Home » Administratie » Primăria Vaslui pregătește licitația pentru achiziționare a 10 troleibuze și 8 autobuze

Primăria Vaslui pregătește licitația pentru achiziționare a 10 troleibuze și 8 autobuze

de Dănuț CIOBANU 

Consiliul Local Vaslui va modifica documentațiile privind proiectul de extindere a rutelor, traseelor și staţiilor pentru transportul public de călători. Prin intermediul proiectului cu finanțare europeană se vor achiziționa 10 troleibuze, 8 autobuze, vor fi amenajate 25 de stații noi etc. Prin actualizarea documentației se evită riscul de a nu se prezenta ofertanţi în procedura de achiziţie a troleibuzelor.

Programul Operaţional Regional 2014- 2020 sprijină reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ, prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiectul implementat la nivelul municipiului Vaslui vizează următoarele componente principale: achiziţionarea a 18 mijloace de transport călători noi – 8 autobuze şi 10 troleibuze ; sistem de transport inteligent; stâlpi pentru reţea fir contact (catenară) – 342 stâlpi noi; reţea alimentare troleibuze (inclusiv staţii de transformare şi redresare); staţii propuse – 25 de staţii noi; staţii existente amenjate – 69 de staţii noi amenajate în spaţiile existente cu destinaţie specifică; amenajări de infrastructură (carosabil şi pietonal).

În vederea fundamentării componentei referitoare la achiziționarea de mijloace de transport, s-a realizat un studiu prin care s-a dimensionat necesarul de mijloace de transport, tipul acestora, precum şi unele caracteristici tehnice de bază. Printre caracteristicile tehnice de bază menţionate în studiul de oportunitate s-a regăsit şi parametrul masa totală maximă autorizată a troleibuzului, impusă la maxim 15.000 kg.

Pe parcursul implementării a intervenit necesitatea modificării parametrului tehnic – masa totală maxim autorizată a troleibuzelor care vor fi achiziţionate în cadrul proiectului. Modificarea constă în mărirea limitei superioare de masă totală maxim autorizată a unui troleu de la 15.000 kilograme la 20.000 kilograme.

”Analizând în perioada februarie – august 2020 caracteristicile tehnice ale troleibuzelor provenite de la diverşi producători, s-a constatat că numai un singur tip de troleibuz se încadrează în valoarea impusă iniţial (15.000 kilograme), majoritatea celorlalte având masa totală maximă autorizată situată către valoarea de 20.000 kilograme). Valoarea impusă iniţial, preluată în caietul de sarcini, s-ar constitui astfel într-o cerinţă restrictivă care ar îngrădi posibilitatea majorităţii ofertanţilor de troleibuze să participe la procedura de achiziţie”, se arată în proiectul de hotărâre.

Astfel, pentru evitarea riscurilor de a nu se prezenta ofertanţi în procedura de achiziţie a troleibuzelor, au fost realizate demersurile necesare în vederea actualizării parametrului tehnic – masa totală maxim autorizată a troleibuzelor și a restului documentației.

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: