Home » Local » Deţinuţii vasluieni – o forţă de muncă atractivă

Deţinuţii vasluieni – o forţă de muncă atractivă

Penitenciarul Vaslui pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi, persoane fizice sau juridice, forţă de muncă specială – persoane private de libertate, pe perioade de timp determinate (1–12 luni), în condiţii foarte avantajoase şi cu un număr variabil de persoane. 

Forţa de muncă specială de la Penitenciarul Vaslui este folosită de peste 20 ani de societăţi comerciale din Vaslui şi alţi beneficiari, pe parcursul derulării contractelor fiind

suplimentat constant, la cerere, numărul deţinuţilor folosiţi.

Serviciile pe care le pot presta persoanele private de libertate acoperă o gamă variată de activităţi, după cum urmează:

 lucrări în agricultură și silvicultură;

 gospodărie comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi);

 ambalat confecţii textile;

 producţie ambalaje carton/mase plastice;

 activităţi auxiliare muncii necalificate (săpat şanţuri, recuperarea şi reciclarea

deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale);

 lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere şi feroviare, etc.

Folosirea forţei de muncă speciale poate reprezenta o soluţie eficientă pentru societăţile care doresc stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate, printre

avantajele colaborării pe această linie cu Penitenciarul Vaslui numărându-se:

 scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.;

 posibilitatea de oprire a procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului, pe

anumite perioade de timp, din cauze obiective (spre exemplu: condiţii meteo nefavorabile,

lipsă front de lucru etc.), fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare;

 asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata

derulării contractului, atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia;

 siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în

procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

Folosirea la muncă a deţinuţilor nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia, ci a unui contract de prestări servicii între persoana juridică/fizică şi penitenciar, iar supravegherea persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: