Home » Agricultura » Fermierii pot depune cereri pentru despăgubirea culturilor de primăvară calamitate de secetă pânǎ la data de 21 iulie 2023

Fermierii pot depune cereri pentru despăgubirea culturilor de primăvară calamitate de secetă pânǎ la data de 21 iulie 2023

de Dănuț CIOBANU 

La începutul acestei luni a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţǎ nr. 50 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022.

Beneficiarii ajutorului de stat pot fi producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022 și care le-au fost distruse de seceta pedologică din perioada martie—septembrie 2022, în diferite procente (de peste 30% și până la 100% inclusiv), conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole deţinute.

Eligibilitatea producǎtorilor agricoli constǎ în îndeplinirea urmǎtoarelor condiţii:

deținerea procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică;

înregistrarea în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vaslui a cererii unice de plată 2022, din care sa se poata identifica culturile înființate în primăvara anului 2022, respectiv porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;

nu se aflǎ în dificultate, cu excepția beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică și dovedită prin consemnarea în procesele-verbale cu procente de calamitare de peste 30% și până la 100% inclusiv.

„Ajutorul de stat sub formă de grant unitar are valoarea maximǎde 335 lei/ha,pentru gradul maxim de calamitare de 100%, grad prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru oricare dintre culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022”, a spus Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Vaslui.

Ȋn vederea solicitǎrii acestui grant, producǎtorii agricoli pot depune la Direcţia pentru Agriculturǎ Judeţeanǎ Vaslui o serie de documente datate, cu sintagma „conform cu originalul” și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal, precum: cerere de solicitare a grantului; copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică; copii ale documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

În baza prevederilor actului normativ menţionat, cererile de solicitarea grantului împreunǎ cu documentele anexǎ vor putea fi depuse la DAJ Vaslui în termen de 20 de zile lucrătoare, respectiv pânǎ la data de 21 iulie 2023, inclusiv.

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: