Home » Administratie » Vin banii pentru firmele de construcții! CJ-ul aloca 6 milioane de lei pentru plata lucrărilor executate

Vin banii pentru firmele de construcții! CJ-ul aloca 6 milioane de lei pentru plata lucrărilor executate

de Dănuț CIOBANU 

Consiliul Județean Vaslui va direcționa suma de 6 milioane de lei pe secţiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de către constructori. Fondurile provind din excedentul bugetar pe anul precedent, care se ridică la o suma de peste 19 milioane de lei. Restul banilor se va utiliza în funcţie de necesităţile care vor rezulta în momentul întocmirii bugetului local al judeţului pe anul 2021.

La sfârșitul anului 2020, bugetul local al judeţului Vaslui a înregistrat un excedent în suma de 19.152.344 lei.  Din aceasta sumă, 7.015.461 lei este rezervată pentru efectuarea cheltuielilor ce au fost stabile prin acte normative sau de către finanţatori. În acest sens, suma de 6.322.471 lei are destinaţia de a finanţa refacerea drumurilor judeţene, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale. De asemenea, fondul de 400.000 lei este suma alocată de municipiul Vaslui pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenta Vaslui, iar diferenţa de 292.990 lei reprezintă prefinanţarea primită de la finanţator pentru proiectul ”Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad – Laza – Codăeşti (dJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” şi pentru proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei Covid-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordinate UAT Judetul Vaslui”.

Din diferenţa de 12.136.883 lei, Consiliul Județean Vaslui propune utilizarea în acest moment a sumei de 6.000.000 lei pe secţiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de către constructori, iar restul de 6.136.883,29 lei se va utiliza în funcţie de necesităţile care vor rezulta în momentul întocmirii bugetului local al judeţului pe anul 2021.

Conform legislației în vigoare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar se utilizează în baza hotărârii consiliului judeţean, pe trei destinaţii.

Prima este aceea de a finanţa cheltuielile secţiunii de dezvoltare. O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii. O a treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar.

Excedentul bugetar poate fi utilizat şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare dacă actul normativ prin care s-a alocat o sumă unui UAT prevede această posibilitate.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: