Home » Local » Inspecția Muncii Vaslui: Controale la silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale

Inspecția Muncii Vaslui: Controale la silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale

În perioada 23.05.2022 – 31.08.2022, au fost efectuate 24 vizite de inspecție la angajatorii din Județul Vaslui care au ca domenii de activitate cuprinse în această campanie națională. Au fost constatate 58 de neconformități față de prevederile legale și au fost aplicate 58 de sancțiuni contravenționale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: echipamentele de muncă nu sunt întreținute corespunzător; nu este asigurată protecția împotriva electrocutării; nu este asigurată utilizarea de către lucrători a dozimetrelor; nu este completată evaluarea riscurilor generate de atmosfere explozive; nu este realizată semnalizarea de securitate și sănătate în muncă; nu este asigurată elaborarea documentului pentru protecția împotriva exploziilor; nu deține certificat de examinare IN SITU; nu se realizeaza o întreținere periodică a locurilor de muncă, pentru eliminarea pulberilor minerale și vegetale depuse în spațiile de producție a nutrețurilor combinate;

pentru transportul și ridicarea sacilor pe platforma tehnologică sunt utilizate metode inadecvate care pot pune în pericol securitatea lucrătorilor (utilizare încărcător frontal); nu au fost nominalizate și evidențiate zonele cu risc ridicat și specific din cadrul unității;

în evaluarea riscurilor elaborată pentru posturi/meserii, nu au fost luați în considerație factori de risc determinați de: depășirea concentrației de oxigen (22%), materiale combustibile, surse de aprindere etc.; locurile de muncă la care este posibilă acumularea de oxigen nu sunt dotate cu detectoare de oxigen, pentru prevenirea prezenței oxigenului peste limitele maxime admise.

Obiectivele acțiunii:

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  condiţionare,  păstrare şi  valorificare  a  produselor  agricole,   fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească;

Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;

Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Motivarea acțiunii:

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

În trimestrele II – IV din anul 2020 s-a desfăşurat Acţiunea nr. 12 din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020 – „Acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto”.

Prezenta acţiune urmăreşte continuarea demersurilor întreprinse de Inspecţia Muncii în anii anteriori, prin reluarea verificărilor unor domenii de activitate şi introducerea altor domenii, având în vedere unele evenimente deosebit de grave produse pe parcursul anilor 2020 şi 2021 (cum ar fi: incendii în unele unități spitalicești, explozie urmată de un incendiu la o unitate de rafinare a petrolului).

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: