Home » Administratie » Vasile Voicu, fostul primar al orașului Negrești, și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean

Vasile Voicu, fostul primar al orașului Negrești, și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean

Vasile Voicu a fost ales consilier județean pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a alegerilor locale desfășurate la data de 27 septembrie 2020. În urma prezentării demisiei, se declară vacant locul de consilier județean deținut de Vasile Voicu.

„Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr.20403/28.12.2022, domnul Voicu Vasile și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean. După cum rezultă și din referatul constatator nr.99/04.01.2023, în conformitate cu prevederile art.204 alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, demisia reprezintă unul din cazurile de încetare de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier județean”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.

Consiliul Judeţean Vaslui are obligaţia de a adopta hotărârea privind constatarea încetării de drept a mandatului în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de președintele consiliului județean şi de secretarul general al județului.

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Administrație Publică, domnului Vasile Voicu și Tribunalului Vaslui în vederea validării mandatului supleantului.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*