Home » Administratie » Proiectul de reabilitare a Centrului Școlar „Elisabeta Polihroniade” Vaslui a rămas fără executant

Proiectul de reabilitare a Centrului Școlar „Elisabeta Polihroniade” Vaslui a rămas fără executant

Consiliul Județean (CJ) Vaslui derulează la această dată proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului CASEI Elisabeta Polihroniade”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

După ce autoritățile județene au aprobat cheltuielile legate de proiect, în luna decembrie 2020, a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de construcție pentru realizarea investițiilor prevăzute. Procedura a fost finalizată în data de 28 iunie 2021 prin semnarea contractului de lucrări.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări a apărut necesitatea încheierii unor acte adiționale prin care a fost majorată valoarea acestuia. Ulterior, constructorul a fost informat că nu vor mai putea fi acordate ajustări pentru lucrările rămase de executat și i s-a solicitat transmiterea deciziei pentru continuarea executării contractului în condițiile date.

Constructorul a comunicat faptul că varianta aleasă privind contractul de lucrări este încetarea lui, întrucât nu poate continua lucrările cu tarifele inițiale, fără a beneficia de ajustarea prețurilor.

Prin urmare, au fost recepționate lucrările executate de constructor și a fost stabilit restul rămas de executat. Valoarea finală a contractului de lucrări la data încetării este de 4.730.291 lei inclusiv TVA.

Pentru a putea finaliza lucrările de execuție, a fost relansată procedura de achiziție pentru lucrările aferente restului de executat și stabilirea unui nou executant.

„După actualizare, valoarea totală a proiectului va fi 6.603.384 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie la cofinanțarea proiectului, ce revine județului Vaslui, va fi în valoare totală de 4.260.959 lei, reprezentând 4.213.154 lei cheltuieli neeligibile și 47.804,60 lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*