Home » Social » Starea de siguranțǎ a barajelor, evaluată de Comisia Teritorială Moldova

Starea de siguranțǎ a barajelor, evaluată de Comisia Teritorială Moldova

În perioada 10-11 octombrie, Comisia teritorială de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor din categoriile de importanță C și D pentru zona Moldova s-a întrunit într-o ședință de lucru la Galați. Au fost supuse analizei documentațiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a 28 lucrări.

Comisia teritorială Moldova are ca scop avizarea documentațiilor de expertiză la micile baraje aflate în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora – proiectare, execuție, exploatare, postutilizare, conservare sau dezafectare – de pe raza teritorială a Administrațiilor Bazinale de Apă Prut – Bârlad, Iași și respectiv Siret, Bacău.

În Registrul Național al Barajelor din România (REBAR) sunt inventariate 615 de lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de avizare Moldova (baraje de retenție, iazuri de decantare, depozite de deșeuri, lucrări hidrotehnice speciale) aflate sub incidența legislației specifice domeniului siguranței barajelor. Circa 58,2% din aceste lucrări sunt, în prezent, autorizate din punct de vedere al siguranței.

Din păcate, un procent de cca. 41,7% reprezintă lucrările neautorizate. Obiectivele neautorizate sunt deținute, de regulă, de societăți aflate în insolvență, diferite alte entități comerciale private (societăți comerciale, persoane fizice autorizate, asociații familiale etc.) și au termen de conformare permanent, stabilit de entitățile competente. O situație deosebită se înregistrează în cazul autorităților locale, cu dificultăți în asigurarea resurselor financiare și umane necesare administrării în siguranță a acestor mici baraje.

Administrațiile Bazinale de Apă Prut – Bârlad și Siret realizează permanent controale, prin Inspecțiile Bazinale a Apelor, iar în urma acestor acțiuni se stabilesc măsuri și planuri de conformare. De asemenea, se aplică sancțiuni pentru nerespectarea legislației în vigoare din domeniul siguranței barajelor și gospodăririi apelor. Situația autorizării s-a ameliorat în special în ultimii doi ani, astfel că procentul barajelor neautorizate scade semnificativ. Este un fapt îmbucurător că la ședința de avizare din 10-11 octombrie 50% dintre baraje (14 baraje) au fost autorizate pentru prima oară. Pentru remedierea problemelor care se manifestă în legătură cu autorizarea micilor acumulări, de importanță locală, la nivelul Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR) a fost propus un plan de măsuri pentru o perioadă de timp de 2 – 3 ani, care să cuprindă programe de etapizare pentru fiecare acumulare în parte, prin care deținătorii/administratorii micilor amenajări să fie obligați să se conformeze prevederilor legislației naționale din domeniul siguranței barajelor și gospodăririi apelor, atât prin autorizarea barajelor cât și prin realizarea măsurilor și lucrărilor de punere în siguranță a barajelor cu deficiențe.”, a declarat Andreea Poenaru, purtător de cuvânt în cadrul Administrației Bazinală de Apă Prut- Bârlad.

Specialiștii Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP)și ai instituțiilor aflate sub coordonarea sa monitorizează în permanență situația tuturor barajelor din România. În contextul unui patrimoniu național de peste 2200 de baraje, având o vârstă medie de 40-50 ani, dar și al proceselor asociate schimbărilor climatice, cu manifestări din ce în ce mai frecvente a unor fenomene hidro-meteorologice extreme, MAP, ANAR și toate celelalte instituții subordonate din domeniul apelor depun eforturi cu scopul de a asigura protejarea populației, a bunurilor acestora, a obiectivelor socio-economice, a valorilor de patrimoniu, a naturii.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: