Home / Social / ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de luni – vineri, `ntre orele 8,00 – 14,00, precum [i la urm\toarea adres\ de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 5 zile de la data public\rii prezentului anun], p=n\ la data de 18.09.2015.

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de…

Review Overview

About Mihai Vasile

x

Check Also

Primarii vasluieni, implicați activ în distribuirea produselor de igienă către beneficiari

de Dănuț CIOBANU  Nu mai puțin de 55.937 vasluieni ...

Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Bârlad, pe o suprafață de peste 15.000 mp, afectând traficul rutier

Un incendiu puternic de vegetație a afectat traficul rutier ...

Bătaie de joc la adresa veteranilor de război! Fără bilete de transport și abonamente telefonice gratuite

de Dănuț CIOBANU  Biletele gratuite de transport nu au ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: