Home » Administratie » Interes mare pentru programul de finanțare a activităților nonprofit. Relocări de fonduri pentru unele proiecte

Interes mare pentru programul de finanțare a activităților nonprofit. Relocări de fonduri pentru unele proiecte

Consiliului Județean (CJ) Vaslui a aprobat în prima jumătate a acestui an programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021. Suma totală alocată în cadrul programului în anul 2021 este de 500.000 lei, din care pentru domeniul cultură 200.000 lei, pentru domeniul culte 100.000 lei, pentru domeniul social 100.000 lei şi pentru domeniul sport 100.000 lei.

CJ Vaslui sprijină organizaţiile debutante (care nu au mai obținut finanțare din bugetul local) printr-o alocare financiară dedicată, pentru domeniile cultură, social și sport. Face excepție domeniul culte, pentru care nu se alocă sume speciale organizațiilor debutante. Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor legale privind implementarea acestui program, s-a constituit o comisie pentru gestionarea acestuia.

Până la termenul limită au fost depuse 21 de proiecte. Valoarea totală a finanţării nerambursabile aprobată pentru proiectele eligibile pentru finanţare este de 339.163,38 lei: domeniul cultură – 190.007,12 lei; domeniul culte – 49.852,66 lei; domeniul social – 20.000,00 lei; domeniul sport – 79.303,60 lei.

În urma evaluării, pentru că s-au epuizat fondurile disponibile pentru fiecare domeniu în parte, pentru un număr de 3 proiecte pe domeniul sport (organizații cu experiență) care s-au situat pe lista de rezerve (proiecte eligibile și care au obținut în urma evaluării un punctaj peste pragul de calitate, dar care nu se încadrează în suma maximă alocată domeniului), s-a propus o realocare a fondurilor din cadrul programului, în valoare totală de 48.141 lei.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: