Home » Administratie » Ajutor pentru rău-platnici! Fără majorări de întârziere la restanțele datorate bugetului local al municipiului Vaslui

Ajutor pentru rău-platnici! Fără majorări de întârziere la restanțele datorate bugetului local al municipiului Vaslui

de Dănuț CIOBANU 

Primăria Vaslui a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local. Este vorba de persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Vaslui.

Potrivit proiectului de hotărâre, facilitățile fiscale se aplică de la data intrării în vigoare a proiectului şi până la data de 15 decembrie 2023. Sunt exceptate de la acordarea facilităţilor fiscale persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, cabinete individuale, persoane fizice independente şi alte persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice).

Procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vaslui şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.

„Obiectivul prezentei proceduri constă în asigurarea autonomiei locale care are la bază dreptul de a acorda înlesniri la plată, prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate”, se arată în proiectul de hotărâre.

Consiliul Local Vaslui a votat la începutul acestu an bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

La capitolul venituri, este prognozată suma de 331.643.000 lei, la care se adaugă excedentul bugetar de 60 milioane de lei.

Secţiunea de funcţionare în sumă de 182.765.000 lei, reprezintă 55,11% din total buget local şi cuprinde venituri proprii, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și subvenții.

Secţiunea de dezvoltare în sumă de 148.878.000 lei, cuprinde venituri din subvenții, transferuri voluntare, altele decât subvențiile și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, reprezentând 44,89% din total buget local.

La capitolul cheltuieli este prognozată o sumă totală de 392.618.971 lei.

Secţiunea de funcţionare în sumă de 182.765.000 lei, reprezintă 46,55% din total buget local şi cuprinde cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, serviciul datoriei publice locale, transferuri şi alte cheltuieli.

Secţiunea de dezvoltare în sumă de 209.853.971 lei, cuprinde cheltuielile de capital şi proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi reprezintă 53,45% din total buget local.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: