Home / Social / ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

ANUNȚ MEDIU – Comuna Ibănești

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de luni – vineri, `ntre orele 8,00 – 14,00, precum [i la urm\toarea adres\ de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa]ii la proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 5 zile de la data public\rii prezentului anun], p=n\ la data de 18.09.2015.

COMUNA IB|NE{TI titular al proiectului “Amenajare poduri [i pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”, anun]\ publicul interesat asupra lu\rii deciziei etapei de `ncadrare de c\tre APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprob\rii de dezvoltare a proiectului, f\r\ a fi necesar\ efectuarea evalu\rii impactului asupra mediului, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare poduri [I pode]e `n comuna Ib\ne[ti, sat M`nza]i, jude]ul Vaslui”. Proiectul deciziei de `ncadrare [I motivele care o fundamenteaz\ pot fi consultate la sediul autorit\]ii competente pentru protec]ia mediului APM Vaslui din strada C\lug\reni, num\rul 63, telefon 0335.401723, `n zilele de…

Review Overview

About Mihai Vasile

x

Check Also

Propunere pentru înființarea unui nou traseu de transport public în Bârlad

Este nevoie urgentă să se ...

Peste 27.000 de pensionari vasluieni primesc de la stat bani pentru completarea pensiilor

27.773 de pensionari vasluieni încasează ...

Șoferii au luat cu asalt vulcanizările pentru a-și schimba anvelopele odată cu răcirea vremii

Sute de șoferi din Vaslui ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: