Home » Administratie » Persoanele cu dizabilități pot opta pentru decontarea carburantului

Persoanele cu dizabilități pot opta pentru decontarea carburantului

O nouă modalitate de decontare a transportului pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele din această categorie cât și reprezentanții lor legali pot decide începând cu această lună dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau optează pentru biletele gratuite ca și anul trecut.

Hotărârea Guvernului referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial.

Beneficiarii acestei Hotărâri de Guvern sunt:

– persoanele cu handicap;

– reprezentanții legali ai acestora;

– părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Aceștia beneficiază gratuit de transport interurban, sau de decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap. Decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

De asemenea, decontarea carburantului se face în baza unei cereri decontare care cuprinde:

–  declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap;

–  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele cu handicap grav beneficiază de 24 de călătorii pentru care se decontează carburantul, iar persoana cu handicap accentuat beneficiază doar de 12 călătorii.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

În vederea decontării carburantului, direcția generală de asistență socială și protecția copilului depune la sediul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, până pe data de 10 a lunii decontul pentru decontarea carburantului,

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: