Home » Business » Linii de credit la băncile comerciale, pentru finanțarea IMM-urilor afectate de COVID-19

Linii de credit la băncile comerciale, pentru finanțarea IMM-urilor afectate de COVID-19

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii demarează, în regim de urgență, Porgramul IMM Invest România. Prin acest program se dorește adoptarea de măsuri pentru diminuarea consecințelor economice generate de pandemia COVID-19 asupra IMM-urilor. Programul guvernamental permite IMM-urilor afectate semnificativ de criză să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unor finanțări garantate.

În vederea înscrierii în program, în termen de 7 zile calendaristice de la data publicîrii în Monitorul Oficial al României a Hotărârii pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind programul IMM Invest România, dar nu mai târziu de 16 aprilie 2020, ora 24.00,  instituțiile de credit interesate vor transmite Fondului Național și Ministerului Finanțelor Publice solicitarea de înscriere în program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica, precum și valoarea estimata a finanțărilor pentru anul 2020.

Fondul va garanta aceste finanțări în numele și în contul statului roman, iar garanțiile vor putea acoperi un procent de maximum 80% din creditele de investiții, cu o valoare maxima de 10.000.000 lei și din creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru necesar întreprinderilor mijlocii, în valoare de pana la 5.000.000 lei  și/sau un procent de 90% din creditele/liniile de credit, în valoare de până la 1.000.000 lei acordate întreprinderilor mici, respectiv din creditele/liniile de credit în valoare de până la 500.000 lei, acordate microîntreprinderilor.

Valoarea creditelor/liniilor de credit se va dimensiona în funcție de media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei.  Pentru IMM-urile nou-înființate, valoarea maxima a finantarii pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire, iar durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de încă 36 de luni.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: