Home » Administratie » Proiect de 12 milioane de lei pentru eficientizarea energetică a Centrului Școlar „Constantin Pufan” Vaslui

Proiect de 12 milioane de lei pentru eficientizarea energetică a Centrului Școlar „Constantin Pufan” Vaslui

Consiliul Județean (CJ) Vaslui a depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilelor CSEI Constantin Pufan Vaslui”. Proiectul se află în prezent în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.

Prin implementarea acestui proiect de creștere a eficienței energetice se urmărește realizarea unui climat normal de desfășurare a activităților curente ale Centrului Școlar de Educație Incluzivă (CSEI) ”Constantin Pufan” Vaslui prin asigurarea unui grad sporit de confort termic, cât și eficientizarea utilizării resurselor ce concură la acesta: eficiență în producerea și transportul agentului termic pentru încălzire, creșterea gradului de izolare a clădirilor; reducerea consumului de energie electrică; introducerea sistemelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile; reducerea nivelului de intervenție a operatorilor pentru monitorizarea funcționarii și întreținerii elementelor sistemului.

„Finanţarea investiţiei se va face din fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene (UE), bugetul de stat și bugetul local, astfel: rata de cofinanțare din partea UE este maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională respectiv 12.662.867,12 lei; maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat, respectiv 1.936.673,78 lei; minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția CJ Vaslui, respectiv 297.949 lei”, a spus Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui.

În luna martie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat apelul de proiecte cu titlul – Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice, din cadrul POR pentru perioada 2014-2020.

(Dănuț CIOBANU)

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: