Home » Administratie » Goscom Vaslui țintește în anul 2021 un profit de 97.000 de lei

Goscom Vaslui țintește în anul 2021 un profit de 97.000 de lei

Consiliul Local Vaslui va aproba bugetul SC Goscom pe anul curent. Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2021 sunt în valoare de 15.755 mii lei. Din aceste venituri totale, 13.657 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primăriei Vaslui.

Pentru anul 2021, societatea își propune realizarea unei cifre de afaceri în suma de 15.664 mii lei. Veniturile din exploatare sunt în suma de 15.754 mii lei și reprezintă: venituri din servicii prestate în suma de 15.166 mii lei, reprezintă venituri din activitățile desfăşurate de sectoarele societăţii; venituri din redevențe și chirii în sumă de 204 mii lei; venituri din subvenţii în sumă de 294 mii lei etc.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 însumează 15.658 mii lei. Principalele categorii de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile care sunt în suma de 2.197 mii lei; cheltuieli privind seviciile executate de terți sunt în valoare de 923 mii lei; cheltuieli privind onorariile sunt de 9 mii lei; cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt în valoare totală de 540 mii lei; cheltuieli privind personalul, în valoare totala de 11.667 mii lei; alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 291 mii lei.

„Societatea noastră își propune pentru anul 2021 realizare unui profit brut de 97 mii lei, prin creşterea productivităţii muncii și implicit a veniturilor obţinute”, a spus Cătălin Bîrleanu, directorul Goscom Vaslui.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: