii de performanțe la diferitele discipline și de a se adapta în mod util la noile cerințe ale pieții muncii. Elevii vasluieni, capabili de performanță, vor beneficia de asistență calificată, focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: