Home » Local » Perioada pentru depunerea documentelor la Programul Rabla Local Vaslui se prelungește

Perioada pentru depunerea documentelor la Programul Rabla Local Vaslui se prelungește

Având în vedere faptul că nu toți vasluienii acceptați de aplicația AFM pentru participarea la Programul Rabla local 2023 au depus documentele necesare casării autovehiculelor, Primăria Municipiului Vaslui vine în sprijinul acestora și anunță prelungirea perioadei în care se pot transmite aceste documente până la data de 25 NOIEMBRIE 2023.

Reamintim, totodată, că persoanele fizice pot depune documentația aferentă în următoarele moduri:

 1. prin e-mail: pmv@primariavaslui.ro
 2. fizic, la Registratura Primăriei Municipiului Vaslui, în timpul programului de lucru al instituției.

După data limită (25.11.2023), beneficiarii acceptați vor fi invitați la sediu pentru încheierea contractelor de finanțare.

Numai după încheierea contractelor de finanțare, beneficiarii vor casa autovehiculele înscrise în Program și le vor radia din circulație şi din evidenţele fiscale ale Municipiului Vaslui.

Transmiterea adeverinței de dezmembrare și dovada radierii din circulație se va face de către beneficiar în termen de 30 zile de la încheierea contractului.

Adeverința de dezmembrare/Certificatul de distrugere va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat.

Dosarul care urmează a fi depustrebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Cerere – Anexa nr.1 la Procedura internă;
 2. Actul de identitate al proprietarului autovehiculului în copie, semnată „Conform cu originalul” de către solicitant;
 3. Documentele de identificare ale autovehiculului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, certificate„Conform cu originalul”și semnate de către solicitant;
 4. În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, dovada dețineriiproprietății, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.;
 5. Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 6. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Finanțe Publice Locale din cadrul Municipiului Vaslui (care să ateste că titularul figurează în evidenţele fiscale cu mijlocul de transport respectiv şi nu este înregistrat cu obligaţii fiscale restante către bugetul local);
 7. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF (care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații fiscale restante către bugetul de stat);
 8. Cazier judiciar al solicitantului prin care dovedește că nu există infracțiuni împotriva mediului;
 9. Extras de cont pentru contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: