Home » Social » Locuri de muncă în Germania

Locuri de muncă în Germania

de Roxana NĂSTASĂ

Veste bună pentru cunoscătorii de limba germană. EURES România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfașoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecție la București în luna octombrie 2015.

Angajatori germani reprezentați de Serviciile de Plasare Internațională din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele ocupații: bucătar/bucătar șef/bucătar specialist (15 posturi), ospătar (15 posturi), barman (5 posturi) și personal în industria gastronomiei de sistem (15 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu și cunoștințe bune de limba germană (nivel B1/B2). Pentru posturile de bucătar/bucătar șef/bucătar specialist, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată și experiență în domeniu, precum și cunoștințe de limba germană, cel puțin nivel A2.

Angajarea se face pe o perioadă de cel puțin șase luni, începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe durată nedeterminată. Salariul oferit este de 1.500 – 2.200 euro brut/lună, pentru posturile de ospătar și barman, 1.700 – 2.400 euro brut/lună, pentru posturile de bucătar/bucătar șef/bucătar specialist și de 1.450 euro brut/lună pentru personalul în industria gastronomiei de sistem.

Cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuințe.
Persoanele cu domiciliul în județul Vaslui, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, strada Spiru Haret nr.5, telefon 0235/318184, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înregistrarea în baza de date se realizează pe bază de cerere tip (se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă), copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim șase luni), CV model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf), cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate șase luni) și adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Oportunitate de muncă și în Israel

Cetățenii români pot obține locuri de muncă în construcții, în Israel. Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Protocolul este pus în aplicare de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România și Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experiență în meseriile:
• dulgheri pentru cofraje de construcție industrializată (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);
• fierari – betoniști, îndoirea fierului (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);
• zidari – faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);
• zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.
De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să nu fi lucrat anterior în Israel;
• să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților;
• să nu aibă cazier judiciar;
• să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, inclusiv muncă la înălțime și manipulare de greutăți;
• să nu sufere de anumite boli cronice.

Persoanele interesate se pot înscrie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, cu cerere tip, declarație – tip bilingvă, copie Carte de identitate, copie Pașaport, dacă au, copii ale actelor de studii și de calificare (toate paginile scrise), dacă au și copii ale documentelor care atestă experiența, vechimea în muncă, dacă au.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani. Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiții de muncă și de viață etc. se găsesc pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – www.anofm.ro .

de Roxana NĂSTASĂ Veste bună pentru cunoscătorii de limba germană. EURES România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfașoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecție la București în luna octombrie 2015. Angajatori germani reprezentați de Serviciile de Plasare Internațională din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele ocupații: bucătar/bucătar șef/bucătar specialist (15 posturi), ospătar (15 posturi), barman (5 posturi) și personal în industria gastronomiei de sistem (15 posturi). Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: