Home » Social » Veniturile agricole, impozitate

Veniturile agricole, impozitate

Persoanele care realizează venituri din activități agricole sunt obligate să-și declare veniturile la Fisc.

Persoanele care realizează, în mod individual, venituri din comercializarea produselor agricole, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole și arbuștilor fructiferi, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, sunt obligate să-și declare veniturile până pe 25 mai. Încasările se declară în Formularul 221 – ”Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se depune la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui.

Persoanele fizice sau membrii asociațiilor care dețin cu orice titlu suprafețe destinate producției agricole nu trebuie să depună Formularul 221: în cazul terenurilor necultivate; pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde, precum și pentru pășuni și fânețe naturale, destinate furajării animalelor deținute, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, inclusiv a celor neimpozabile; agricultorii care cultivă, pe o suprafață mai mică de două hectare, cereale, plante oleaginoase, cartof, sfeclă de zahăr, hamei pe rod, cei care cultivă tutun pe o suprafață mai mică de un hectar, precum și producătorii de legume de câmp a căror suprafață cultivată este mai mică de 0,5 ha; țăranii care cultivă legume în spații protejate pe o suprafață mai mică de 0,2 ha sau leguminoase pentru boabe pe o suprafață mai mică de 1,5 ha; cei care dețin pomi pe rod pe o suprafață de până la 1,5 ha, vie pe rod până la un ha sau care cultivă flori și plante ornamentale pe o suprafață mai mică de 0,3 ha; crescătorii de animale care dețin mai puțin de două capete vaci și bivolițe, 50 de oi, 25 de capre, șase porci, 75 de familii de albine sau 100 de păsări de curte; arendatorii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor; persoanele fizice care desfășoară activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde de îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice. Formularul 221 cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza căreia contribuabilul își desfășoară activitatea. Asocierile fără personalitate juridică sau contribuabilii care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale sau animale în localități diferite vor completa un tabel pentru fiecare localitate.

Persoanele care realizează venituri din activități agricole sunt obligate să-și declare veniturile la Fisc. Persoanele care realizează, în mod individual, venituri din comercializarea produselor agricole, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole și arbuștilor fructiferi, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, sunt obligate să-și declare veniturile până pe 25 mai. Încasările se declară în Formularul 221 - ”Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se depune la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui. Persoanele fizice sau membrii asociațiilor care dețin cu orice titlu suprafețe destinate producției agricole nu…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: