Home » Social » Vouchere de vacanță pentru salariați

Vouchere de vacanță pentru salariați

de Marian MOCANU

Guvernul a aprobat, ieri, normele de aplicare a legislației privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul privat și bugetar. Salariații pot primi vouchere de vacanță, o singură dată pe an, în limita a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, respectiv în limita sumei de 6.300 lei. Aceste drepturi se acordă doar în cazul în care sunt stipulate în contractele de muncă, ori sunt incluse ulterior, prin negocieri la nivel de sindicate, atribuirea voucherelor rămânând însă la latitidinea angajatorului, în funcție de fondul de salarii avut la dispoziție.

În iunie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial legea care introduce noi modificări privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul public și cel privat. Voucherele de vacanță reprezită bonuri de valoare, emise de unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice și acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.

În cazul angajaților din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu și bani sau prime. În cazul angajaților din sistemul privat, rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanță, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă, în funcție de sumele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate.

Acordarea primelor sau voucherelor de vacanță va fi stabilită de comun acord cu sindicatele și va fi menționată în mod obligatoriu în contractele colective de muncă aplicabile la nivel de unitate.

Salariații pot primi vouchere de vacanță, o singură dată pe an, în limita a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. În acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 1.050 de lei lunar.

În cadrul ședinței de guvern de ieri, a fost adoptate normele de aplicare a legislației privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul privat și bugetar. După publicarea în Monitorul Oficial a acestei Hotărâri de Guvern, salariații, atât din sectorul de stat, cât și privat, vor putea beneficia de aceste drepturi, dacă sunt incluse în contractele de muncă.

Voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, pentru sectorul bugetar aceste drepturi urmând a fi acordate în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.

Sumele corespunzătoare voucherelor acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Potrivit noilor reglementări, pot fi acordate vouchere de vacanță atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, decizie ce va putea fi luată de către angajatori împreună cu organizațiile sindicale sau cu reprezentanții beneficiarilor.

În cazul personalului contractual și funcționarilor publici din instituțiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanță se stabilesc potrivit prevederilor în vigoare. Pentru instituțiile publice, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.

Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea de la care achiziționează servicii turistice, însă numai dintre cele afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Națională pentru Turism. Este interzisă comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani sau altor bunuri ori servicii. Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe suport electronic.

Teoretic, la nivelul județului Vaslui, de aceste vouchere de vacanță ar putea beneficia circa 12.000 de angajați din sistemul public ori privat.

de Marian MOCANU Guvernul a aprobat, ieri, normele de aplicare a legislației privind acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul privat și bugetar. Salariații pot primi vouchere de vacanță, o singură dată pe an, în limita a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, respectiv în limita sumei de 6.300 lei. Aceste drepturi se acordă doar în cazul în care sunt stipulate în contractele de muncă, ori sunt incluse ulterior, prin negocieri la nivel de sindicate, atribuirea voucherelor rămânând însă la latitidinea angajatorului, în funcție de fondul de salarii avut la dispoziție. În iunie 2015, a…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: