Home / Tag Archives: ANAF

Tag Archives: ANAF

Contribuabilii vasluieni pot primi clarificări referitoare la noutățile legislative din domeniul fiscal

Marți, 29 octombrie, începând cu ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, contribuabilii persoane fizice si juridice vor primi clarificări si îndrumări referitoare la noutățile legislative, calendarul obligatiilor fiscale declarative și de plată, cât și despre serviciile electronice oferite de ANAF.

Contribuabilii interesați pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice, sau prin intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: +4 031 403 91 60.

Înscrierea participanților la această întâlnire se va realiza prin intermediul ,,Formularului de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Clarificări referitoare la noutățile legislative din domeniul fiscal

Vineri, începând cu ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui din municipiul Vaslui, contribuabilii persoane fizice și juridice vor primi clarificări si îndrumări referitoare la noutățile legislative, calendarul obligatiilor fiscale declarative și de plată, cât și despre serviciile electronice oferite de ANAF.

Cei interesați pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice,  sau prin intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: +4 031 403 91 60.

De asemenea, prin intermediul Formularului de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro , contribuabilii se pot înscrie pentru a participa și de asemenea pot beneficia de asistenta și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, pot transmite cereri, sesizări (petiții).

Noutăți legislative din domeniul fiscal, explicate pentru contribuabilii vasluieni

Joi, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui din municipiul Vaslui, în sala de ședințe de la etajul 2, contribuabilii persoane fizice si juridice vor primi clarificări si îndrumări referitoare la noutățile legislative, calendarul obligatiilor fiscale declarative și de plată,cât și despre serviciile electronice oferite de ANAF.

Contribuabilii interesați pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice, sau prin intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: +4 031 403 91 60.

De asemenea, prin intermediul Formularului de contact disponibil  tot pe site-ul www.anaf.ro , contribuabilii se pot înscrie pentru a participa și de asemenea pot beneficia de asistenta și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, pot transmite cereri, sesizări (petiții ). (A.P.)

MFP scoate din Legea prevenirii încălcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat

MFP propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege.

Măsura este necesară deoarece operatorii economici care încalcă obligația de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, în condițiile în care au fost emise autorizații de distribuție pentru aparatele de marcat care acoperă toate tipurile de activități economice, iar distribuitorii autorizați au stocuri de aparate de marcat noi. De asemenea, o mare parte dintre operatorii economici au achiziționat și instalat aparate de marcat cu jurnal electronic, iar perpetuarea acestei situații ar duce la discriminarea operatorilor economici corecți.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF vor dispune de la prima abatere amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, precum și confiscarea sumelor nejustificate.

“Subliniem faptul că toate firmele care comercializează produse sau prestează servicii direct către populație au obligația de a fiscaliza toate încasările prin intermediul casei de marcat electronice fiscale și de a se dota cu noile aparate de marcat prevăzute de cadrul normativ”, a transmis conducerea ANAF Vaslui.

În acest context, în care MFP a epuizat măsurile legislative de sprijinire a contribuabililor pe care le-a avut la dispoziție, se impune modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum și a modelului planului de remediere. Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MFP www.mfinante.gov.ro la rubrica Transparență decizională. 

Procedura de mediere ANAF, o nouă facilitate fiscală pentru contribuabilii vasluieni

Prin Legea nr. 30 din 10 ianuarie, anul curent a fost completat Codul de procedură fiscală, introducându-se procedura de mediere (art. 230^1) în situația în care contribuabilul întâmpină dificultăți în achitarea datoriilor fiscale ajunse la scadență și pentru care s-a comunicat somație.

În vederea clarificării obligațiilor înscrise în somație și stabilirea unei selecții optime de stingere a obligațiilor fiscale restante, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr.1757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vedrea susținerii situației economice și financiare.

Astfel, contribuabilul aflat în dificultate are posibilitatea de a notifica organul fiscal cu privire la intenția sa de a derula procedura de mediere, în termen de 15 zile de la primirea somației.

De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile care fac obiectul somației.

În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depășească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spațiul privat virtual, înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.

Procedura de mediere constă în clarificarea situației obligațiilor fiscale înscrise în somație, precum și în analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată.

În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere, aceștia se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal cu orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație.

Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor fiscale se consemnează într-un proces-verbal.

În situația în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii.

Contribuabilii vasluieni primesc clarificări referitoare la noutățile legislative din domeniul fiscal

Mâine, de la ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui din municipiul Vaslui, contribuabilii persoane fizice si juridice vor primi clarificări si îndrumări referitoare la noutățile legislative, calendarul obligațiilor fiscale declarative și de plată, cât și despre serviciile electronice oferite de ANAF.

Contribuabilii interesați pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice sau prin intermediul CallCenter-ului, la numărul de telefon: +4 031 403 91 60.

De asemenea, prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro , contribuabilii pot beneficia de asistenta și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, pot transmite cereri, sesizări (petiții). (A. P.)

Peste 12 milioane de lei a virat ANAF în contul contribuabililor din județ, pentru restituirea taxelor și timbrului de mediu pentru autovehicule

Cei aproape 5.000 de contribuabili din județ care așteptau să le fie restituite sumele plătite pentru taxele auto și timbrul de mediu și-au primit, în sfârșit, banii.

Până ieri, la sfârșitul programului, angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești au avut ca termen virarea banilor în conturile celor îndreptățiți să-i primească. Evident, numai dacă au depus cereri în acest sens până în august 2018. Vineri, se știa deja că vor intra banii în contul ANAF, așa că angajații din sistem au lucrat la foc continuu pentru a întocmi toate ordinele de plată, stând și peste program.

„Luni, 3 iunie 2019, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, au fost soluționate un număr de 2.568 cereri de restituire a taxelor sau timbrului de mediu pentru autovehicule, în baza cărora s-a virat în conturile bancare ale contribuabililor suma totală de 6.140.167 lei. De asemenea, marți, 4 iunie, până la sfârșitul programului de lucru vor fi soluționate 2.365 de cereri de restituire pentru taxe și timbru de mediu pentru autovehicule, în baza cărora se va vira în conturile bancare ale contribuabililor suma totală de 6.151.777 lei.”, a declarat ieri, pentru Est News, Nelu Sava, șeful AJFP Vaslui.

Sumele respective au fost alocate din fondul de rezervă al Guvernului și direcționate către Agenția Fondului de Mediu, care la rândul său a trimis sumele în contul ANAF. ANAF a virat apoi banii în contul fiecărei persoane, pe baza ordinului de plată. O parte dintre cei cărora le-au fost restituite sumele, pentru taxa auto sau timbrul de mediu, a primit și dobânda aferentă. Alții, însă, vor primi dobânda după un timp “rezonabil”, spun autoritățile. (Mihaela NICULESCU)

Noutăți legislative din domeniul fiscal

Mâine, de la ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, din municipiul Vaslui, contribuabilii persoane fizice si juridice vor primi clarificări si îndrumări referitoare la noutățile legislative, calendarul obligatiilor fiscale declarative și de plată, cât și despre serviciile electronice oferite de ANAF.

De asemenea, prin intermediul Formularului de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro , contribuabilii pot beneficia de asistenta și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal, pot transmite cereri ori sesizări.

Contribuabilii interesați pot afla mai multe informații de pe site-ul www.anaf.ro/InfoPublice, sau prin intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: +4 031 403 91 60. (A.P.)

Criză de marfă la magazinul ANAF din Vaslui. Iată ce bunuri confiscate de oamenii legii pot fi cumpărate de aici!

de Dănuț CIOBANU

La standul deținut în municipiul Vaslui de către ANAF, pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, este o criză mare de marfă. Potențialii clienți pot achiziționa doar niște brichete, pungi din plastic, găleți, cizme și câteva articole de îmbrăcăminte. Mini-standul ANAF este deschis la Marketul ABC de pe strada Călugăreni nr.31. Fiscul are încheiat un contract de consignație cu operatorul comercial, iar aici sunt valorificate bunurile confiscate de Poliție, Vamă și Tribunal.

Potențialul” economiei vasluiene se poate vedea clar și în volumul de bunuri intrate în proprietatea privată a statului și valorificate prin intermediul ANAF. Cum fluxul de schimburi comerciale de la nivelul județului este extrem de redus, și volumul confiscările de mărfuri operate de instituțiile abilitate este pe măsură. În municipiul Vaslui, ANAF are deschis un mini-stand cu bunuri la Mini Marketul ABC situat pe strada Călugăreni, nr. 31. La standul cu marfă confiscată, clienții pot cumpăra diferite produse la un preț cu circa 50% mai mic, în comparația cu piața liberă. Problema este că doritorii nu prea au ce achiziționa de la acest stand. Marfurile care pot fi găsite acum sunt brichete, jucării, găleți de plastic, pungi, câteva unelte de construcții, cutii de vopsea, cizme și câteva articole de îmbrăcăminte. Practic, cel mai scump articol care poate fi cumpărat este o tastatură pentru tabletă, care costă 50 de lei.

“Când vin și cumpără din magazin, clienții care doresc își aleg marfă și de la acest stand. Sunt luni de zile în care nu primim deloc marfă de la ANAF, pentru a fi valorificată”, ne-a spus vânzătoarea din magazin.

Regim de consigație pentru comercializarea bunurilor

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași are încheiat un contract de consignație cu magazinul, iar aici sunt valorificate bunurile confiscate de Inspectoratul Județean de Poliție, Vamă, Tribunalul Vaslui. Bunurile confiscate de instituțiile competente sunt mai întâi predate la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, unde există o comisie de evaluare formată din șapte specialiști (Poliție, Fisc, Protecția Consumatorilor etc.). După ce bunurile confiscate sunt evaluate și se stabilește prețul de vânzare, acestea sunt predate consignației cu aviz de însoțire și factură pentru a fi valorificate. Comisia evaluează bunurile în maxim 21 de zile de la intrarea acestora în proprietatea privată a statului și se întrunește ori de câte ori este necesar.

Potrivit legislației în vigoare, sunt valorificate bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului, bunurile care provin din succesiuni vacante, bunuri care provin din donații, cu excepția celor afectate de clauze derogatorii, bunurile abandonate în favoarea statului la autoritatea vamală etc.

Conform OG nr. 14/2007, bunurile întrate în proprietatea statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitație publică, în regim de consignație ori prin bursele de mărfuri, după caz.

Fiscul le-a pus gȃnd rău vasluienilor rău-platnici din cătunele izolate ale județului

Începȃnd de anul viitor, vasluienii din localitățile rupte de lume nu vor mai avea nicio scuză dacă nu-și achită datoriile pe care le au către ANAF꞉ Ministerul de Finanțe la va trimite direct la domiciliu, în mod regulat, notificări că sunt buni de plată.

De moarte și de Fisc nu scapă nimeni, cu atȃt mai mult dacă Fiscul e pus pe fapte mari, ca să îngroașe pușculița statului.

Cea mai recentă dovadă: anunțul făcut de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, potrivit căruia niciun romȃn nu va fi uitat de Fisc la trimiterea de notificări. Pentru perioada 2019-2022, estimările făcute de Minister arată că vor fi transmise contribuabililor 57,6 milioane de plicuri, ceea ce înseamnă o medie de 14,4 milioane în fiecare an. Raportat la populația României, care este de 19,5 milioane conform datelor de la Institutul Național de Statistică, înseamnă că doar copiii nu vor fi vizați de ANAF.

Prevăzător, Fiscul a organizat deja o licitație pentru achiziția de servicii poștale și de curierat rapid. Poșta Română este singura instituție care și-a anunțat intenția de a lucra pentru Ministerul Finanțelor, astfel că, din 2019, poștașii vor livra și notificări de la ANAF. Nu doar poștașii, ci și angajații de la firmele de curierat rapid.

Fie că locuiesc în cătune izolate, unde nu au acces la servicii de telefonie mobilă, fie că stau la oraș, contribuabilii vasluieni vor primi, fără excepție, scrisori de la Fisc prin care vor fi informați despre actele administrativ-fiscale pe care le au de completat și de depus.

Numai pentru livrarea corespondenței către toți contribuabilii din Romȃnia, Fiscul va plăti nu mai puțin de 144,85 milioane de lei, fără TVA, în timp ce contractul de servicii poștale și de curierat rapid, care se va derula pe o perioadă de 4 ani, este estimat la 145,47 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit ministrului Teodorovici, instituția pe care o conduce va face economie prin aplicarea acestei măsuri, deoarece contribuabilii nu ridicau pȃnă acum corespondența de la Poștă, iar livrarea la domiciliu scutește taxele de depozitare a scrisorilor.

De asemenea, Ministrul de Finanțe a anunțat că are în lucru un set de măsuri pentru a implementa un sistem de comunicare online cu Fiscul. «Eu am următoarea abordare, repet, suntem în secolul 21, într-un an destul de avansat. Cei care nu au internet țin țara pe loc. Nu putem să ținem o țară pe loc pentru unii sau alții. Vom vedea pentru fiecare zonă în parte ce se poate face la nivelul administrației centrale și locale, pentru ca toți contribuabilii să aibă acces, să poată să comunice online cel puțin cu zona de Fisc. Soluții vor fi și pentru zonele din vârful muntelui. O să vedeți cât de frumos le așezăm în practică!», a spus Eugen Teodorovici. (Mara GRIGORIU)

An negru pentru afaceriști – Fiscul a organizat zeci de licitații pentru recuperarea datoriilor de la firme. Sărăcia din județ se adâncește.

Un număr de 2.824 de firme din județul Vaslui, dintre cele 6149, au datorii la bugetul consolidat al statului. Debitele se ridică la 42,62 milioane de lei, iar pentru recuperarea banilor Fiscul a organizat 32 de licitații publice, în care au fost scoase la vânzare autoturisme, spații industriale, mașini agricole etc. Grosul agenților economici rău platnici sunt din construcții, agricultură și comerț. Pe lângă vânzarea bunurilor sechestrate, Fiscul are în executare silită datorii care se ridică la 19,53 milioane lei.

Firmele din județul Vaslui sunt grele de datorii la bugetul consolidat al statului. La data de 30 septembrie 2018, agenții economici vasluieni contabilizau arierate recuperabile în valoare totală de 42,62 milioane de lei.

Nelu Sava, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, a precizat că 2.824 contribuabili persoane juridice au obligații fiscale neachitate la bugetul consolidat al statului. Cele mai multe firme cu datorii sunt din construcții, prestări servicii, agricultură, industrie ușoară, comerț cu amănuntul.

Pentru valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, în primele nouă luni ale acestui an AJFP Vaslui a organizat 32 de licitații publice. Printre altele, la licitațiile publice au fost scoase la vânzare autoturisme, mașini și utilaje cu destinație industrială și agricolă, spații cu destinație industrială etc.

Pe bugete, situația datoriilor înregistrate în evidențele Fiscului este următoarea: 24,35 milioane lei reprezintă arieratele bugetului de stat cu o pondere de 57,13% în total arierate, urmate de arieratele bugetului asigurărilor sociale de stat în valoare de 12,76 milioane de lei, cu o pondere de 29,94% în total arierate. De asemenea, 5,19 milioane de lei reprezintă arieratele înregistrate la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, cu o pondere în totalul arieratelor de 12,18%, iar suma de 320 mii lei reprezintă arieratele aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj, care au o pondere de 0,75% în total arierate. “Valoarea arieratelor bugetare eșalonate la plată a fost de 14,36 milioane de lei, iar a celor în executare silită de 19,53 milioane de lei”, a spus Nelu Sava.

Condamnați la sărăcie

Estimările în profil teritorial ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză până în anul 2021 arată județul Vaslui va avea peste trei ani cel mai mic produs intern brut (PIB) din Moldova. Astfel, de la un PIB de 8.267 milioane lei în acest an, în 2021 PIB-ul va crește la 10.350 milioane de lei. Mai exact, în 2018 PIB-ul din județul Vaslui este de 4.664 euro/locuitor, pentru ca în anul 2021 acesta să crească la 6.037 euro/locuitor.

Tot peste trei ani, situația de la nivelul Moldovei în ceea ce privește PIB-ul arată astfel: Iași – 35.561 milioane lei, Bacău – 23.915 milioane lei, Suceava – 21.080 milioane lei, Neamț – 15.325 milioane lei și Botoșani cu un PIB de 11.305 milioane lei.

Județul Vaslui nu va excela nici în ceea ce privește populația ocupată civilă medie. De la o populație ocupată de 124.400 persoane în acest an, în anul 2021 se estimează că gradul de ocupare în cadrul populației active va fi de numai 128.000 de persoane. Dacă ne raportăm la datele statistice, potrivit cărora la data de 1 ianuarie 2017 județul nostru avea o populație totală de 484.866 persoane, rezultă că peste trei ani numai un procent de 26% din populația civilă va fi ocupată.

Și la acest capitol, județul Vaslui se clasează pe ultimul loc în zona Moldovei, imediat peste Vaslui fiind clasat județul Botoșani cu 144.100 persoane populație ocupată civilă medie, Neamț cu 180.300 persoane, în timp ce Iașul conduce clasamentul cu o populație ocupată de 298.000 de persoane. (Dănuț CIOBANU)

Vasluienii pot obține număr de identificare pentru casele de marcat și pe internet, prin Spațiul Privat Virtual

Agenția Națională de Administrare Fiscală a creat posibilitatea operatorilor economici vasluieni de a obține numărul unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

ANAF le recomandă acestora să depună “Cererea de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenția Națională de Administrare Fiscală” – Formular C 801 și să primească “Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale”.

Informații despre completarea și transmiterea cererii, respectiv documentele care trebuie atașate, se regăsesc în Ghidul publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul seciunii Servicii Online/”Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat)” sau pot fi obținute telefonic, apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center la nr. de telefon (+4).031.403.91.60.

Formularul C 801 este disponibil pe site-ul www.anaf.ro la rubrica Servicii Online – Declarații Electronice.

Pentru nedotarea cu aparatele de marcat conforme ANAF va aplica sancțiuni contribuabililor mari și mijlocii, începând cu data de 1 septembrie, și contribuabililor mici, începand cu 1 noiembrie.

Totodată, ANAF sfătuiește contribuabilii să depună formularul C 801 din timp, pentru a evita aglomerarea din ultimele zile. (G.P)

Contribuabilii vasluieni sunt așteptați pe 18 aprilie la Finanțele Publice

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui găzduiește pe 18 aprilie, de la ora 11.00, o întâlnire cu contribuabilii din județ. Evenimentul va avea loc în sala de ședințe din incinta instituției, la etajul II.

Vasluienii vor fi puși la curent cu informații utile referitoare la aplicarea legislației în domeniul fiscal. Astfel, vor fi prezentate următoarele subiecte: noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS și CASS; noutăți legislative; calendarul obligațiilor de declarare și plată aferente lunii aprilie 2018.

Contribuabilii interesați pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile de pe site-ul www.anaf.ro/infopublice, la următorul link, sau la telefon + 4 031.403.91.60.

Pentru participarea la întâlnirile organizate la sediile unităților fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul “Formularului de contact”, de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acesta poate fi accesat la https://www.anaf.ro/asistpublic/. Le recomandăm contribuabililor care doresc să adreseze întrebări reprezentanților noștri să le transmită odată cu solicitarea de programare, a declarat Nelu Sava, șeful AJFP Vaslui. (G.P)

Societățile comerciale din Vaslui, iertate de ANAF la prima abatere

Firmele nu vor mai fi amendate de inspectorii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la prima neregulă descoperită, ci vor primi o perioadă de grație de 10 zile pentru a-și remedia problemele, potrivit Legii prevenirii.

Dacă se abat de la normele în vigoare și sunt depistați de ANAF, comercianții vasluieni și cei din toată țara vor primi doar un avertisment, împreună cu un plan de remediere a problemei sau problemelor găsite în timpul controlului efectuat de inspectorii ANAF. Ulterior, vor avea la dispoziție 10 zile pentru a soluționa neregulile constatate la prima verificare, pentru că Fiscul va relua controlul să vadă dacă au fost respectate indicațiile și firma a intrat în normalitate.

Astfel va fi aplicată Legea prevenirii, sub incidența căreia intră și Ordonanța de urgență nr. 28 / 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Care sunt problemele la casa de marcat pentru care firmele pot primi avertisment

În ceea ce privește Ordonanța care îi obligă pe operatorii economici să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, se consideră neregulă una dintre următoarele situații꞉
– emiterea bonului fiscal care conține date eronate;

 • neînmanarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii, la solicitarea clientului;

 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa la loc vizibil anunțul de atenționare aprobat prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice;

 • încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a), privind funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali;

 • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f), referitor la operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal.

Societățile comerciale pot fi mustrate și pentru o serie de nereguli depistate la Legea privind Codul de Procedură Fiscală. Printre acestea se numără꞉

a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrarii fiscale sau de mențiuni;

b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătura cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;

f) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);

h) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal.

Legea prevenirii lasă la îndemȃna Guvernului dreptul de a stabili și de a modifica oricând și oricum lista sancțiunilor care pot fi iertate firmelor la prima abatere. (Mara GRIGORIU)

Declarațiile deputatului Mihai Botez, despre infrastructura jalnică din Vama Albița, au făcut valuri: șeful ANAF a venit să vadă cu ochii lui craterele

Ionuț Mișa, șeful ANAF

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Ionuț Mișa, a efectuat ieri o vizită în Vama Albița, unde s-a întâlnit cu prefectul de Vaslui, Eduard Popica, în vederea stabilirii unor soluții privind reabilitarea infrastructurii rutiere din cel mai mare punct vamal pe granița de est a Uniunii Europene.

Infrastructura rutieră din punctul de trecere Albița este aproape impracticabilă, plină de gropi, și este nevoie urgentă de găsirea unei soluții legale, pentru a oferi condiții decente de trafic. Am trimis memorii la Ministerul Finanțelor încă din vara anului trecut și așteptăm o rezolvare a situației. Într-o primă fază, în cursul acestei săptămâni vor fi aduse unități noi de lucru, fiind rezolvată problema infrastructurii informatice, astfel încât să fie scurtați timpii de așteptare pentru efectuarea formalităților de frontieră. În ce privește infrastructura rutieră, în cel mult o lună, vom afla în ce condiții vor începe lucrările de reabilitare. Vama Albița este cuprinsă într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene și se așteaptă un răspuns de la Bruxelles dacă va fi sau nu acceptat la finanțare. În caz contrar, există soluția trecerii porțiunii de drum în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru a fi reabilitat”, a transmis prefectul Eduard Popica, într-un comunicat de presă.

De la începutul anului și până în prezent, peste 360.000 de persoane și peste 22.000 de autovehicule au tranzitat Vama Albița.

Recent, deputatul USR Mihai Botez  a criticat dur starea jalnică în care se află Vama Albița, afirmând că aceasta arată ”ca după război”. Printr-o declarație politică susținută la o zi după celebrarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, deputatul de Vaslui a relatat: „În drum spre un important eveniment simbolic, am tranzitat vama Albița din județul Vaslui, pentru a ajunge la Adunarea Centenară, organizată în capitala Republicii Moldova, Chișinău. Am asistat la scene absurde în acest punct vamal, unde, din cauza gropilor din drum și a condițiilor meteo neprielnice, mai mulți șoferi au trebuit să împingă mașinile pentru a fi scoase din gropile pline cu gheață. ”.

Deputatul USR a arătat că vama este ultimul loc văzut atunci când părăsești un stat, precum și primul pe care îl vezi atunci când intri în statul român, un astfel de punct având o semnificație profundă în conștiința celor care intră și ies din România. (G.P.)

Daniel Olteanu: “Contribuabilii plătesc un preț prea mare pentru premierea angajaților din instituțiile de control ale statului”

Deputatul liberal Daniel Olteanu avertizează asupra riscului producerii unui precedent care vizează toate instituțiile de control ale statului, în condițiile în care angajații ANAF pot primi, de la finele anului trecut, stimulente financiare dintr-un fond alimentat din patru categorii de surse.

Olteanu susține că, în acest mod, contribuabilii pot deveni ținta unor acțiuni abuzive de verificare, care îndepărtează ANAF de adevăratul rol pe care trebuie să îl aibă, acela de a stimula și crește conformarea voluntară, și nu de a amenința și sufoca întreprinzătorii cu sancțiuni și controale. În cadrul unei declarații în Plenul Camerei Deputaților, Daniel Olteanu a subliniat că, dacă măsura s-ar fi aplicat în ultimii trei ani, atunci sumele folosite pentru premierea angajaților ANAF, în cuantum de 15% din totalul colectat din amenzi și executări silite, ar fi depășit sumele investite în infrastructura din Moldova, în aceeași perioadă, prin proiecte ale Ministerului Transporturilor. Deputatul liberal atrage atenția că această situație dovedește, încă o dată, politica programată de abandonare a Moldovei, regiune care lipsește de pe harta marilor investiții în infrastructură și care primește alocări neînsemnate, în ciuda tuturor încasărilor suplimentare care se fac la bugetul statului.

“Sunt de acord că este nevoie de mai mulți bani la buget, dar atrag atenția că nu se va obține asta prin sufocarea întreprinzătorilor cu controale și sancțiuni. În locul stimulării conformării voluntare, pe finalul anului trecut s-a decis premierea angajaților ANAF cu 15% din sumele încasate ca urmare a unor acțiuni de forță. Mai precis, e vorba de o parte din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac. Sunt patru categorii de sume, nu le detaliez aici pentru că nu e timp, ele se află în OUG nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017).

Vreau să vă spun că, dacă ar fi existat în 2017, aceste premieri ar fi fost de aproximativ 40 milioane euro, iar pe ultimii trei ani s-ar fi ridicat la peste 166 milioane euro, și asta conform unui răspuns oficial pe care l-am primit chiar de la ANAF. Foarte grav mi se pare faptul că, pentru una din categoriile care ar urma să facă obiectul premierilor, nici măcar ANAF nu știe câți bani a adus aceasta bugetului de stat, și mă refer aici la „sumele confiscate prin hotărâri judecătoresti pronunțate în materie penală care au la baza sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită”. Deci, fond de premiere de 15% dintr-o sumă pe care nu o cunoaștem!″, a declarat Daniel Olteanu.

De asemenea, parlamentarul a atras atenția asupra faptului că e de așteptat ca și angajații altor structuri de control din cadrul unor instituții, de la ITM la Garda de Mediu, CJPC, CJAS etc., să aibă solicitări similare, de a se constitui la nivelul acestor entități un fond de premiere, pentru a se oferi stimulente financiare în urma acțiunilor de control.

“Am deja pe birou un memoriu al unor angajați dintr-o altă instituție de control, care cer, pe scurt, tratament similar. Vreau să vă gândiți foarte serios ce s-ar întâmpla în momentul în care angajații din Poliție, ITM, Casa de Asigurări, Garda de Mediu, Protecția Consumatorilor, DSV, DSP și așa mai departe vor solicita să fie premiați, pe același model, cu un procent din sumele recuperate.

Pot fi de acord cu stimulente date tuturor acestor angajați din instituțiile de control în momentul în care aduc încasări suplimentare la buget, ca urmare a conformării voluntare, nu a amenzilor. Nu acesta este obiectivul unui stat, să trimită zeci de controale anual unui întreprinzător, ci să-l sprijine pe acel întreprinzător în desfășurarea activității. ANAF nu există în primul rând pentru a da amenzi, ci pentru a simplifica procesul de colectare a taxelor și impozitelor, pentru a crește conformarea voluntară. Cunosc o situație în care un contribuabil a câștigat un proces cu ANAF pentru o sumă de câteva sute de lei, iar ANAF i-a transmis că nu-i va restitui nimic, pentru că a contestat doar modalitatea de executare. Evident, acest contribuabil a abandonat lupta, iar pentru greșeala ANAF nu va răspunde nimeni. Ce facem, ne jucăm de-a șoarecele și pisica cu contribuabilii, speculând orice pentru a le mai da o amendă, pentru a le mai pune o poprire, pentru a ne face fondul de premiere de 15%?”, a spus deputatul liberal, care a acuzat că sumele care ar fi folosite pentru premierea angajaților ANAF ar depăși investițiile statului, în această perioadă, în infrastructura din Moldova.

″Vă rog să vă gȃndiți la această comparație, cred eu, elocventă: 40 milioane euro în 2017 și peste 166 milioane euro în ultimii trei ani, cât ar reprezenta premierile în ANAF, înseamnă sume mai mari decât cele investite în infrastructura din Moldova în această perioadă, prin proiecte ale Ministerului Transporturilor. Dacă ANAF primește premieri de 15%, Moldova nu primește nici 1% din ceea ce i se cuvine”, a susținut Daniel Olteanu în Plenul Camerei Deputaților.

Șefii instituțiilor publice din Vaslui nu mai pot primi informații de la Finanțe fără o conexiune on-line

Șefii instituțiilor publice din județul nostru au fost avertizați, joi, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, că nu vor mai putea primi informații despre conturile proprii sau despre cele ale salariaților dacă nu-și vor crea o conexiune on-line cu ANAF.

Conturile instituțiilor publice din județ nu vor mai putea fi accesate decât prin intermediul platformelor on-line. Avertismentul a venit, joi, în cadrul Colegiul Prefectural, din partea conducerii Administrației Finanțelor Publice (AFP) Vaslui.

Ministerul Finanțelor Publice a pus la dispoziția instituțiilor publice un sistem informatic la care trebuie să se logheze pentru a putea obține informații de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum situația conturilor și a veniturilor pe care le realizează un contribuabil. De aceea, am rugămintea ca toți colegii să facă eforturi pentru a fi incluși în acest sistem informatic. Am mai făcut excepții și am mai oferit informații la acest început de an, dar situația nu se va mai repeta”, a declarat directorul AFP Vaslui, Nelu Sava.

Directorii instituțiilor publice trebuie să obțină un cod de acces pentru administratorul instituției care, ulterior, va putea delega o altă persoană să se ocupe de contul instituției. Odată logat la contul on-line, persoana împuternicită va putea obține orice informație despre instituție pe linia financiar-contabilă. (Ionuț PREDA)

Declarația 112 privind obligațiile de plată către ANAF pot fi depuse în continuare și la ghișeele Finanțelor Publice

Declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate vor putea fi depuse în continuare și la ghișeele administrațiilor publice din județ. Decizia a fost anunțată joi de conducerea Administrației Finanțelor Publice Vaslui, în urma unei comunicări de la ANAF.

Reprezentanții firmelor din județ pot răsufla ușurați în ceea ce privește depunerea declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Agenția Națională de Administrare Fiscală a decis, astfel, să mai dea o șansă contribuabililor care, de la 1 ianuarie 2018, aveau obligația de a depune doar on-line aceste declarații.

Astăzi (n.r-joi), am primit o precizare de la ANAF prin care suntem informați că toți contribuabilii care avea obligația să depună formulare doar on-line de la 1 ianuarie o pot face și la ghișeele noastre. Astfel, cei care nu aveau o semnătură digitală sau care sistemul le dădea eroare pe platforma on-line au la dispoziție și modalitatea clasică de depunere a formularelor”, a declarat directorul AFP Vaslui, Nelu Sava.

Reprezentanții Finanțelor Publice Vaslui nu au putut preciza o dată până la care contribuabilii vor mai putea să-și depună formularele 112 la ghișeele ANAF și nu doar on-line. (Ionuț PREDA)

Pensionarii vasluieni care își rotunjesc veniturile din PFA, buni de plată la ANAF

Vasluienii care s-au pensionat, dar desfășoară activități independente sau profesii liberale, ca persoană fizică autorizată (PFA), trebuie să achite contribuțiile la sănătate (CASS) dacă în 2017 au realizat venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe țară sau estimează că o vor face anul acesta, însă nu și contribuții la pensie (CAS).

Pensionarii care obțin venituri din activități independente, ca PFA, titulari ai întreprinderilor individuale sau familiale și profesii liberale, datorează în 2018 CASS raportate la noul salariu minim pe economie, de 1.900 de lei, cu precizarea că la plata CAS sunt scutiți.

Prin urmare, toți pensionarii vasluieni care realizează venituri din activități PFA trebuie să aibă mare grijă atunci cȃnd calculează sumele pe care le datorează la ANAF. Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menționate, realizate în anul fiscal precedent, caz în care au obligația depunerii declarației 600 până la data de 31 ianuarie 2018.

Mai exact, un pensionar care, în 2017, a obținut ca PFA venituri de peste 22.800 de lei (12 salarii minime brute pe țară), va datora contribuția la sănătate, în cotă de 10% din 1.900 de lei, adică 190 de lei lunar. Dacă veniturile sunt sub acest plafon, contribuabilii nu sunt obligați să depună formularul 600 și nici nu trebuie să plătească CASS, având însă varianta de a opta pentru achitarea contribuțiilor, în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligații fiscale.

În plus, pensionarii datorează CASS pentru veniturile din dobânzi, în cazul în care realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe țară. Aceeași obligație revine ți celor care obțin venituri din asocierea cu o persoana juridică, venituri nete din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri nete din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri brute din alte surse.

Care sunt pensionarii care pot avea PFA?

Conform articolului 118 din Legea 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pot avea calitatea de persoană fizică autorizată următoarele categorii de pensionari:

 • pensionarii pentru limita de vȃrstă;

 • nevăzătorii;

 • pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate pentru jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

 • copiii, pensionari de urmaș;

 • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din cȃștigul salarial mediu brut. (Mara GRIGORIU)

Guvernul și ANAF, cu mȃna în buzunarele vasluienilor care muncesc în străinătate. Iată ce ”cadou” îi așteaptă de la 1 Decembrie

Data de 1 Decembrie este termenul-limită până la care românii plecați peste hotare sunt obligați să prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidenței fiscale, conform Ordonanței de Guvern 30 / 2017. Dacă refuză sau nu ajung la timp la sediile ANAF, aceștia sunt pasibili de amendă.

Legislația în vigoare îi obligă pe toți românii care au părăsit țară după 30 ianuarie 2012 să își schimbe rezidența fiscală în țara unde lucrează. Același lucru trebuie să îl facă și românii care au plecat înainte de anul 2012, dar care au mai obținut venituri și din România.

Asta înseamnă că miile de vasluieni plecați la muncă în străinătate riscă să plătească amenzi de 50 – 100 lei, dacă nu vor completa, în următoarele trei zile, formularul ANAF, și nu vor cere schimbarea rezidenței fiscale. Și nu doar o dată, ci în două exemplare!

Unul dintre formulare va fi depus personal sau prin împuternicire la registratura organului fiscal unde persoana respectivă a avut domiciliul fiscal, sau se poate trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la ANAF, la departamentul pentru „evitarea dublei impuneri”, iar al doilea exemplar se păstrează ca dovadă.

Pe lângă acest formular, vasluienii sunt obligați să prezinte și următoarele documente, traduse: certificat de rezidență fiscală, copie după contractul de muncă, copie după contractul de casă, copie CI sau pașaport, copie card de sănătate și copie carnet de conducere, dacă este emis de țara respectivă.

La solicitarea romȃnilor aflați peste granițe, revoltați și nemulțumiți de decizia Guvernului de la București, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a cerut ca formularele să se poată transmite și online. Deocamdată, nu a primit, însă, din partea Guvernului un răspuns favorabil.

Pentru că romȃnii din străinătate nu știu ce trebuie să facă în privința schimbării rezidenței fiscale, FADERE a solicitat prim-ministrului Mihai Tudose amânarea intrării in vigoare a Ordonanței 30 / 2017 cu cel puțin 6 luni. Mai mult, organizația a cerut demararea unei campanii de informare a românilor din dispora cu privire la noul Cod fiscal, schimbarea rezidenței fiscale și aplicarea Ordonanței 30 / 2017.

„Nu este cinstit ca cel mai mare investitor al României din ultimii 10 ani – 55 de miliarde trimise în ultimii 10 ani, să fie călcat încă odată în picioare de Statul Român“, au declarat reprezentanții FADERE.

Și romȃnii care vor să părăsească țara după data de 1 ianuarie 2018, pentru mai mult de 180 de zile, trebuie să anunțe ANAF, înainte cu 30 de zile de plecare, potrivit noului Cod Fiscal.

Deși, la nivelul județului Vaslui, nu există date oficiale cu privire la numărul exact al persoanelor plecate la muncă peste hotare, se estimează că în jur de cȃteva mii de vasluieni au domiciliul în străinătate. Reprezentanții de la Protecția Copilului vorbeau, în primăvara anului trecut, de aproximativ 5.000 de copii vasluieni care au cel puțin un părinte plecat din țară. (Mara GRIGORIU)

Atenție, vasluieni! – Anunțați ANAF-ul dacă plecați în străinătate mai mult de șase luni, altfel riscați să plătiți amendă!

De la 1 ianuarie 2018, ANAF vrea să dea startul curățeniei din evidențele fiscale romȃne, iar cei care pleacă peste hotare pentru o perioadă mai lungă de jumătate de an trebuie să-și declare rezidența fiscală atunci cȃnd părăsesc Romȃnia!

ANAF are vești mai puțin bune pentru vasluienii care muncesc sau călătoresc în străinătate pentru mai mult de șase luni, într-un interval de 12 luni consecutive. Aceștia vor fi obligați, de la începutul anului viitor, să completeze și să depună la unitatea Fiscului din raza domiciliului chestionarul de rezidență fiscală.

Măsura este prevăzută de Codul fiscal și este detaliată de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.099 / 2016. Ea vizează toate persoanele fizice care au rezidență romȃnă și care, indiferent de motiv (contract de muncă, contract de studii), pleacă mai mult timp din țară. Totuși, prin excepție, chestionarul nu trebuie depus de către cetățenii care lucrează în străinătate ca funcționari sau angajați ai statului romȃn.

Cei care nu depun chestionarul de rezidență fiscală cu 30 de zile înainte de data la care intenționează să plece din Romȃnia riscă amenzi cuprinse între 50 și 100 de lei, conform Ordonanței Guvernului nr. 30 / 2017.

Formularul trebuie completat în două exemplare. Unul trebuie transmis electronic sau prin poștă, cu confirmare de primire, sau trebuie depus la registratura unității fiscale competente, în timp ce altul se păstrează.

În funcție de datele primite de la ANAF, autoritățile romȃne vor decide dacă o anumită persoană trebuie eliminată sau menținută în evidențele fiscale.

Între trei și patru milioane de români lucrează peste hotare, iar în ultimii zece ani ani aceștia au trimis în țară peste 50 de miliarde de euro, peste nivelul investițiilor străine din aceeași perioadă.

Numărul vasluienilor care muncesc în străinătate, în continuă creștere

Potrivit statisticilor de la Organizația Națiunilor Unite, Romȃnia se află pe locul patru în Europa la numărul de cetățeni care trăiesc în afara țării. Peste 3,4 milioane de romȃni sunt plecați la muncă in străinătate, ori stabiliți definitiv acolo, cu tot cu familii. Cei mai numeroși rezidenți români se află în Italia, peste un milion. Pe locul doi se află Spania, cu aproape 800.000 de români, iar pe trei Germania cu 250.000 de persoane.

La nivelul județului Vaslui, nu se cunoaște exact numărul persoanelor plecate la muncă peste hotare. Totuși, datele de la Protecția Copilului arătau, în primăvara anului trecut, că aproximativ 5.000 de copii vasluieni au cel puțin un părinte plecat din țară, cele mai multe cazuri de acest fel înregistrȃndu-se în mediul rural. De altfel, o scurtă vizită prin comunele din Vaslui dovedește că realitatea întrece statisticile: există sate aproape pustii, unde casele au rămas ferecate de cei care au pornit în căutarea unui trai mai bun, peste granițe. (Mara GRIGORIU)

Vești bune de la ANAF pentru vasluieni! – Obligațiile fiscale se vor declara ONLINE

Contribuabilii vor putea înregistra sau modifica toate categoriile de obligații fiscale declarative pe internet, prin intermediul unui nou formular, special creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru a-și eficientiza activitatea și pentru a-i scuti de eforturi suplimentare pe cei care plătesc taxe și impozite.

Cel mai nou proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vine cu un formular – surpriză pentru contribuabili! Este vorba despre Formularul 700, mai exact “Declarația de înregistrare / modificare a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, care are în vedere eficientizarea administrării fiscale și, în același timp, minimizarea eforturilor de conformare a contribuabililor.

Formularul 700 se va putea completa exclusiv online, prin menționarea tuturor obligațiilor fiscale, acțiune care nu mai necesită și alte documente justificative. Pȃnă acum, potrivit prevederilor art. 86 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, declarația de înregistrare fiscală era însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta.

Noul tip de formular se va aplica în cazul tuturor obligațiilor fiscale, cu o singură excepție꞉ solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, care nu poate menționată în cadrul Formularului 700.

Orice altă modificare ulterioare cu privire la datele din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea unei declarații de mențiuni, potrivit art. 88 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Aceasta nu este singura noutate care vine din partea ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală își propune și actualizarea unor proceduri referitoare la declararea inactivității unui contribuabil sau, după caz, proceduri de reactivare fiscală a acestuia. Mai exact, ANAF dorește includerea în conținutul procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, a fluxurilor privind declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale și reactivarea contribuabililor declarați inactivi de către organele cu atribuții de executare silită.

Conform prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, un contribuabil este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile Codului fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una din următoarele situații:

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;

e) durata de funcționare a societății este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

În ceea ce privește contribuabilii declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, aceștia se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) își îndeplinesc toate obligațiile declarative prevăzute de lege;

b) nu înregistrează obligații fiscale restante;

c) organul fiscal central constată că funcționează la domiciliul fiscal declarat.

Vasluienii care au obiecții cu privire la acest proiect sau cei care consideră că Formularul 700 poate fi îmbunătățit se pot adresa în scris reprezentanților ANAF, cu propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ, cu mențiunea „Conf.Legii nr.52/2003“. (Mara GRIGORIU)

Activitate blocată la Fiscul din Vaslui și din Bârlad, unde salariații au protestat că ar avea salarii prea mici

Activitatea Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui a fost blocată, luni, în totalitate, după ce peste 120 de salariați aflați la serviciu s-au adunat să protesteze în holul de la parterul instituției nemulțumiți de noua lege a salarizării. Același lucru s-a întâmplat și la Bârlad, unde contribuabilii au făcut cale întoarsă de la ghișee.

Peste 120 de salariați ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui s-au raliat colegilor din țară și au declanșat, luni, o grevă spontană pe termen nelimitat, blocând întreaga activitate a instituției. Așa cum au procedat și la protestele anterioare, angajații Fiscului au părăsit birourile și s-au adunat în holul de la parterul clădirii AJFP Vaslui. În aceste condiții, contribuabilii care au dorit să facă diverse plăți la ghișeele instituției s-au văzut nevoiți să renunțe și să se întoarcă din ușa clădirii.

Suntem solidari cu ceilalți colegi din țară și protestăm față de noua lege a salarizării. Nu este normal ca în sectorul nostru veniturile salariale să fie blocate până în anul 2022, în timp ce la ceilalți salariați din alte domenii de activitate să se facă majorări de 25%. De asemenea, solicităm ca lefurile să fie și în concordanță cu activitatea efectivă prestată de salariați astfel încât să nu mai fie discrepanțele atât de mari între cei care fac controale și colectează efectiv veniturile și cei din structura centrală a ANAF”, ne-a declarat liderul Sindicatului Finanțelor Publice Vaslui, Valerică Berescu.

Cei de la Bârlad susțin că muncesc în condiții ”ușor inumane”

Bârlădenii care au dorit ieri să facă plăți către ANAF s-au trezit în imposibilitatea de a o face, pentru că, începând cu ora 9.00 și până la sfârșitul programului, angajații ANAF au întrerupt activitatea. Finanțiștii din Bârlad au urmat exemplul colegilor lor din București și au declanșat un protest spontan pe perioadă nedeterminată, nemulțumiți de salariile pe care guvernanții se pregătesc să le acorde prin noua grilă de salarizare.

Finanțiștii spun că Guvernul pregătește o mare surpriză, o diferență salarială între 27 și 59 la sută, între salariile finanțiștilor din teritoriu și cele ale lucrătorilor ANAF București și ai Ministerului de Finanțe. Reprezentanții Sindicatului SEDLEX, la care sunt afiliați lucrătorii ANAF, au discutat pe seama unor amendamente la legea salarizării, dar reprezentanții Guvernului nu le-au luat în calcul. În această săptămână urmează să se finalizeze legea salarizării, lege care îi nemulțumește total pe cei care colectează banii la bugetul statului.

„Protestul spontan de astăzi, 15 mai, nu a fost inițiativa sindicatului, ci o inițiativă asumată de fiecare funcționar public din țară. Noi, reprezentanții sindicatului, ne-am alăturat acestui protest spontan care sper că va sensibiliza Guvernul”, a declarat Eliad Chirilă, vicepreședinte al Sindicatului Finanțelor Publice Vaslui.

Salariile celor de la ANAF (filialele din teritoriu) pornesc de la 2.000 de lei și ajung la 3.000 – 4.000 de lei. Nu e ca și când s-ar compara în vreun fel cu lefurile comic de mici ale angajaților de la privat, cei care produc realmente banii pentru sectorul bugetar și unde marea majoritate nici nu îndrăznesc să viseze la o leafă de 2.000 de lei. Nu se compară nici măcar cu salariile celor din administrația publică locală, unde nici primarul nu are 4.000 de lei.

„Ne desfășurăm activitatea în condiții ușor inumane, volumul de muncă este foarte mare. Au fost făcute disponibilizări de personal și pentru că nu s-au mai făcut angajări volumul de muncă s-a mărit. De asemenea inechitățile existente în legea salarizării au pus capac și noi ne-am solidarizat cu ceilalți finanțiști care au declanșat protestul spontan. Nu suntem orice fel de angajați, avem o răspundere deosebită, munca noastră presupune anumite riscuri și vrem să fim tratați pe măsura muncii depuse, nimic mai mult”, a declarat Irina Gabriel, vicelider de grupă sindicală ANAF Bârlad.

Protestul este pe termen nelimitat, angajații renunțând la acesta doar dacă guvernanții le vor rezolva revendicările. (Ionuț PREDA, Mihaela NICULESCU)

Autoritățile și instituțiile publice din Vaslui vor avea acces la sistemul informatic Patrim Ven, al Ministerului Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea acestuia la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din județul Vaslui, în vederea furnizării de servicii pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

La nivelul județului nostru sunt 307 autorități și instituții publice la care Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, poate furniza servicii prin sistemul informatic Patrim Ven, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale autorității/instituției publice, cu condiția respectării procedurii privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic Patrim Ven. Utilizarea de către autoritățile și instituțiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum și descrierea interfețelor de acces la acesta.

Servicii disponibile în sistemului informatic PatrimVen sunt consultarea și transmiterea datelor de identificare a instituției de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont; consultarea și transmiterea de informații din declarațiile D112, privind angajatorul, venitul și contribuțiile de asigurări sociale reținute de acesta pentru persoana fizică; transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice. Adeverința de venit conține informații privind cuantumul și natura veniturilor obținute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal. De asemenea transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică; consultarea și transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică; consultarea și transmiterea datelor privind clădirile, terenurile și vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitățile administrativ-teritoriale conform legii; transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică. Mai este posibilă prin intermediul Patrim Ven transmiterea datelor din declarațiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declarații de impunere și declarații informative, precum și date din declarațiile recapitulative; transmiterea situațiilor financiare depuse de către contribuabil.

Protocolul de aderare, pentru fiecare autoritate sau instituție publică, se semnează și se transmite electronic, în temeiul prevederilor legale privind semnătura electronică. Autoritățile și instituțiile publice vor desemna maxim două persoane cu rol de administrator de interoperabilitate, care vor putea înrola persoane din cadrul instituției pe care o reprezintă, ca utilizatori ai PatrimVen.În vederea înrolării, autoritățile și instituțiile publice prezintă și depun, după caz, prin persoana nominalizată ca administrator de interoperabilitate la MFP, respectiv ANAF, prin organele fiscale teritoriale la care unitatea administrativ-teritorială are conturi deschise, o serie de documente/fișiere. Este vorba de cartea de identitate a persoanei în original; fișierul de export al certificatului digital calificat deținut de persoană stocat pe suport electronic; cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate, pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea unității administrativ-teritoriale, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia.

Datele și informațiile furnizate de părți sunt supuse secretului fiscal, se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale în vigoare. Prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. (G.P)

Asistență online și telefonică pentru contribuabilii vasluieni

Agenția Națională de Administrare Fiscală vine în sprijinul contribuabililor vasluieni cu o serie de servicii electronice și telefonice.

Spațiul privat virtual (SPV) este un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală și constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice / Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acest serviciu este destinat persoanelor fizice care dețin un cod numeric personal. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se face prin accesarea site-ului www.anaf.ro, în secțiunea Înregistrare Utilizatori”, cu ajutorul unui user-name și a unei parole. Verificarea datelor înregistrate se va face fie on-line, cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act administrativ fiscal emis de administrația fiscală începând cu anul 2013, fie la sediul oricărei administrații fiscale în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spațiul Privat Virtual. Contribuabilii care dețin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spațiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia.

Accesul controlat la dosarul contribuabilului este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice nerezidente. Pentru a accesa și utiliza serviciul “Acces controlat la dosarul contribuabilului” este nevoie de un certificat digital calificat. Este un serviciu prin intermediul căruia contribuabilii au acces la informații cu privire la: vectorul fiscal, situația sintetică, declarații depuse. Pe site-ul ANAF, în secțiunea Servicii on-line”, sub-secțiunea “Declarații electronice / Acces controlat la dosarul contribuabilului” se găsesc informații detaliate despre acest serviciu.

Depunerea declarațiilor on-line este posibilă pe portalul www.e-guvernare.ro ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat. Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje: reducerea timpului aferent depunerii declarațiilor, întrucât nu presupune deplasarea la sediul administrației fiscale; economisirea resurselor materiale și financiare (hârtie, cheltuieli cu personal, transport); utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declarații; depunerea declarațiilor on-line se poate face la orice oră. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii on-line”, sub-secțiunea “Declarații electronice / Descărcare aplicații”.

Asistența prin e-mail se poate face prin intermediul formularului de asistență postat pe site-ul ANAF contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale.

Buletinul informativ fiscal poate fi accesat pe ste-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistență contribuabili, sub-secțiunea “Legislație / Noutăți legislative se găsesc informații cu privire la actele normative cu incidență în materie fiscală ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.

Ghiduri curente se găsesc pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Asistență contribuabili se găsesc materiale informative și ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri țintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plată ale contribuabililor.

Prin intermediul numărului de telefon 031 403 9160, contribuabilii primesc răspunsuri prompte și de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 și 2, iar pentru asistență în domeniul Tehnologiei Informației selectează tasta 3.

Prin intermediul numărului 0800 8000 85 contribuabilii pot sesiza gratuit, 24 de ore din 24, refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal; acte de corupție înfăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și din instituțiile subordonate.

Vasluienii pot avea acces la date și prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300. Pot obține astfel informații publice despre un agent economic precum codul de identificare fiscală, denumirea agentului economic înregistrat / neînregistrat în scopuri de TVA, starea de inactivitate fiscală a agentului economic și aplicarea sistemului de TVA la încasare. (G.P)

FMI critica dur Fiscul din Romania: ANAF risipeste resurse pe controale inutile si nu reuseste sa incaseze datoriile. Recomandarile Fondului si reactia ministrului Finantelor

Directia Mari Contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu reuseste sa isi atinga scopul, acela de a reduce decalajul dintre taxele datorate si cele incasate, din cauza faptului ca risipeste resurse pe activitati care aduc putini bani la buget, nu are o abordare strategica, iar rezultatele sunt slabe.

Acestea sunt concluziile “Raportului de asistenta tehnica privind Imbunatatirea Administrarii Riscului de Conformare pe care il prezinta Marii Contribuabili”, care a fost intocmit in urma vizitei expertilor Fondului Monetar International, din 7-21 aprilie 2016, pe baza datelor valabile in septembrie 2015, scrie Agerpres.
“Este foarte probabil ca eforturile ce se fac (in cadrul DMC-n.r.) sa nu aiba un impact prea mare asupra gap-ului fiscal, daca acest impact exista. (…) Resursele de control irosite pe inspectii neproductive sunt enorme”, se mentioneaza in raport.
Printre cauzele care genereaza aceasta situatie se numara faptul ca aproximativ 46% din resursele anuale de control ale DMC sunt utilizate pentru rambursari de TVA, rezultate semnificative obtinandu-se in doar 10% din inspectiile efectuate.
In administratiile fiscale avansate, controlul rambursarilor de TVA ocupa un procent foarte mic din resursele DMC (sub 5%). Analiza de risc si ierarhizarea dupa prioritati ar trebui sa directioneze activitatile de control catre acele deconturi de TVA cu optiune de rambursare ce prezinta riscuri majore. Resursele economisite ar trebui sa fie utilizate pentru controlul unor aspecte ce prezinta o mai mare semnificatie din punct de vedere al asigurarii unor fluxuri de venituri majore”, se subliniaza in raportul FMI.
In plus, institutia internationala remarca faptul ca timpul utilizat la fiecare inspectie este prea mare in comparatie cu standardele internationale. “In Romania, o inspectie de rambursare de TVA la un mare contribuabil dureaza in medie jumatate de an, in timp ce in administratiile avansate astfel de inspectii dureaza o zi sau chiar mai putin. Se afirma ca principalele motive pentru durata atat de mare a inspectiilor sunt atentia sporita acordata activitatilor de control fiscal ale ANAF de catre Curtea de Conturi, conjugata cu faptul ca inspectorii pot fi trasi personal la raspundere pentru orice discrepanta de impozite si taxe neidentificata in timpul inspectiilor”, se mai noteaza in raport.
Conform documentului, 20% din resursele anuale de control sunt concentrate in principal pe planuri de control elaborate “de jos in sus” (desi Centrala ANAF are o contributie mica la aceste planuri). In plus, nu exista o abordare strategica, iar rezultatele sunt deci slabe.
Exista deficiente si in activitatile de asistenta contribuabili si de colectare, ceea ce subrezeste capacitatea DMC de a avea un impact efectiv asupra comportamentelor contribuabililor in materie de conformare. Spre exemplu, serviciile destinate contribuabililor nu sunt adaptate spre a ataca domeniile de risc major, ci sunt mai degraba raspunsuri la intrebari sau solicitari adresate de contribuabili si de firmele de contabilitate”, se mai precizeaza in raportul FMI.
FMI recomanda ANAF sa selecteze marii contribuabili controlati dupa cifra de afaceri
FMI recomanda ANAF sa modifice criteriile de selectie a contribuabililor administrati de Directia Mari Contribuabili (DMC), astfel incat principalul criteriu sa fie nivelul cifrei de afaceri, si sa asigure salarii competitive angajatilor cheie.
“Repartizarea contribuabililor la DMC se realizeaza incorect. DMC se straduieste sa administreze 2.392 de contribuabili ce genereaza sub 50% din veniturile fiscale totale colectate de ANAF. O selectare mai buna (bazata pe cifra de afaceri a contribuabililor) ar genera 1.200 – 1.400 de contribuabili la DMC, ce ar insuma pana la 60% din veniturile totale. (…) Criteriile ar trebui sa se aplice contribuabililor din intreaga tara si ar trebuie sa reprezinte principalul mecanism de a stabili daca un contribuabil este in portofoliu sau in afara lui‘, se subliniaza in raportul citat.
In plus, pe termen scurt, FMI sustine ca ANAF ar trebui sa mentina sau chiar sa majoreze numarul de angajati ai DMC, chiar daca prin aplicarea noilor criterii populatia administrata de DMC (angajatii companiilor din portofoliu -n.r.) s-ar putea reduce semnificativ. “Chiar daca aceasta populatie se va reduce, importanta ei, din punct de vedere al veniturilor ce trebuie protejate, va creste“, se mentioneaza in documentul citat.
Totodata, personalul Directiei ar trebui instruit prin cursuri de pregatire profesionala, inclusiv prin programe de schimb cu administratiile fiscale avansate. FMI considera ca este vital ca personalul DMC sa fie foarte bine pregatit, ca sa poata face fata omologilor lor din firmele de contabilitate.
De asemenea, procedurile de rambursare a TVA (analiza riscurilor si control) ar trebui revizuite pentru a reduce utilizarea excesiva a resurselor de control.
O alta recomandare a FMI sustine eliminarea din legi si reglementari a mai multor prevederi precum obligatia ANAF de a controla contribuabilii strict din ratiuni legate de prescriere, raspunderea personala pe care o au inspectorii de control si alte categorii de angajati pentru nerealizarea veniturilor si a obligatia inspectorilor de control de a examina toate perioadele fiscale ce s-au scurs de la data ultimului control fiscal.
Pe termen mediu (1 – 3 ani), FMI recomanda ANAF sa asigure pentru DMC o cladire corespunzatoare, mijloace de transport suficiente si instrumente tehnice moderne adecvate, pentru realizarea de controale fiscale electronice.
In acelasi timp, FMI solicita “asigurarea de salarii competitive la nivelul domeniului de activitate, pentru directorii si personalul cheie al DMC, in mod special pentru inspectorii de control, departamentul juridic si expertii TI, pentru a atrage si pastra personalul cu calificari si competente exceptionale“, se mai arata in documentul citat.
Reactia Ministerului Finantelor
Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili a inceput sa puna in practica unele masuri de imbunatatire a activitatii precum recrutarea de personal calificat si implementarea structurilor organizatorice a Directiei cu specializari si segmente pe sectoare de activitate, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice, transmis presei.
Transparenta este unul dintre principalele obiective ale mandatului meu. Publicarea rapoartelor FMI privind activitatea ANAF- Mari Contribuabili este un pas urias in aceasta directie. Consider ca este important sa avem o evaluare obiectiva a activitatii ANAF si ca aceasta analiza sa poata fi consultata de toti cetatenii. Asa putem intelege mai bine complexitatea activitatii ANAF, problemele pe care le intampina institutia si solutiile pe care le aplica pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor. Tocmai de aceea continuam reforma ANAF si am inceput deja sa implementam recomandarile din rapoarte“, a declarat ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu.
Potrivit Ministerului Finantelor, in ultimii 5 ani, din 100 de rapoarte ale misiunilor tehnice pe administrare fiscala ale FMI doar patru au fost publicate in Danemarca, Finlanda, Italia si Polonia.
Sursa: incont.stirileprotv.ro

Criterii privind condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui aduce la cunoștința contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 629/17.08.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Prezentul ordin stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului, ce se regăsesc în una din următoarele situații:

 • Persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de la înființare, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin.(1) din Codul Fiscal, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, posibilitate reglementată de art.316 alin.(1) lit.a) din Codul Fiscal.

 • Persoana impozabilă a realizat pe parcursul exercițiului calendaristic, o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.316, alin.(1) lit.c) din Codul Fiscal

 • Persoana impozabilă căreia autoritățile fiscale i-au anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA și care a eliminat cauzele ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA , solicită reînregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art.316, alin.(12) din Codul Fiscal.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute mai sus sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora.

Persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, nu are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

Se referă la:

1. administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.

În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

Persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Formularul (088) trebuie să fie validat de către aplicația informatică.

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentația depusă .

În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute de lege, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare, de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.

În vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la lit. a) și b).

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situații:

a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;

d) persoana impozabilă se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal.

Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu – compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

Compartimentul de evaluare înștiințează în scris persoana impozabilă cu privire la soluția care urmează să fie adoptată, faptele și împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept. Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. (G.P)

Fiscul va propune companiilor o metodă care le poate scăpa de controale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va introduce modelul de raportare SAF-T, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și folosit de mai multe state europene, care reprezintă o metodă de pre-control, întrucât companiile transmit voluntar date relevante autorităților fiscale, a declarat, pentru Profit.ro, președintele instituției, Dragoș Doroș. Avantajul acestui sistem este că reduce costurile de administrare pentru ambele părți, poate fi utilizat pentru verificări în cazul rambursărilor de taxe, minimizează riscurile în perspectiva controalelor sau chiar le elimină.

SAF-T este un standard international de schimb de date între companii și autoritățile fiscale pe cale electronică. Practic, înseamnă că firmele pun la dispoziția Fiscului informații, iar acesta le monitorizează și apreciază dacă mai sunt sau nu necesare controale, inclusiv pentru rambursări de taxe.

Ce este SAF-T?

“La nivel european se constată tendința de standardizare a modului de furnizare a informației către autoritățile fiscale, pe cale electronică. În acest sens, soluția OECD a fost implementarea unor jurnale predefinite (achiziții și livrări) în format electronic (xml), fișiere standard (Standard Audit File for Tax – SAF-T). Acest SAF-T a fost introdus cu succes în mai multe state membre UE  (e.g. Portugalia, Luxemburg) și, de asemenea, de la 1 iulie 2016 și în Polonia, iar de la 1 octombrie va fi introdus și în Lituania. În România, acest nou formular 394 vine probabil ca un răspuns/aliniere la această tendință europeană. Însă modelul local nu s-a pliat pe practica europeană. Acest standard SAF-T ar fi putut fi preluat și de Fiscul românesc, iar pentru companii ar fi fost mult mai simplu pentru că, spre desosebire de 394, acest mod de raportare nu mai presupune compilări de date, calcule, agregări etc. Prin SAF-T s-ar fi făcut un transfer de informație la Fisc care ar fi putut să culeagă din aceste jurnale informațiile necesare (care acum sunt cerute prin intermediul noului formular 394). SAF-T aduce beneficii importante statelor membre care l-au implementat (de exemplu din punct de vedere al derulării controalelor fiscale, nu numai din punct de vedere al TVA, ci și al impozitului pe profit, al reconcilierilor datelor declarate de parteneri și identificarea unor «anomalii», posibilitatea analizei unor mostre de date și extrapolări ulterioare”, a explicat recent, pentru Profit.ro, Ioana Iorgulescu, Executive Director E&Y.

Sursa: profit.ro

Servicii în ajutorul cetățenilor oferite de ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că unul din obiectivele strategice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul serviciilor oferite contribuabililor îl reprezintă orientarea spre servicii la distanță. În acest sens au fost dezvoltate o serie de servicii în slujba contribuabililor și anume:

Servicii oferite electronic

Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pune la dispoziție o serie de servicii electronice :

 • Spațiu privat virtual – constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/ Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală. Acest serviciu este destinat persoanelor fizice care dețin un cod numeric personal. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se face prin accesarea sit-ului www.anaf.ro, în secțiunea ,,Înregistrare Utilizatori,, prin completarea formularului special dedicat și alegerea unui user name și a unei parole. Verificarea datelor înregistrate se va face fie on-line, cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act administrativ fiscal emis de administratia fiscală începând cu anul 2013, fie la sediul oricărei administrații fiscale în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spațiul Privat Virtual. Contribuabilii care dețin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spațiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia. Prin Spațiul Privat Virtual se pot depune declarațiile fiscale (formular 200,220,230), se pot solicita și elibera adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală, se pot primi deciziile de impunere emise de ANAF, fără a mai fi necesară deplasarea la ghiseu sau oficiul postal. De asemeni, prin Spațiul Privat Virtual se pot verifica sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajator se poate efectua vizualizarea sumelor datorate de contribuabili în baza declaratiilor si incasărilor inregistrate.

 • Acces controlat la dosarul contribuabilului – serviciul este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice nerezidente. Pentru a accesa si utiliza serviciul,, Acces controlat la dosarul contribuabilului,, este nevoie de un certificat digital calificat. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spațiul său privat, unde vizualizează informații din dosarul fiscal prin accesarea aplicației,, Dosar Fiscal,, Este un serviciu prin intermediul caruia contribuabilii au acces la informații cu privire la: vectorul fiscal, situatia sintetică, declarații depuse.

 • Depunere declarații on-line – serviciu disponibil pe portalul www.e- guvernare.ro ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat. Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje: reducerea timpului aferent depunerii declarațiilor întrucât nu presupune deplasarea la sediul administrației fiscale, economisirea resurselor materiale si financiare, utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declarații; depunerea declarațiilor on-line se poate face la orice oră. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea ,, Declaratii electronice/Descărcare declarații,,

 • Asistența prin e – mail – prin intermediul formularului de asistentă postat pe site-ul ANAF contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul in care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale.

 • Buletin informativ fiscal – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materiale informative cu incidență în materie fiscală ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.

 • Ghiduri curente – pe site-ul ANAF în secțiunea ,,Asistență contribuabili,, se găsesc materialele informative si ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri țintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plată ale contribuabililor.

Servicii oferite telefonic

 • Call – center – prin intermediul numărului de telefon 0314039160, contribuabilii primesc răspunsuri prompte și de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 si 2, iar pentru asistență în domeniul tehnologiei informației selectează tasta 3,

 • TelVerde – prin intermediul numarului 0800 800 085, contribuabilii pot sesiza: refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal; acte de coruptie infăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și institutiilor subordonate. Acest număr poate fi apelat gratuit 24 de ore din 24.

 • Acces date prin SMS – prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300, contribuabilii obțin următoarele informații publice despre un agent economic: codul de identificare fiscală; denumirea agentului economic înregistrat/neînregistrat în scopuri de TVA, starea de inactivitate fiscală a agentului economic; aplicarea sistemului de TVA la încasare. (G.P)

Normele de venit agricol pentru vasluieni, în anul 2016

Au fost aprobate normele de venit pentru activitățile agricole desfășurate în județul Vaslui. Acesta sunt valabile pentru activități desfășurate individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, aplicabile în anul 2016. Pentru cei care cultivă peste 2 hectare de cereale, plante oleaginoase, cartof sau sfeclă de zahăr normele/hectar sunt în valoare de 185, 210, 2.262, respectiv 383 lei. Cei care cultivă 1 hectar de tutun plătesc 736 de lei. Pentru cultivarea a jumătate de legume în câmp fermierii suportă o normă de 2.427 lei. Pentru cultivarea a 1,5 hectare de leguminoase pentru boabe se plătesc 1.964 de lei. Pentru 1,5 hectare de pomi pe rod norma este de 2.500 lei iar pentru vii pe rod 1.333 lei. Cea mai mare normă de venit, de 4.130 lei, a fost calculată pentru cultivatorii de flori și plante ornamentale.

În sectorul zootehnic, normele de venit stabilite pentru anul 2016 sunt de 113,8 lei/cap de animal pentru crescătorii de vaci și bivolițe, 10,7 lei/cap de animal pentru oi și capre, 21,56 lei/cap de animal pentru porci, 34,82 lei/familie de albine și de 1,62 lei pentru păsările de curte. În cazul crescătorilor de animale, sunt scutiți de la plată impozitului agricol pentru deținătorii de mai puțin de două vaci, sau 50 de oi, ori 25 capre, 6 porci, 100 păsări ori 75 familii de albine.

Contribuabilii care realizează, venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit aveau obligația pană la data de 25 mai 2016, de a depune, pentru anul în curs, la organul fiscal competent Formularul 221 ,,Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit,, privind suprafața cultivată/cap de animal/familie de albine detinută la data declarării.

Pe baza declarațiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activități agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul agricol se plătește după ce se încasează banii din producție, în două tranșe: 50% până la data de 25 octombrie și 50% până la data de 15 decembrie.

Lista privind normele de venit este publicată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro, secțiunea norme de venit. (G.P)

ANAF se inroleaza pe platform Ghiseul.ro. Contribuabilii vor plati taxele si impozitele online, incepand din toamna

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat procedurile de inrolare pe plaforma Ghiseul.ro, iar, cel mai probabil, din toamna, contribuabilii persoane fizice pot achita taxele si impozitele datorate in sistem online catre ANAF, a declarat, luni, Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice.

Simplificarea procedurilor administrative si plata online au fost printre principalele obiective ale mandatului meu, la preluarea acestuia. In acel moment, nu exista o initiativa rapida, concreta si imediata pentru plata taxelor si impozitelor de catre persoane prin intermediul cardului, la ghiseu sau online. Ne-am indreptat catre Ghiseul.ro pentru ca este o platforma care deja functioneaza la nivelul taxelor locale. Este cazul sa mergem si la nivelul autoritatilor centrale, respectiv sa inrolam ANAF in Ghiseul.ro pentru simplificarea vietii contribuabilului. Avand in vedere numarul mare de solicitari privind plata taxelor online, ANAF a demarat procedurile si speram ca, din toamna, acest lucru sa fie posibil cel putin la nivelul persoanelor fizice”, a mentionat Dragu, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului Finantelor Publice, la ora actuala, este urmata o serie de pasi, unul fiind selectarea institutiei de credit prin care sa se realizeze platile online.

“Tehnic, sunt doi pasi importanti pe care ii facem in aceasta perioada pentru a adera la sistemul de plata electronica. In primul rand, trebuie sa selectam institutia de credit prin care sa se realizeze platile online. In al doilea rand, trebuie inregistrarea efectiva a ANAF pe platforma. Pot sa va spun ca am demarat ambele actiuni in paralel si in acest moment avem deja un grup de lucru care lucreaza din partea Trezoreriei si din partea ANAF pentru realizarea caietului de sarcini, dar si pentru identificarea aspectelor tehnice la nivel IT pe care trebuie sa le solutionam in perioada imediat urmatoare. De asemenea, sunt aspecte tehnice si juridice extrem de importante ce trebuie avute in vedere. De exemplu, datele cu privire la ce taxe si impozite are de platit fiecare contribuabil sunt date cu caracter secret. Asta inseamna ca informatiile de plata vor fi furnizate de ANAF la 24 de ore dupa deschiderea contului pe ghiseul.ro. De asemenea, stingerea creantelor se va face in maxim 5 zile de la efectuarea platii. In prezent, vreau sa va reamintesc ca avem posibilitatea achitarii taxelor si impozitelor in numerar la casieriile trezoreriilor, prin virament, respectiv prin Ordin de plata sau prin internet banking si prin mandat postal. Dupa cum spuneam, din toamna speram sa putem efectua aceste plati si online, prin Ghiseul.ro”, a spus Anca Dragu.

Lansat in martie 2011, www.ghiseul.ro si este administrat si operat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), institutie aflata in subordinea MSI.
Din aprilie 2013, MFP si ANAF au initiat un proces de modernizare a administratiei fiscale finantat de Banca Mondiala in suma de 70 milioane de euro.
La finalul anului 2013, Guvernul a adoptat o hotarare prin care s-a stabilit ca plata comisionului aferent platii electronice cu cardul a taxelor si impozitelor prin intermediul www.ghiseul.ro (altul decat comisionul prevazut prin contract de catre banca cu care fiecare cetatean are contract) sa fie suportata de catre beneficiarul platii (respectiv de institutiile publice).
Un numar de 96 de primarii accepta plata online a taxelor si impozitelor locale, prin www.ghiseul.ro sau platformele proprii.
Sursa: incont.stirileprotv.ro

Majoritatea angajaților din Finanțe și ANAF câștigă cel puțin 4.000 lei net

Majoritatea angajaților din Ministerul de Finanțe și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) câștigă lunar, în mână, potrivit datelor publicate de cele două instituții, mai mult de 4.000 lei, sumă similară cu cele mai mari salarii medii nete din economie, cum ar fi IT sau intermediere financiară.

Instituțiile bugetare ar trebui să își publice lunar, pe pagina de web, veniturile salariale nete, conform unei hotărâri a guvernului, din 2010. Obiceiul nu s-a păstrat și multe site-uri au informații vechi. Între timp, salariile au crescut în sistemul bugetar, unde lucrează 1,18 milioane de persoane, însemnând cam un sfert din totalul celor care au contracte de muncă în România.

Cheltuielile totale cu personalul bugetar au fost de 13,8 miliarde de lei în primul trimestru din 2016, față de 12,8 miliarde lei în aceeași perioadă a a anului trecut. Numai că, în 2015, în primul trimestru, au fost incluse în cheltuieli 1,5 miliarde lei pentru plata drepturilor obținute în instanțe. Prin urmare, cheltuielile s-au umflat în primele trei luni din acest an cu 2,5 miliarde lei după ce Parlamentul a votat o serie de majorări: 12% în instituțiile publice locale, 25% în sănătate și asistență socială, 15% în învățământ, 10% pentru alți bugetari în afară de cei din sănătate și educație.

Sursa: money.ro

ANAF acuza sase dintre cele mai mari firme romanesti din comertul cu materiale de constructii de constituire a unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala

In perioada 2014-2015, inspectorii antifrauda din ANAF au instrumentat un caz de evaziune fiscala, la finalizarea caruia au fost sesizati procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicati, potrivit unui comunicat al institutiei. Joi au avut loc perchezitii la sediile firmelor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL si OKAPI SRL.

Cele sase firme sunt conduse de cunoscuti oameni de afaceri romani. Printre ei se numara Ioan Ciolan, actionarul Ambient SA din Sibiu, un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis. Intr-un interviu din ziarul Turnul Sfatului din aprilie 2013, Ciolan vorbea despre relatia sa de “prietenie” cu Klaus Iohannis, dublata de acelasi tip de relatie intre sotiile lor.

“Eu am fost un olimpic de fizică. Deci, cu un profesor de fizică să mă salut și să ne cunoaștem este un lucru normal. Un alt lucru important: noi am început parteneriatul cu FITS în 1993, când acest domn Johannis nu avea nimic de a face cu primăria. Când am început să discut cu Klaus Johannis, era un om de învățământ. Prietenia a crescut cu timpul. Semănăm în mai multe privințe. Suntem doi oameni pentru care fizica a fost o școală importantă a vieții noastre. Dacă avem o discuție sau o temă, cam 75% din aceasta o privim pe aceeași linie. Prietenia cu Klaus este un lucru în care, bineînțeles, a contat și faptul că se înțeleg Carmen și Maria mea. Profesional, nu avem nicio legătură. Iar Ambient a susținut Sibiul înainte ca primar să fie Klaus. Când am pus mândra placă, la Sibiu, în Muzeul din Dumbravă, nu avea nimic de a face Klaus cu primăria”, a declarat Ioan Ciolan in interviul citat.

Potrivit comunicatului citat, perchezitiile au fost facute de inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea. Administratorii si asociatii celor sase firme fac obiectul unui dosar penal intocmit de DIICOT.

Serviciul antifrauda al ANAF arata ca “exista suspiciunea rezonabila ca reprezentantii societatilor mentionate impreuna cu administratori ai unor societati tip fantoma, au constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala prin crearea unui circuit tranzactional fara continut economic real, al carui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contributiilor la bugetul de stat”.

Potrivit sursei citate, operatiunile de achizitie/livrare declarate si/sau inregistrate in contabilitate, in perioada 2011-2015, de catre societatile din circuit nu au avut la baza tranzactii reale, fiind create circuite scriptice de tranzactionare succesiva in lant, incercandu-se astfel disimularea realitatii fiscale prin crearea unei aparente privind existenta unor operatiuni care in fapt nu au existat, cu scopul de a crea in mod artificial TVA deductibil si de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

ANAF arata ca firmele fantoma au fost infiintate pe numele unor interpusi, persoane cu cetatenie romana si ungara, domiciliati atat in judetele Cluj si Bihor, cat si in Ungaria. Aceste presupuse firme – fantoma nu au avut angajati, nu au depus la termene toate declaratiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate in procedura de insolventa.

ANAF sustine ca cele sase firme si-au diminuat nelegal TVA de plata si impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

Sursa; hotnews.ro

Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, posibilă până pe 25 mai!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui reamintește contribuabililor plătitori de impozit pe profit că 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularului 230  – „Cerere privind destinația sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual pe venituri din salarii și asimilate salariilor”.

Formularul se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri din salarii și asimilate salariilor și își exercită opțiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult, precum și de către cele care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii.

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din activități independente, își pot exercita opțiunea de virare a sumei de 2% din impozitul pe venit anual către entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și către unitățile de cult prin depunerea formularului 200 (,,Declarație privind veniturile realizate din România”). Opțiunea de virare a sumei de pană la 2%, se face către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.La capitolul activități independente sunt consemnate următoarele: cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură și silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, jocuri de noroc și operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Formularele 200 și 230 se pot obține direct de la sediul unităților fiscale sau pot fi descărcate de pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Se pot depune la ghișeul unității fiscale în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul. În cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la oficiul poștal, se pot depune prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Sau pot fi depuse și on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. De asemenea, contribuabilii se pot înrola în Spațiul Privat Virtual pe pagina de internet www.anaf.ro de unde , după înregistrare, își pot exprima on-line opțiunea privind destinația sumei reprezentând pană la 2% din impozitul anual pe venit, accesând secțiunea Declarații – Completarea Declarației. Prin această modalitate de depunere se elimină timpul consumat pentru deplasarea la sediile unităților fiscale, se evită aglomerația la ghișeele instituției ori eventualele costuri generate de transmiterea cererilor prin postă cu confirmare de primire. (George PROCA)

Fiscul majoreaza pragul peste care se vor publica pe internet numele persoanelor sau firmelor care au datorii la buget

Fiscul a majorat pragurile peste care se vor publica pe internet numele debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante si suma acestor obligatii, incepand cu data de 30 aprilie. Astfel, datoriile persoanelor fizice se vor publica doar daca depasesc valoarea de 1.500 lei.

Care erau vechile praguri:

 • 1.500 lei, pentru marii contribuabili;
 • 1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
 • 500 lei, pentru ceilalti debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent sau exercita profesii libere;
 • 100 lei, pentru persoanele fizice.

Care sunt noile praguri:

 • 100.000 lei, pentru marii contribuabili;
 • 50.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;
 • 10.000 lei, pentru ceilalti debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent sau exercita profesii libere;
 • 1.500 lei, pentru persoanele fizice.

ANAF precizeaza, totodata, intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei, ca vor primi notificari toti contribuabilii ale caror restante fiscale trebuie publicate, “pentru a avea posibilitatea stingerii acestora sau clarificarii situatiei fiscale”.

Sursa: hotnews.ro

Vineri, 25 martie, termen limită pentru efectuarea plăților anticipate aferente trimestrului I

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că au obligația să efectueze plățile anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului I 2016 până vineri, 25 martie. Se încadrează aici întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele fizice autorizate, care realizează venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă sunt impuși în sistem real sau la normă de venit.

Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat/ norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declarația privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților anticipate se utilizează cotă de impozit de 16%. De asemenea, contribuabilii care desfășoară activități independente și care determină venitul net în sistem real și/pe baza normelor anuale de venit, care îndeplinesc condițiile privind asigurarea obligatorie în sistemul public de pensii vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului contribuția individuală de asigurări sociale (CAS) în cotă de 10,5% sau cotă integrală de contribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor normale de muncă, în cazul în care s-a optat pentru aplicarea acesteia.

Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal, prin decizie de impunere pe baza declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (F600).

La stabilirea plăților anticipate se are în vedere:

-baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real o reprezintă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

-baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor anuale de venit o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfășoară activitatea. În cazul acestor venituri baza lunară de calcul rezultată nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Plățile anticipate în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației de venit estimat/norma de venit sau a declarației privind venitul realizat, după caz. (G.P)

ANAF cere in justitie evacuarea Antena 3, Antena Group si Intact din imobilele statului

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, in calitate de reprezentant al statului, a depus la Judecatoria Sectorului 1 o plangere impotriva Antena TV Group SA, Intact Production SRL, Antena 3 SA si Sangold Development SRL, solicitand evacuarea acestora din imobile care se afla in posesia statului. Potrivit portalului instantelor de judecata, dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Sectorului 1 marti, 23 februarie.

La randul sau, Antena 3 SA a depus in data de 17 februarie in justitie o cerere pentru emiterea unei ordonante presedintiale care sa anuleze procesul de evacuare, inceput prin notificarea ANAF de evacuare a sediului in termen de 5 zile, potrivit unui anunt postat pe portalul instantelor de judecata.

Iar marti, Antena 3 a depus in instanta o plangere impotriva incheierii de carte funciara  in ceea ce priveste sediul sau din soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 25 – 27, potrivit informatiilor disponibile pe portalul instantelor de judecata.

Lunea trecuta, ANAF a notificat Antena 3 si Antena 1 sa evacueze sediul din soseaua Bucuresti – Ploiesti in termen de cinci zile lucratoare.

Justitia a dispus in 2014, prin sentinta definitiva in dosarul ICA in care Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de inchisoare, confiscarea imobilului situat in soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 25 – 27, adica exact imobilul in care functioneaza Antena 3. De asemenea, Curtea a dispus confiscarea imobilului din Strada Girlei, acolo unde are sediul holdingul Grivco, fondat de Dan Voiculescu si cedat fiicelor sale.

Sursa: hotnews.ro

Farmec castiga un proces de 15 milioane euro cu ANAF

Farmec a castigat in urma hotararii pronuntate de Curtea de Apel Cluj procesul cu Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala privind decizia de impunere a unei sanctiuni de aproape 57 milioane de lei. 

Suma ar fi reprezentat, conform deciziei de impunere emise de autoritatile fiscale din ANAF, accize, dobanzi si penalitati de intarziere aferente alcoolului denaturat folosit in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2011, la fabricarea a trei produse: aerosoli Airwick, Nufar si Triumf, transmite compania.

“Decizia Curtii de Apel Cluj certifica faptul ca Farmec si-a respectat intotdeauna obligatiile fiscale si angajamentele fata de partenerii sai si se afla la zi si cu plata tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor datorate statului. Sa speram ca astfel de incidente nefericite, aceste interpretari complet eronate ale prevederilor legislatiei in vigoare, venite chiar din partea autoritatilor fiscale, care ar trebui sa fie cei mai buni cunoscatori ai legislatiei fiscale din Romania, nu se vor mai repeta. Suntem una dintre putinele companii cu actionariat 100% romanesc, participam anual la bugetul statului, bugetele locale si bugetele de asigurari sociale cu o suma de peste 36 de milioane de lei, echivalentul a 8,2 milioane de euro anual, si ne bucuram ca vom putea sustine economia nationala in continuare si ca vom garanta locurile de munca ale sutelor de angajati Farmec ca urmare a deciziei Curtii de Apel Cluj. Farmec si Gerovital sunt unele dintre cele mai importante branduri romanesti, care impresioneaza o lume intreaga si ne bucuram ca generatiile de azi si cele viitoare pot sa beneficieze in continuare de produsele noastre”, a declarat Mircea Turdean, director general Farmec.

Farmec SA Cluj-Napoca este cel mai mare producator de cosmetice din Romania.

Produsele companiei ajung in peste 30 de tari, principalele piete fiind Japonia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Irak, Kuwait, Grecia si Canada.

Din 2008, Farmec detine drepturile integrale de utilizare a marcii cosmetice Gerovital.

Sursa: incont.stirileprotv.ro

Creștere semnificativă a veniturilor colectate de AJFP Vaslui în ianuarie, comparativ cu anul trecut

Luna trecuta veniturile bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui au crescut cu 23,5%, fată de perioada similară a anului 2014. Creșterea a dus la un total de 76,2 milioane lei. La bugetul de stat veniturile încasate au fost cu mai mari cu 30,3% mai mari fată de nivelul veniturilor încasate în perioada similară a anului 2014 și au însumat 38,7 milioane lei. Bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate a înregistrat și el o creștere, cu 16% și a atins cifra de 12,3 milioane lei. În timp ce la bugetul asigurărilor pentru șomaj veniturile încasate au însumat 1 milion lei, cu o ușoară creștere față de ianuarie 2015.

Controalele Fiscului au dus la colectarea a 81,9 milioane lei

În cursul lunii ianuarie 2016, 59 de agenți economici au fost prinși în timp ce încălcau acte normative, iar inspectorii fiscali au aplicat pe parcursul verificărilor 15 amenzi contravenționale în sumă de 56 mii lei. Diferențele suplimentare de obligații fiscale de plată au fost în valoare totală de 81,9 milioane lei. În urma verificărilor inspectorilor ANAF, 44,4 milioane lei au fost colectați pentru diferențe de TVA și accesorii și 36,6 milioane lei pentru impozit pe profit și accesorii. Diferențe suplimentare au mai fost calculate în valoare de 0,9 milioane lei, pentru alte impozite. Acțiunile de inspecție fiscală au vizat nereguli precum combaterea fraudelor privind taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor intracomunitare, realitatea și legalitatea sumelor negative din deconturile de TVA, cu opțiune de rambursare a TVA, solicitate de contribuabili. Inspectorii au mai urmărit modul de calculare, evidențiere și virare în cuantumurile și la termenele legale a obligațiilor fată de bugetul consolidat al statului la agenții economici cuprinși în programul de control fiscal. De asemenea controalele au fost făcute pentru verificări inopinate privind disciplina financiar-contabilă și descoperirea faptelor de evaziune fiscală și a se verifica dacă există contribuabili inactivi trecuți în evidența specială. (G.P)

Declarațiile 392A, 392B și 393 se pot depune până pe 25 februarie

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că, potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.522/2016, trebuie să depună până la 25 februarie, trei declarații.

Prima este Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015, formularul 392. Acesta se completează de persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2015, erau înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune acest formular dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul 2015. Mai trebuie depusă declarația informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul 2015, respectiv formularul 392B. Acesta se completează de persoanele impozabile care la data de 31 decembrie 2015 nu erau înregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei. Nu se depune formularul 392B dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul 2015, în interiorul tării și /sau achiziții efectuate în tară.

O altă declarație, informativă, care trebuie depusă este cea privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2015, formular 393, și se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care în anul 2015 au prestat servicii de transport internațional de persoane.

Declarațiile pot fi depuse pe hârtie, însoțite de formatul electronic la registratură organului fiscal competent, la postă, prin scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distantă.

Formatul electronic se obține prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (G.P)

Președintele și vicepreședintele ANAF, urmăriți penal pentru abuz în serviciu. Ministrul Finanțelor le cere demisia

Președintele ANAF, Ștefan Gelu Diaconu și vicepreședintele ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului, a transmis DNA, miercuri, într-un comunicat. Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, le-a cerut demisia acestora. 

Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a cerut demisia președintelui ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, și a vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, după ce aceștia au fost puși sub acuzare de către DNA în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun.

“Fiscul este una dintre cele mai importante instituții din România, iar conducerea sa trebuie să fie mai presus de orice suspiciune. În această situație, în care președintele și vicepreședintele ANAF sunt puși sub acuzare, este normal să le cer demisia. Asupra integrității conducerii ANAF nu trebuie să existe nici o urmă de îndoială. Le-am cerut demisia celor doi pentru că, în pozițiile pe care le dețin, nicio suspiciune nu este acceptabilă din perspectiva integrității pe care ANAF, ca instituție, o reclamă”, a declarat Dragu într-un comunicat.

Ea a subliniat că activitatea ANAF se desfășoară normal, ceea ce este cel mai important lucru în acest moment.

“Avem în vedere mai multe variante pentru conducerea ANAF și urmează să luăm o decizie cât de curând posibil”, a mai spus ministrul.

Diaconu și Gogancea-Vătășoiu sunt urmăriți penal pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, în dosarul parlamentarilor Mădălin Voicu și Nicolae Păun, a transmis DNA.

Președintele ANAF a stat miercuri circa o oră la sediul DNA.

DNA a cerut miercuri încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun, pentru trafic de influență, fals în declarații, deturnare de fonduri, spălare de bani.
Deputatul PSD Mădălin Voicu este acuzat de trafic de influență, fals în declarații, spălare a banilor, toate în formă continuată.

Deputatul Nicolae Păun, care este și președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa este acuzat de ” folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influență, influențare a declarațiilor, toate în formă continuată”.

“În perioada 2011-2015, în calitate de președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu și a asigurat un salariu unei persoane din familia acestuia acestuia (fără nicio contraprestație), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociația Partida Romilor”, notează DNA.

Instituția susține că “aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcționari și demnitari, intervenții concretizate în contextul validării proiectelor cu finanțare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuției de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa”.

În același dosar mai sunt cercetați și Gheorghe Ivan, manager al proiectului “Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, Iulian Costel Paraschiv, manager al proiectului “Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine” și Irina Valeria Radu, manager general al Asociației Partida Romilor “Pro Europa”.

Potrivit comunicatului DNA, ca urmare a “demersurilor inițiate de deputatul Păun Nicolae și mijlocite de deputatul Mădălin Voicu, președintele A.N.A.F. Diaconu Gelu – Ștefan, împreună cu vicepreședintele A.N.A.F., Gogancea-Vătășoiu Mihai au emis circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenții civile la Asociația Partida Romilor și notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuției de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligație de plată”.

Circularele respective au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale, arată procurorii DNA. Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, “prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012”, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor.

Sursa:mediafax.ro

Persoanele fizice vor aparea in lista debitorilor postata online de ANAF. Care sunt plafoanele de datorii

Daca aveti restante la Fisc ce depasesc 99,99 de lei, veti aparea obligatoriu in lista rau-platnicilor publicata pe net de ANAF.

Un ordin al ANAF care a intrat in vigoare inca de miercuri, instituie noi reguli pentru lista publica datornicilor, postata pe Internet de reprezentantii Fiscului. Daca pana acum aceasta lista, actualizata trimestrial, cuprindea doar persoane juridice, potrivit legii 161 din 2003, dupa noile reguli si persoanele fizice cu datorii la stat vor fi facute de rusine pe net.

Mai precis, anexa ordinului 558/2016 prevede ca “in vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, organele fiscale centrale publica pe pagina de internet proprie a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii”.

Nu sunt considerate obligatii fiscale restante:

a) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii;

b) obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat in conditiile legii.

Nu fac obiectul publicarii potrivit pct. 1 obligatiile fiscale restante al caror cuantum total este sub urmatoarele plafoane:

a) 1.500 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 1.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 500 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

d) 100 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele de la lit. c).”

Ceea ce inseamna ca, daca aveti datorii de la 100 de lei in sus in cazul persoanelor fizice, de la 500 de lei in sus in cazul firmelor mici si PFA-urilor, de la 1.000 de lei in cazul firmelor mijlocii si 1.500 in cazul marilor contribuabili, va calificati pentru aceasta lista. Unde veti aparea cu nume si prenume sau, dupa caz, cu denumirea firmei, CUI – dar nu si CNP – , localitatea unde aveti domiciliul fiscal si valoarea totala a datoriilor. Daca va platiti datoriile, Fiscul trebuie sa va stearga din lista in 15 zile.

SUrsa: incont.stirileprotv.ro

ANAF va publica numele persoanelor fizice cu obligații fiscale restante de peste 100 de lei

ANAF a decis joi să publice numele persoanelor fizice care au obligații fiscale de plată restante de peste 100 de lei, vizând îmbunătățirea colectării taxelor. 

“Probabil că listele sunt deja făcute și că numai urmează să fie publicate. Este pentru prima dată când fiscul decide ca datoriile persoanelor fizice să fie date publicității. Din ce se înțelege din proiectul de ordin, este vorba despre orice datorie restantă a persoanelor fizice la bugetul de stat, spre exemplu impozitul pe venit, contribuții sociale sau de sănătate survenite pe baza veniturilor din profesii liberale, activități independente și alte tipuri de activități. De asemenea și datoriile PFA, din ce se înțelege, vor fi incluse”, a declarat consultantul fiscal Adrian Benta, citat de ZF.

Surse din ANAF au explicat că ordinul președintelui ANAF a fost dat pentru a publica datoriile persoanelor fizice cu mari averi, care au restanțe la bugetul statului. Primele date vor fi publicate în luna aprilie și vor consemna datoriile persoanelor fizice la sfârșitul lunii martie.

Hotărârea ANAF:

“Organele fiscale centrale publică pe pagina de internet a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante și suma acestor obligații.

Listele se publică separat pentru debitori – persoane juridice, și debitori – persoane fizice. Actul normativ adoptă modelul listei, precum și a notificării privind obligațiile fiscale restante.

Ce reprezintã obligațiile fiscale restante?

– Obligațiile fiscale restante sunt cele existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării listei.

Prin obligații fiscale restante înțelegem:

– obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

– diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacã pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Ce categorii de obligații nu sunt considerate obligații fiscale restante?

Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Ordinul analizat astăzi introduce și o serie de plafoane pentru obligațiile fiscale restante, ce nu fac obiectul publicării pe site-ul ANAF. Aceste plafoane sunt:

– 1.500 lei, pentru marii contribuabili;

– 1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;

– 500 lei, pentru ceilalți debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități în mod independent sau exercită profesii libere;

– 100 lei, pentru persoanele fizice.

Ce elemente va cuprinde lista?

Lista va cuprinde: denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscalã, domiciliului fiscal și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Organul fiscal va comunica debitorului o notificare până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante.

Actul normativ mai precizează că în cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligațiile fiscale restante notificate se consideră recunoaștere a datoriei.

Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a organelor abilitate să aplice măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită este reglementată de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.

Conform acestui temei normativ, prin cazuri speciale de executare silită se înțelege punerea în aplicare a prevederilor privind executarea generate de hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice sau juridice, hotărâri judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor, precum și alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalități de întârziere, majorări de întârziere prin hotărâri judecătorești definitive.

Structura abilitatã sã ducă la îndepliniere procedura acestor executări silite este Serviciul executări silite cazuri speciale.

Organul competent în administrarea contribuabililor îi notifică pe aceștia ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum și cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită.

Actul normativ analizat astăzi stabilește situațiile în care personalul din cadrul Direcției de executãri silite cazuri speciale poate participa efectiv la executarea silită.

Aceste situații sunt:

a) în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depășește pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;

b) în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;

c) în cazul blocării fondurilor și resurselor economice ale persoanelor ce fac obiectul sancțiunilor internaționale;

d) la solicitarea scrisă a vicepreședintelui coordonator al activității de colectare a veniturilor bugetare;

e) în cazurile identificate la nivelul Direcției executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

Sursa: mediafax.ro

ANAF a reglementat formularul 205

Instrucțiunile de completare și depunere a formularului 205 “Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” au fost aprobate de ANAF.

Pentru 2015 “Declarația 205” se completează și se depune de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile, precum și a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare sau obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii. De asemenea se aplica celor care au câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise sau transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise și al părților sociale, venituri din salarii, dividende, dobânzi, din lichidarea persoanei juridice, premii, jocuri de noroc, pensii, arendare sau alte surse.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor au fost efectuate plăti privind mai multe tipuri de venituri enumerate mai sus, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.

Declarația se completează și se depune anual pană în 29 februarie inclusiv a anului 2016, pentru anul 2015, dar și ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, când acesta trebuie să completeze și să depună o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop. Aceasta se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistentă care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML). Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați. În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii. În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajații care au fost detașați la o altă entitate, declarația se completează de către angajator sau, în cazul în care angajatul detașat este plătit de entitatea la care a fost detașat, se depune de către plătitorul de venituri din salarii.

În situația în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajații au fost detașați, angajatorul care a detașat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare angajat. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajații au fost detașați întocmește statele de salarii și calculează impozitul, în scopul completării declarației.

Referitor la modul de completare privind venitul realizat de persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker, plătitorii de venit completează potrivit legii, cu persoanele fizice care au realizat venituri ca urmare a participării la jocurile de noroc specificate, realizate în perioada 13 februarie 2015-11 iunie 2015 și venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line) și festivaluri de poker, realizate începând cu data de 12 iunie 2015. (G.P)

Fiscul e interesat de studiile și datoriile patronilor

Fiscul se interesează ce studii au patronii din România, ce bani dețin în conturile din străinătate, dacă au datorii și cine îi poate recomanda că sunt onești. Așa vor inspectorii fiscali să prevină evaziunea fiscală. Toate aceste întrebări sunt trecute într-un formular pe care patronii trebuie să-l completeze dacă vor să obțină deduceri de la stat. Oamenii de afaceri reclamă însă că inspectorii fiscali cer o grămadă de documente într-un timp scurt și că sunt tratați din start ca evazioniști. 

„Există o întrebare referitoare la conturile bancare ale contribuabilului, numărul de contracte individuale de muncă încheiate…”, spune Alexandru Cristea, specialist fiscal.

Un formular de 13 pagini este mărul discordiei dintre Fisc și mai multe firme din România. Oamenii de afaceri atrag atenția că inspectorii fiscali cer patronilor un volum uriaș de informații, într-un timp prea scurt. Pe baza răspunsurilor date, care trebuie justificate prin acte, Fiscul decide dacă firma poate beneficia de rambursarea TVA de la stat sau nu.

Administratori străini, numiți de multinaționale în România, au refuzat acest mandat tocmai pe solicitările de a arăta veniturile. Se ajunge în situația în care un administrator din Canada trebuie să-ți declare veniturile dintr-o schemă de fond de pensii din Alaska”, spune Alexandru Cristea, specialist fiscal.

Formularul trebuie completat și de firmele care doar și-au schimbat adresa sau administratorii. Patronii care nu obțin un punctaj bun riscă să nu-și poată deconta TVA-ul.

Este o penalizare uriașă, care poate scoate din business orice companie. Vedem încă o măsură prin care ANAF îi pedepsește pe bunii contribuabili pentru faptul că există printre noi și evazioniști”, spune Gabriel Sincu, specialist fiscal.

Întrebările Fiscului vizează datoriile la buget pe care le-ar avea patronii și asociații lor, dar și rezultatele financiare trecute.

Fiscul îi întreabă pe patroni ce studii au și ce conturi dețin în străinătate. Anul trecut, se pare că unele dintre aceste întrebări au fost destul de grele pentru unii patroni. 35 la sută dintre patronii care au cerut aprobarea Fiscului au fost refuzați.

Șeful ANAF, Gelu Diaconu, spune că instituția pe care o conduce are numeroase cazuri de fraudare a bugetului cu sute de milioane de euro de către firme mari și că sunt zeci de mii de firme fantomă care nu plătesc taxe.

Măsurile luate de ANAF nu elimină cauzele, ci doar diminuează efectele evaziunii, spun oficialii Ministerului de Finanțe. Aceștia propun ca soluție taxarea inversă, adică plata taxei de către beneficiar, nu de către furnizorul unui bun sau serviciu.

„Acum, în jur de jumătate din forța de inspecție fiscală lucrează ca să aprobe rambursări de TVA. Pune presiuni și creează riscuri pentru antreprenori”, spune Gabriel Biriș, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Statistic, măsurile ANAF dau rezultate. Anul trecut, instituția a încasat din TVA peste 57 de miliarde de lei, cu 12 la sută mai mult față de 2014.

Sursa: digi24.ro

Veniturile colectate în decembrie de AJFP Vaslui, mai mari decat în anul precedent

În luna decembrie 2015, veniturile bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui au crescut cu 6,4 milioane lei, față de perioada similară a anului 2014. Creșterea de aproximativ 9% a dus la un total de 73,8 milioane lei. La bugetul de stat veniturile încasate au fost cu mai mari cu 4,3 milioane fată de nivelul veniturilor încasate în perioada similară a anului 2014 și au însumat 25,2 milioane lei. Bugetul Fondului național unic de asigurări de sănătate a înregistrat o scădere de 0,5 milioane lei fată de aceeași perioadă a anului 2014. În timp ce la bugetul asigurărilor pentru șomaj veniturile încasate au fost la același nivel cu cele ale perioadei similare a anului 2014, de 1 mil. lei.

Controalele Fiscului au dus la colectarea a 18 milioane lei

În cursul lunii decembrie 2015, 88 de agenți economici au fost prinși în timp ce încălcau acte normative, iar inspectorii fiscali au aplicat pe parcursul verificărilor 22 amenzi contravenționale în sumă de 28 mii lei. Diferențele suplimentare de obligații fiscale de plată au fost în valoare totală de 18 milioane lei. În urma verificarilor inspectorilor ANAF, 11,9 milioane lei au fost colectați pentru TVA, 5.2 milioane lei pentru impozit pe profit și 0,4 mil. pentru impozit pe dividende. Diferențe suplimentare au mai fost calculate în valoare de 0,5 mil. lei, pentru contribuții și alte impozite. Acțiunile de inspecție fiscală au vizat nereguli precum combaterea fraudelor privind taxa pe valoarea adaugată aferentă operațiunilor intracomunitare, realitatea și legalitatea sumelor negative din deconturile de TVA, cu opțiune de rambursare a TVA, solicitate de contribuabili. Inspectorii au mai urmărit modul de calculare, evidențiere și virare în cuantumurile și la termenele legale a obligațiilor fată de bugetul consolidat al statului la agenții economici cuprinși în programul de control fiscal. De asemenea controalele au fost făcute pentru verificări inopinate privind disciplina financiar-contabilă și descoperirea faptelor de evaziune fiscală conform Ordinului președintelui ANAF nr.678/2008 și a se verifica dacă există contribuabili inactivi trecuți în evidența specială conform Ordinului președintelui ANAF nr.575/2006. (G.P)

ANAF a reglementat formularele folosite in impozitarea persoanelor fizice de la 1 ianuarie 2016

ANAF a publicat in monitorul oficial formularele folosite in impozitarea persoanelor fizice, respectiv cele privind: platile anticipate; transele de venit activitati agricole; impozitul pe venitul din salarii din strainatate; veniturile estimate asocieri si veniturile din strainatate diplomati.


OpANAF nr. 3622/2015 adopta modelul unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, respectiv:

a) 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, si “Fisa capacitatii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 si anexa la aceasta;

c) 222 “Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”, cod 14.13.01.13/5;

f) 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale”, cod 14.13.02.13./3a, si anexa nr. 1 “Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, respectiv anexa nr. 2 “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/ contributiei lunare de asigurari sociale”;

g)650 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb si anexa “Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”.

 • Aceste formulare se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii sociale.
 •  Formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, supuse impozitului pe venit, provenind din: a)activitati independente; b)cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda; c)activitati agricole impuse in sistem real; d)silvicultura si piscicultura.

 De retinut: persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligatia declararii veniturilor, prin completarea si depunerea declaratiei.

 • Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:

a)in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole impuse in sistem real, venituri din silvicultura si piscicultura si care incep o activitate in cursul anului fiscal;

b) in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia la organul fiscal competent, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs, sau in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului daca persoanele fizice incep sa realizeze venituri in cursul anului dupa data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv;

d)in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, impusi pe baza normelor de venit, si care, in cursul anului fiscal, depasesc numarul de 5 camere de inchiriat;

e) pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care, in anul fiscal anterior, au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro si au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator;

f) pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior;

g) pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care in anul 2015 au realizat venituri din activitati independente cu regim de retinere la sursa a impozitului, altele decat veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, iar incepand cu anul 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimba regimul fiscal;

h) in termen de 30 de zile de la data incadrarii in categoria persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

 •  Formularul 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit” se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri impozabile din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din:

a)cultivarea produselor agricole vegetale;
b)exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
c)cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Nota: in cazul in care activitatea agricola pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatiile declarative revin asocierii si se indeplinesc de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice.

 • Declaratia se depune la organul fiscal competent la urmatoarele termene:

a)pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/cap de animal/familie de albine detinuta/detinut la data declararii. In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai;

b) ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

 • Formularul 222 “Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate” se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate.
 • In categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.
 • Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
 • Formularul 223 “Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale” se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – activitati de productie, comert, prestari de servicii si profesii liberale, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum si venituri din silvicultura si piscicultura.
 • Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel: in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, in cazul asocierilor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul asocierilor care, in anul anterior, au realizat pierderi si al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si al celor care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

 Formularul 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania” se  completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri supuse impozitului pe venit in Romania sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:

 •  lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul. Contribuabilii care isi prelungesc perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, au obligatia sa declare si sa plateasca impozit pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare implinirii termenului prevazut de respectiva conventie;
 • ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie “X” in casuta special prevazuta in acest scop.

Nota: misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. In cazul in care optiunea este formulata si comunicata organului fiscal competent, beneficiarii de venituri nu mai au obligatia depunerii formularului 224.

 •  In cazul in care organul fiscal competent constata diferente se vor emite deciziile de impunere formular 260 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale” si 650 “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.

Sursa: hotnews.ro

ANAF: Primele 10 persoane cu averi mari verificate au avut în 2011 venituri nedeclarate de 87 milioane lei

Primele zece persoane fizice din grupul celor 336 cu averi mari, de peste 20 milioane euro, identificate și verificate de ANAF au realizat în anul 2011 venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să plătească un impozit de circa 14 milioane lei, a anunțat luni autoritatea. 

“În anul 2015 au fost finalizate verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra cărora se fac analize și verificări privind riscurile fiscale și se aplică programe de conformare”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Din suma totală, veniturile nedeclarate cu sursă neidentificată au reprezentat 23,77 milioane lei, pentru care persoanele fizice datorează un impozit pe venit suplimentar de 3,8 milioane lei și penalități de întârziere și dobânzi de circa 2,44 milioane lei.

Veniturile cu sursă identificată au totalizat 63,17 milioane lei. Pentru acestea, cei verificați trebuie să achite 10,1 milioane lei impozit pe venit suplimentar, iar dobânzile și penalitățile de întârziere sunt în curs de calculare. 

Fiscul precizează că a analizat, pentru aceste zece persoane, operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni). Totodată, au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale).

“Mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații)”, se mai arată în comunicat.

Verificările fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari, de peste 20 milioane de euro, au fost declanșate în anul 2013. Anul trecut, Fiscul a inițiat verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

Sursa: mediafax.ro

Seful ANAF i-a propus premierului reorganizarea Fiscului. Proiectul este inspirat de IRS din America

Gelu Diaconu, presedintele ANAF, i-a prezentat lui Victor Ponta un proiect de reorganizare a institutiei pe care o conduce. 

Potrivit unui comunicat al ANAF semnat de seful Agentiei, Gelu Stefan Diaconu “Ieri, i-am propus premierului Victor Ponta o formula de reorganizare care sa consolideze autonomia decizionala a ANAF, in afara conditionalitatilor de ordin politic conjunctural ce apar la fiecare ciclu electoral.

De aceea, propunerea mea a vizat constituirea unui board de specialisti cu prestigiu recunoscut, pe modelul Fiscului american, pe care il vom adapta, fireste, cadrului legislativ autohton si care va coordona politicile si strategia ANAF, in locul unei singure persoane, respectiv in locul presedintelui ANAF. Pentru a finaliza reforma profunda a institutiei pe care mi-am asumat-o la preluarea mandatului, in aprilie 2013, consider ca aceasta solutie de management, care distanteaza ANAF de posibilele influente poltice, este singura varianta reala si profesionista.

Am ales aceasta solutie dupa analiza atenta a mai multor documente, dintre care raportul anual “Tax administration 2015”, recent publicat de OECD, raportul de asistenta tehnica al misiunii FMI din august, raportul misiunii de asistenta al Bancii Mondiale din 2007 privind etapele reorganizarii ANAF precum si blueprint-urile Comisiei Europene privind taxarea.

De asemenea, consider ca fara o autonomie institutionala sporita, reforma ANAF care inseamna in primul rand transformarea intr-un adevarat partener al mediului de afaceri si nu doar o simpla unealta de adus bani la buget, nu poate fi implementata pana la capat.

Cine cunoaste cu adevarat ce inseamna activitatea ANAF stie ca ANAF nu poate finaliza aceasta reforma din pozitia de ruda saraca a MFP, aflata la discretia decizionala a functionarilor din minister.

Totodata, aceasta schimbare profunda nu poate avea loc in conditiile in care ANAF depinde de prea multe ori de bunavointa si interesele unor institutii precum Agentia Nationala a Functionarilor Publici, atunci cand vine vorba de avizarile necesare in cadrul procesului de restructurare sau isi iroseste resursele ca urmare a sarcinilor primite de la Curtea de Conturi, implicata prea mult in activitatile de control, fapt constatat si certificat inclusiv de misiunea FMI din august a.c.

Sper ca acest proiect va beneficia de intreg sprijinul factorilor decidenti si va fi implementat cat mai curand, in conditiile in care cei mai buni specialisti ai nostri se apropie de finalizarea redactarii proiectului ce va fi supus unor analize si rafinari ulterioare. Mai multe detalii vom oferi dupa finalizarea proiectului

 

Miercuri dimineata, premierul VIctor Ponta anunta pe Facebook: “Vreau sa mergem mai departe pe zona de restructurare si de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu o stabilitate care sa asigure implementarea politicilor bugetare.

Rambursarea ‪TVA‬ se va face in maxim 15 zile – acum media este de 45 de zile, dupa ce a coborat de la 180 de zile. S-a extins Spatiul Privat Virtual si orice contribuabil are posibilitatea de a-si accesa online propriile obligatii. De asemenea, ‪‎ANAF‬-ul isi formeaza un departament special pentru executari silite pentru creante fiscale.

Sursa: incont.stirileprotv.ro

Ponta: Încasările ANAF în august, mai mari cu 250 miloane euro față de august 2014

Premierul Victor Ponta a prezentat, marți, într-o conferință de presă, date recente ale ANAF care arată că Administrația Fiscală a încasat, în luna august 2015, cu 1,2 miliarde lei mai mult față de aceeași lună a anului trecut. 

Victor Ponta a decarat că, în ciuda reducerii TVA la alimente, a taxei pe construcții, a creșterii contribuției la pilonul privat de pensii și a reducerii CAS, ANAF a încasat în luna august 2015 cu 1,2 miliarde lei mai mult față de aceeași perioadă din 2014.

“Cu patru măsuri de scădere pentru buget, luna august 2015, am încasat nu cu un miliard cum am spus eu ieri (luni n.r.), ci cu un miliard 200 de miloane de lei față de luna august 2014. Sunt 250 de milioane de euro într-o singură lună”, a arătat Ponta.

De asemenea, premierul a prezentat încasările ANAF la bugetul de stat și pentru primele opt luni ale acestui an.

“În anul 2015 pe primele 8 luni am încasat 130 de miliarde, venituri administrate de ANAF, față de 100 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Deci în opt luni, cu patru taxe scăzute, cu zone de scădere pentru buget am încasat peste două miliarde de euro, numai ANAF. Ce este cel mai important din punctul meu de vedere pentru discuția despre Codul Fiscal și despre măsurile pe care le vom lua la anul – TVA, în luna august 2015 cu 9 la sută cotă nu cu 24 a fosr de 4,373 miliarde față de 3,9, deci cu 400 de milioane de lei în plus”, a declarat Ponta.

Premierul a adăugat că prin prezentarea acestor cifre vrea să demonstreze “faptul că economia românească răspunde la acești doi stimuli: la o reducere controlată a taxelor și la o activitate eficientă a ANAF”.

“Amândouă au fost măsuri extrem de contestate, așa e normal într-o democrație să nu reducem TVA, să nu reducem CAS, ANAF e prea dur că face controale prea multe și nu combate evaziunea fiscală. Rezultatele sunt însă cele pe care le vedeți, vreau să spun că prin munca românilor, a companiilor românești, prin reduceri de taxe și prin activitatea ANAF bugetul a încasat, doar pe primele opt luni, cu 2,5 miliarde de euro în plus”, a adăugat premierul.

Sursa: mediafax.ro

ANAF: Verificări la mall-uri, hypermarket-uri, dezvoltatori și retailul de bricolaj

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificări la mai multe mall-uri și hypermarket-uri, precum AFI Cotroceni, Unirea Shoping Center, Iulius Mall din Timișoara și Cluj-Napoca, Billa sau cora, dar și la retailerul de bricolaj Bricostore, vizând bilanțurile pe ultimii cinci ani. 

Verificările au fost începute în cursul lunii august, inspectorii fiscali analizând bilanțurile și toate actele contabile pentru zece companii.

Lista cu cele zece companii a fost transmisă de către ANAF la solicitarea MEDIAFAX.

Printre firmele vizate se numără centrele comerciale AFI Cotroceni, Unirea Shoping Center, Iulius Mall din Timișoara și Cluj-Napoca, București Mall și Plaza România din București, deținute de București Mall Development and Management, firma grupului turc Anchor.

De asemenea, inspectorii verifică hypermarket-urile Billa România și cora (Romania Hypermarche).

Pe lista Fiscului se mai regăsesc distribuitorul de băuturi spirtoase PP Distributors – România, magazinul de haine Peek & Cloppenburg și retailerul de bricolaj Bricostore.

Sursa: mediafax.ro

Verificarea MARILOR AVERI: Fiscul analizează cele mai multe situații în Ilfov și București. Ce județe urmează pe listă

ANAF realizează cele mai multe verificări ale averilor deținute de persoanele fizice identificate cu risc fiscal în Ilfov (34), București (31), urmate de județele Suceava (14), Buzău (10) și Tulcea (10), din cele 313 persoane stabilite pentru primă fază a programului derulat.

ANAF realizează cele mai multe verificări ale averilor deținute de persoanele fizice identificate cu risc fiscal în Ilfov (34), București (31), urmate de județele Suceava (14), Buzău (10) și Tulcea (10), din cele 313 persoane stabilite pentru primă fază a programului derulat.

La polul opus se situează județele Vaslui, cu 2 persoane fizice verificate, și Dâmbovița, Arad, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud și Covasna, cu câte trei persoane.

Fiscul a identificat câte 9 persoane de verificat în județele Brăila, Galați, Constanța, Cluj, Bihor și Brașov, câte 8 în Vrancea, Vâlcea, Timiș și Hunedoara.

În Bacău, Prahova și Dolj vor fi verificate câte 7 persoane cu risc fiscal, iar în Olt, Gorj, Mehedinți, Maramureș și Mureș câte 6 persoane.

Totodată, pentru Iași, Neamț, Argeș, Ialomița, Teleorman, Călărași, Sibiu și Harghita au fost selectate câte 5 persoane, iar pentru Botoșani, Giurgiu, Sălaj, Satu-Mare și Alba ANAF a identificat câte 4 persoane ale căror averi vor fi verificate.

Fiscul a anunțat săptămâna trecută că a început programul de verificare a persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat cu 313 dosare, de care se ocupă 60 de inspectori.

Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obțin venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru eșantionul semnificativ supus analizei de risc. Printre aceștia se numără asociați sau acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpărat bunuri sau case de peste 70.000 de euro, au depozite anuale de peste 150.000 de lei sau au achiziționat mașini mai scumpe de 25.000 de euro.

ANAF a identificat peste 132.000 de cazuri în care diferența între veniturile estimate și cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei.

Mai departe, agenția a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziții de proprietăți imobiliare în intervalul 2011 – 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în același interval mașini de peste 75.000 de euro.

Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminați întrucât riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soților, dar s-au adăugat 3.150 de cetățeni, rude sau afini până la gradul II, identificați cu risc fiscal în eșantionul de 132.000 de persoane.

Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunțită, în patru grupe de risc – patron bogat de firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activități economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii dar prezintă risc semnificativ.

În total sunt 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificări.

Fiscul a înființat opt servicii distincte de verificări fiscale dedicate programului, în structura direcției de verificări fiscale de la nivel central – București, Ploiești, Craiova, Galați, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, cărora le-a alocat 100 de posturi, și a selectat primii 60 de inspectori care se ocupă exclusiv de acest program.

Acestora le-au fost alocate 313 cazuri pentru prima etapă – verificarea fiscală prealabilă documentară.

ANAF urmărește o medie de cinci cazuri / inspector, pentru operativitate și eficiență.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat joi că a început verificarea persoanelor cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat, metodologia presupunând mai multe etape, care vor dura cel mult șase luni sau, dacă sunt necesare informații din străinătate, 12 luni.

“De la preluarea mandatului (aprilie 2013), am restructurat mecanismele de combatere a evaziunii fiscale, iar astăzi, Antifrauda și Inspecția Fiscală scot din piață firmele fantomă și destructurează lanțuri de firme evazioniste zi de zi. Mentalitatea privind obligativitatea emiterii bonului fiscal s-a schimbat radical. Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm și mai tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor fizice. Fie ele personalități ale vieții publice, maneliști, cămătari etc, cu toții fiind pentru noi doar contribuabili cu obligații declarative. Cu toții vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care și-au construit averile”, a declarat într-un comunicat președintele ANAF, Gelu Ștefan Diaconu.

ANAF a lansat “Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal” ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate de Direcția Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari, pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate și alocările de fonduri (creșteri patrimoniale, achiziții, creanțe, cheltuieli etc.), în urma cărora au fost identificate și alte persoane fizice decât cele din acest grup care prezintă risc fiscal ridicat – risc de nedeclarare a unor venituri semnificative și sustragere de la plata impozitelor aferente.

În eșantionul de risc al persoanelor fizice cu risc fiscal intră proprietarii unor averi afișate semnificative (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate), nejustificate de veniturile declarate.

Sursa: mediafax.ro

Cele 20 de criterii de care ANAF tine cont la inregistrarea unei firme in scopuri de TVA au fost publicate in Monitorul Oficial

ANAF incearca sa diminueze frauda din domeniul TVA-ului printr-o mai stricta reglementare a conditiilor in care firmele se pot inregistra in scop de TVA. Luni a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al ANAF prin care se adopta criteriile de care se tine cont la inregistrarea in scopuri de TVA. Documentul reglementeaza in principal formularul 088 “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”.  In actuala forma se regasesc 20 criterii analizate de autoritatea fiscala insa, spre exasperarea celor ce lucreaza cu adevarat in zona fiscalitatii, nu exista un punctaj minim de la care sa consideri ca esti persoana ce poate sa-si justifice activitatea economica.

Cui se adreseaza formularul 088?
Formularul 088 se depune de catre societatile nou-infiintate ce se inregistreaza in scopuri de TVA inca de la infiintare si au dreptul sa solicite sa fie inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

De asemenea, formularul se depune si de societatile ce au fost infiintate anterior si doresc sa fie inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Documentul se mai depune si de firmele care au fost anterior inregistrate in scopuri de TVA iar ulterior li s-a invalidat codul de TVA de catre autoritatea fiscala iar acestea doresc sa se reinregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal.

Prevederea de la art. 3 din acest ordin permite autoritatilor fiscale sa solicite acelasi formular si in cazul in care societatea a depasit plafonul de 220.000 lei si trebuie sa fie obligatoriu inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Suntem iarasi in situatia in care o companie depaseste plafonul cifrei de afaceri de la care are obligatia legala sa se inregistreze in scopuri de TVA iar prin aplicarea criteriilor de conditionare se va ajunge la situatia ca nu poate justifica desfasurarea activitatii economice si calitatea de platitor de TVA.

Existenta prevederii ca formularul se depune pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (ca urmare a depasirii plafonului de scutire) permite interpretari subiective ale situatiei societatii si contravine chiar art. 3 din OMFP nr. 17/2015, recent modificat, ce reglementeaza criteriile de inregistrare in scopuri de TVA.

Care sunt cele 20 de criterii?
1.    Societatea detine un spatiu cu destinatie sediu social?
Sunt urmarite 5 cazuri posibile privind modul de detinere al spatiului in functie de proprietarul de drept al acestuia sau detinerea prin inchiriere, concesiune, contract de leasing.

2.    Domiciliul fiscal este diferit de sediul social?
Se urmareste in aceasta situatie daca domiciliul fiscal este detinut printr-un contract legal.

3.    Societatea detine sedii secundare?
In cazul existentei acestor sedii secundare se urmareste titlul legal prin care se pot utiliza aceste sedii secundare.

4.    Exista declarate la Registrul comertului toate modificarile constitutive?
Se urmareste corespondenta intre dosarul societatii si evidenta existenta la Registrul comertului.

5.    S-a depus declaratia privind respectarea legislatiei din domeniul  sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii?
Se impune existenta acestei declaratii.

6.    Asociatii sau administratorii au mai avut calitatea de asociat sau administrator in cadrul altor persoane impozabile?
Se urmareste in principal daca aceste persoane au mai detinut societati, daca sunt lichidate, in insolventa sau in inactivitate temporara ori daca la acestea s-a invalidat codul de TVA.

7.    Asociatii sau administratorii detin/au detinut functii la alte persoane impozabile ce au datorii la buget?
Se urmareste daca in ultimii 5 ani anteriori declaratiei aceste persoane au fost participante la persoane impozabile ce au inregistrat obligatii restante la buget.

8.    Asociatii sau administratorii au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventionala?
Se urmareste existenta contraventiilor de natura fiscala inregistrate in cazierul fiscal al asociatilor sau administratorilor.

9.    Ce tip de viza detin cetatenii din afara comunitatii ce au calitate de administrator?
Se urmaresc drepturile primite de acestia prin viza de intrare in Romania.

10.    Pot indica asociatii/administratorii 3 persoane din Romania ce pot da relatii despre acestia?
Se solicita prezentarea datelor de contact pentru 3 persoane din Romania ce pot da detalii despre asociati/administratori.

11.    Societatea detine conturi bancare in tara sau in strainatate?
Se vor anexa extrase de cont pentru justificarea conturilor bancare.

12.    Cum este condusa contabilitatea?
Societatea trebuie sa prezinte persoanele care au atributii in tinerea si conducerea contabilitatii.

13.    Ce persoane depun declaratiile fiscale sau detin certificatul digital pentru depunerea acestora?
Se va prezenta identitatea persoanelor ce depun si semneaza declaratiile fiscale.

14.    Societatea detine salariati incadrati cu contracte de munca?
Se vor prezenta intre 1 si 3 contracte de munca inregistrate in REVISAL daca exista.

15.    Administratorii si asociatii au realizat venituri brute in ultimele 12 luni anterioare depunerii declaratiei?
Se va anexa la aceasta declaratie copii de pe documentele ce atesta veniturile brute realizate anterior.

16.    Care sunt indicatorii realizati de asociati/administratori in ultimul an fiscal incheiat?
Se depune doar pentru cazul in care in anul fiscal anterior a existat o activitate economica si se va indica cifra de afaceri si profitul contabil din anul fiscal incheiat.

17.    Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice si cu ce s-au ocupat in ultimele 12 luni?
Solicitantul va depune documente din care sa rezulte profesia si activitatea desfasurate de administratori in ultimele 12 luni.

18.    La cate persoane au mai detinut calitatea de asociat/ administrator actualii asociati/ administratori in ultimii 5 ani?
Se vor enumera persoanele impozabile la care acestia au mai detinut aceasta functie.

19.    Daca anterior actualii administratori/ asociati au mai avut aceste functii in alte societati si au creditat aceste societati, care sunt soldurile de creditare?
In caz afirmativ se vor preciza sumele nerestituite de societatile creditate existente in sold la data depunerii formularului.

20.    Anterior au mai fost depuse declaratii 088 pentru aceeasi societate?
Se va mentiona daca anterior s-a mai depus formularul 088 in scopul inregistrarii in scopuri de TVA.

Desigur, fiecare dintre aceste criterii poate fi analizat  critic, obiectiv sau subiectiv. Poate sunt unele situatii in practica ce nu ar justifica prezentarea acestor cazuri la ANAF pe criteriul respectarii confidentialitatii si al lipsei de relevanta fata de activitatea societatii, cum ar fi studiile participantilor la societate dar vom vedea in curand reactia societatilor aflate in situatia de a respecta acest temei normativ

Sursa: hotnews.ro

Premieră în România: ANAF cere insolvența asociațiilor de proprietari

În premieră pentru sistemul fiscal din România, o Administrație Județeană a Finanțelor Publice a început să ceară insolvența asociațiilor de proprietari pentru a-și recupera creanțe ce provin din neplata impozitelor pe salarii și a contribuțiilor sociale. La Botoșani, Administrația Financiară a solicitat insolvența a șase asociații.

Șase Asociații de proprietari din Botoșani riscă astfel să intre în insolvență sau chiar în faliment, după ce Administrația Finanțelor Publice Locale a solicitat Tribunalului Botoșani intrarea acestora în insolvență,  potrivit portalului oficial al instanțelor de judecată. Primele procese cu Asociațiile de Proprietari au fost înregistrate pe 27 mai anul curent, când AJFP Botoșani a deschis patru dosare de insolvență.

O primă soluție

În unul din cazuri instanța s-a pronunțat deja în favoarea Asociației de Prorprietari. Decizia a fost însă atacată cu apel, ce urmează a fi judecat. Instanța „admite contestația debitoarei (Asociația de proprietari nr 55 Botoșani n.red). Respinge cererea formulată de către creditoare (DGRFP Iași-AJFP Botoșani n.red)”, se arată pe portalul instanțelor de judecată. Decizia Tribunalului datează din 30 iulie 2015, iar procesul, care are ca obiect deschiderea procedurii de intrare în insolvență la cererea creditorului, a fost înregistrat la începutul lunii iunie.

Din datele AJFP Botoșani, Asociația de Proprietari nr 55 din Botoșani a acumulat debite în valoare de 19.328 de lei reprezentând impozite pe salarii și contribuții sociale, la care se adaugă dobânzi și penalități în valoare de 24.354 lei.

Sursa: money.ro

Profesiile care tocmai au intrat în vizorul Antifraudei

O mare parte dintre controalele pe care le efectuează inspectorii de la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) au la bază sesizări ale românilor. Zilele acestea, Antifrauda a primit sesizări referitoare la două domenii de activitate specifice. Le vor da curs sau nu?

Primul dintre aceste domenii de activitate este reprezentat de service-urile auto. „Luați-i la puricat pe cei ce dețin service-uri auto. Veți scoate bani grei din amenzile aplicate, garantat! Despre cum se plătesc salariile (minim pe economie pe statul de plată) și diferența până la suma la care ai bătut palma (în plic) sunt ferm convins că o cunoașteți!” este unul dintre mesajele care a fost transmis Fiscului zilele acestea, prin intermediul rețelelor de socializare.

De altfel, service-urile auto sunt considerate ca făcând parte din domeniile cu risc, fiind cuprinse în proiectul de impozit specific, alături de unitățile din turism.

 O altă profesie pe care activitatea Fiscului nu s-a concentrat până acum, dar care ar putea atrage atenția inspectorilor antifraudă este cea de medic.

 „De ce nu verificați și cabinetele medicale care încasează zilnic mii de lei fără să emită bon pentru banii încasați? Lăsați țăranii să trăiască, pentru că ei își câștigă doar pâinea cea de toate zilele!” scrie un alt cetățean român pe pagina oficială de Facebook a DGAF. Acesta mai spune: „O să revin în scris cu o speță pe care dvs. să o fructificați! Sunt destui medici care procedează în acest fel trimițând pacienții din spital la control în cabinetul particular, aceasta însemnând, după părerea mea, și conflict de interese!”

Reprezentanții ANAF precizează că toate controalele pe care le efectuează au loc în baza sesizărilor primite prin intermediul Tel Verde, precum și în urma analizei de risc.

DGAF îi roagă pe românii care au informații referitoare la o posibilă fraudă fiscală sau vamală să le transmită în scris, prin email la adresa petitii.anaf@mfinante.ro, sau la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

Tel Verde la care pot fi sesizate actele și faptele de evaziune fiscală, fraudă fiscală și vamală este 0800 800 085.

Sursa: money.ro

Adevaratul razboi cu Fiscul e pe cale sa inceapa

„Lupta împotriva abuzurilor ANAF se formalizează”. Așa își anunță un fost șef al Fiscului inițiativa de luptă împotriva legislației fiscale și împotriva acțiunilor Antifraudei Fiscale.

Fostul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Sebastian Bodu, a anunțat, ieri, fondarea inițiativei Avocatul Antreprenorilor, care are ca scop principal să apere „antreprenorii în fața abuzurilor legislative și administrative”, așa cum scrie pe site-ul dedicat avocatulantreprenorilor.ro.

Inițiativa lui Bodu este importantă, deoarece, după ce a condus autoritatea fiscală între anii 2005 și 2007, deține informații din interior, proceduri și strategii și, mai mult decât atât, este și avocat, cunoscând legislația.

„Avocatul Antreprenorilor se constituie ca o organizație care apără drepturile antreprenorilor abuzați de actiunile Direcției Antifraudă Fiscală din ANAF, acțiuni bazate pe o legislație aberantă și neconstitutională, desprinsă parcă dintr-o altă epocă. Deja persoane cu notorietate și/sau experiență antreprenorială și-au exprimat intenția de a adera la organizație, iar lista este deschisă”, a anunțat Sebastian Bodu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, prima acțiune a organizației va fi „împotriva legislației neconstituționale privind casele de marcat electronice”.

Obiectivele Avocatul Antreprenorilor sunt următoarele: „corectarea legilor proaste care pun în pericol antreprenoriatul în România”, „simplificarea cadrului administrativ care acum e sursă de corupție și pierdere de timp”, „schimbarea modelului de funcționare al ANAF și a cadrului legislativ care reglementează funcționarea ANAF și scoaterea din atribuțiile lui a verificării disciplinei financiare interne a întreprinderilor”, „responsabilizarea instituțiilor de control și cadru legislativ care să instituie răspunderea directă a funcționarilor din instituțiile de control”, precum și „schimbarea culturii instituțiilor de control și trecerea lor de la o cultură represivă la una preventivă”.

Organizația dorește să facă aceste lucruri prin patru mecanisme de acțiune: acțiune juridică, presiune și lobby politic, negociere instituțională în numele membrilor asociației, precum și asistență juridică pentru membrii asociației supuși abuzurilor statului.

Sursa: money.ro

Cum încearcă Fiscul să-și spele imaginea

După ce a speriat firmele din întreaga țară cu controalele dure și inopinate, acum Fiscul depune eforturi, chiar foarte consistente, în ultima perioade să-și arate fața mai umană și pe cea de instituție aflată în slujba cetățeanului.

Acțiunile Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF) l-au determinat până și pe premierul Victor Ponta să declare, la finele lunii martie, către Gelu Ștefan-Diaconu, șeful ANAF, la prezentarea cifrelor privind încasările bugetare în primele luni ale acestui an: „ANAF își pune în practică politica pe care eu am tot cerut-o, de combatere a evaziunii fiscale, și sper să o facă în continuare, dar fără excese, domnule președinte. În limita legii și a bunului-simț, că, totuși, când mergem și facem excese, cădem în partea cealaltă. Eu cer tuturor angajaților ANAF să-și facă datoria cu duritate, dar nu cu excese și sunt convins că veți găsi această limită”.

Iar presa abundă de articole care critică nu atât activitatea Fiscului, cât modul în care au decis reprezentanții ANAF să pună în aplicare planurile de control.

În consecință, Fiscul depune eforturi considerabile pentru spălarea imaginii sale. În această direcție se înscrie, în primul rând, campania TV cu spotul „România functionează cu taxele tale”.

Campanie pe Facebook

Apoi, de la începutul acestei luni, pagina oficială a Direcției Generale Antifraudă Fiscală abundă de postări, cu mult mai multe decât până luna trecută. Astfel, doar ieri pe pagina de Facebook a DGAF au fost publicate patru postări, dintre care trei sunt video-uri care prezintă inspectori antifraudă cu sau fără celebrele mașini cu girofar. Filmulețele îi prezintă pe lucrătorii ANAF cum fac o „verificare la fața locului” și cum merg la sediile companiilor, subliniind activitatea inspectorilor și ilegalitățile descoperite.

Iar pe pagina oficială de Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), instituția se prezintă ca făcându-și treaba discret și având o activitate lipsită de spectaculos și care nu este mediatizată: „Nu avem mascați și nici arme. Iar „descinderile” inspectorilor de la Antifraudă în cazul Romprest (prejudicii de 4,5 milioane euro) nu vor fi difuzate niciodată, de niciun post de știri. N-au nimic spectaculos. Însă munca acestor inspectori, precum cei din imagini, lipsită de orice urmă de senzațional, a fost cea care a dus la sesizarea organelor de cercetare penală în cazul SC Compania Romprest Service SA.

Vă atenționăm că urmează secunde extrem de plictisitoare. Așa s-a întâmplat în toate cele 714 sesizări penale, din 2014, cu o valoare aferentă a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (cca 787,6 milioane euro).

Și, să știți că n-am controlat nicio bătrânică cu urzici, n-am închis nicio cofetărie pentru 1,5 lei și niciun restaurant din Regie pentru 3 lei. 90% din cazurile de care ne ocupăm sunt cazuri de peste 1 milion de euro. Din păcate, n-au nimic senzațional în afara momentelor când cei care au lucrat la ele urmăresc știrile și află că ei se ocupă de bătrânica cu urzici.”

Fiscului a început să-i pese de părerea presei

Recent, ANAF a publicat un comunicat de presă în care face un apel la liderii de opinie, jurnaliștii și politicienii „care nu pierd nicio ocazie de a plasa în mentalul colectiv, prin dezinformări ce îmbracă tot mai des haina populismului, ideea că ANAF „omoară” micul comerciant, în loc să se ducă peste marii evazioniști: „Respectați adevărul și pe români!””

Reprezentanții Fiscului spun că „rapoartele privind combaterea marii evaziuni au fost făcute publice în repetate rânduri, iar cei care astăzi n-au nicio reținere în a manipula opinia publica le cunosc” și enumeră mai multe cazuri concrete. ANAF subliniază că 90% din sesizările penale privesc dosare de peste un milion de euro.

„Din nou, întrebarea firească este pe ce se bazează afirmația că Fiscul „se duce” peste micii buticari, când Inspecția Fiscală verifică, în cvasitotalitatea lor, contribuabili cu activitate economică semnificativă, iar cifrele (…) relevă, fără nicio urmă de îndoială, faptul că toate eforturile sunt depuse în lupta cu marea evaziune fiscală?”, se mai arată în comunicatul ANAF, oferind și o sinteză a principalilor indicatori ai Antifraudei și Inspecției Fiscale pe primul trimestru al acestui an.

Sursa: money.ro

Fiscul pregateste Jihadul impotriva persoanelor fizice

Dupa ce a băgat spaima în firmele românești, Fiscul se pregătește să atace și segmentul persoanelor fizice din toată țara.

Concret, sunt vizate toate categoriile de persoane fizice care prezintă risc fiscal. Pentru acestea Fiscul are ca prioritate să extindă programul „de verificare a situației fiscale prin utilizarea metodelor indirecte la nivel național, prin structurile teritoriale ale ANAF”, după cum arată Programul de Convergență 2015-2018, transmis de către Guvernul României la Bruxelles.

Și, deoarece în prezent nu există servicii dedicate de verificări fiscale la nivel regional, acestea vor fi înființate în perioada următoare, iar personalul care va lucra în cadrul acestor servicii va fi instruit pentru a efectua verificări fiscale eficiente.

Altfel spus, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se va concentra, în lunile care urmează pe descoperirea evaziunii fiscale în rândul persoanelor fizice, utilizând în acest scop metodele indirecte de verificare și noile servicii de verificare fiscală ce urmează a fi înființate.

Totodată, Fiscul afirmă că va continua inițiativa „privind Persoanele Fizice cu Averi Mari, respectiv intensificarea verificărilor conform codului de procedură fiscală și relansarea campaniei de notificare prin transmiterea de scrisori către contribuabilii ce prezentau riscul de nedepunere a declarației de venit din străinătate”.

De fapt, riscul fiscal planează asupra tuturor românilor care încasează un venit, din cauza faptului că nedeclararea sau subdeclararea veniturilor, precum și diferite moduri de încadrare în muncă a salariaților menite să reducă plata unor taxe și impozite sunt fenomene larg răspândite la nivel național.

Există mai multe categorii socio-profesionale pe care inspectorii fiscali le pot considera a fi cu risc fiscal ridicat. Este vorba despre persoanele cu averi mari, cele care au afaceri complexe, în țară și în străinătate, românii care au acces la scheme de planificare și consultanță fiscală, cei pentru care Fiscul constată diferențe de 10% sau cel puțin 50.000 de lei între veniturile declarate și veniturile reale sau persoanele care au obținut venituri, în ultimii cinci ani, din tranzacții imobiliare de peste 35.000 euro.

În categoriile cu risc mai intră profesorii care oferă meditații elevilor și nu declară sumele încasate, persoanele care dau locuințe cu chirie și nu-și declară veniturile, persoanele care desfășoară activități independente, dar și cele care obțin venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din dobânzi și dividende realizate în afara României, tranzacționarea acțiunilor, obligațiunilor și a altor titluri de valoare, vânzare-cumpărare de valută, vânzarea părților sociale și lichidarea firmelor la care se dețin participații dacă veniturile sunt realizate din afara țării.

Sunt suspecte și veniturile din jocuri de noroc din România sau din străinătate, persoanele care obțin venituri din cesiunea creanțelor, inclusiv a drepturilor litigioase, cele a căror activitate este recalificată din independentă în dependentă, oricine nu-și plătește taxele la timp.

Sursa: money.ro

Guvernul a stabilit, prin Ordonanta de Urgenta, situatiile in care ANAF poate suspenda activitatea firmelor

Guvernul a stabilit, printr-o Ordonanta de Urgenta, modul in care pot fi sanctionate de catre ANAF firmele care sunt gasite cu nereguli. Potrivit noilor masuri, vor fi mai multe praguri de sanctiuni pana la suspendarea activitatii unei firme. Activitatea poate fi suspendata abia la a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni de zile, in cazurile in care sunt depistate sume mari neinregstrate. “La prima constatare nu se suspenda activitatea, se aplica amenda respectiva”, a declarat ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. In plus, valoarea sanctiunilor variaza in functie de cat de mare este abatere.

Ce amenzi pot primi firmele

 • 1. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este de pana la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv , din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu avertisment, fara aplicarea sanctiunii complementare.
 • 2. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este de pana la 300 lei inclusiv, dar mai mare de  3% , din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
 • 3. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este cuprinsa intre 300 lei  si 1.000 lei inclusiv, dar este mai mica de 3% inclusiv, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
 • 4. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este cuprinsa intre 300 lei  si 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 3%  din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei. De asemenea, se suspenda pentru 30 de zile activitatea operatorului economic pentru unitatea de vanzare la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni.
 • 5. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mica de 3% inclusiv, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
 • 6. Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei  si  mai mare de 3%, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei la 30.000 lei. De asemenea, se suspenda pentru 30 de zile activitatea operatorului economic pentru unitatea de vanzare la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni, indiferent pentru care dintre situatiile prevazute mai sus a fost aplicata sanctiunea la prima abatere, in cadrul termenului de 24 de luni.
 • 7. Pentru situatiile prevazute la punctele 4 si 6, daca operatorul economic achita atat amenda, cat si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara (suspendarea pentru 30 de zile a activitatii operatorului economic pentru unitatea in care s-a constatat contraventia) inceteaza de drept in termen de 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator.

“Pentru cele doua situatii, aceea cu amenzi cuprinse intre 15.000 de lei si 20.000 de lei si cea cu amenzi intre 25.000 de lei si 30.000 de lei, unde spuneam ca se poate suspenda si activitatea respectiva de la a doua fapta inregistrata, exista posibilitatea achitarii amenzii aplicate, cat si a unei sume egale de 10 ori a amenzii aplicate pentru ca sanctiunea complementara sa inceteze in termen de 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator”, a spus ministrul finantelor.

Odata cu aceste sanctiuni se aplica si prevederile  privind confiscarea sumelor detinute la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul de bani personali, in registrul special sau in chitante.

UPDATE Actul normativ mai aduce unele modificari si in ceea ce priveste regimul de sanctionare al operatorilor economici care nu se doteaza cu aparate de marcat electronice fiscale, desi au aceasta obligatie. Astfel, potrivit noilor reglementari, in situatiile in care operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal, suspendarea activitatii va fi dispusa pana in momentul in care acesta se conformeaza prevederilor legale si achizitioneaza un aparat de marcat pe care il fiscalizeaza si il utilizeaza in activitate, facand in acelasi timp, dovada platii amenzii pe care organul de control i-a aplicat-o. Conform legislatiei aflata pana acum in vigoare, sanctiunea pentru operatorii economici care nu erau dotati cu aparat electronic fiscal consta in suspendarea activitatii de la o luna la 3 luni, fara a se tine cont de intrarea in legalitate si nici de plata amenzii.

Sursa: hotnews.ro

În atenția inspectorilor antifraudă – Medici de zero lei!

de Alex SAVA

Sistemul medical, unul dintre cei mai mari consumatori de bani din România, nu a intrat în atenția inspectorilor antifraudă. În vreme ce aceștia închid magazine pentru câțiva leuți în plus găsiți în casă, sunt medici care raportează venituri de tot râsul din activități medicale private, deși la cabinetele lor bolnavii fac cozi precum creștinii la sfintele moaște. Dacă unii au totuși un minim de decență și raportează niște sume, fie ele cât de mici, în contul activității medicale private, alții spun cu nonșalanță că au încasat fix ZERO lei!

 Analiza veniturilor medicilor care prestează servicii în regim privat scoate la iveală că activitatea economică a cabinetelor medicale individuale este extrem de subțire. Cu toate acestea, piață pentru serviciile medicale private este din belșug. Pacientul este tratat în spital, iar ulterior este chemat la consult în cabinetul privat. Este o practică general valabilă. Pentru câteva sfaturi și un eventual concediu medical acordat justificat, bolnavul scoate din buzunar sume cuprinse între 40 și 90 de lei, bani pentru care, de cele mai multe ori, nu se eliberează chitanță. Aceasta este rețeta care transformă o afacere de succes într-una aparent nerentabilă.

Spre exemplu, medicul Liliana Tudor, șeful Secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, menționează în declarația de avere depusă anul trecut că a încasat de la firma SC Neuro-Ex Srl Vaslui, pe care o adminstrează și pentru care mai prestează – ocazional, pare-se – servicii medicale 1.512 lei, adică fix 126 de leuți pe lună. Asta în condițiile în care de la unitatea sanitară de stat a câștigat în cursul anului anterios 53.757 lei, adică o medie lunară de 4.479 lei. Având în vedere că la stat câștigă 1.000 de euro pe lună, este de neînțeles de ce s-ar mai obosi să administreze o afacere pentru încă 25 de euro. Poate or să afle acest lucru inspectorii antifraudă!

Conform declarației de avedere, dr. Liliana Tudor mai deține un apartament de 70 mp în Iași, achiziționat în anul 2004. Ea are și un credit de 42.000 de euro, luat în același an și scadent în 2024.

 Nici afacerile de familie nu merg mai bine

Dr. Augustin Ilieș

Dr. Augustin Ilieș

Cel mai notoriu cuplu din sistemul sanitar vasluian îl formează soții Augustin și Valerica Ilieș. El chirurg pediatru, ea oftalmolog. Ambii șefi de secție în cadrul celei mai mari unități sanitare din județ, de unde încasează 73.736 (el) și, respectiv 38.649 (ea). Adică peste un miliard de lei au ridicat împreună de la spital. La cabinetele private, dezastru: el a încasat 14.707 lei, iar ea un pic mai mult: 16.252 lei. Adică o medie lunară de 2.500 de lei, în condițiile în care cabinetele celor doi sunt mereu pline.

Potrivit declarațiilor de avere, soții Ilieș au un apartament și un spațiu de producție, un Peugeot și un Ford Fiesta (deși el conduce un Mercedes netrecut, pare-se, în declarația de avere) și trei depozite bancare în lei în valoare totală de aproape 1,3 miliarde vechi.

Nici lui Eugen și Claudiei Ciocârlea nu le merge mai bine în privat. Ce-i drept, doar ea prestează activități medicale particulare, pentru care a fost remunerată, în 2013, cu numai 8.800 de lei, adică o medie lunară de 733 de lei. Asta în condițiile în care, de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui a câștigat, ca șef de secție medicină internă, peste 4.500 de lei pe lună.

Chirurgul-traumatologul Eugen Ciocârlea a încasat de la spital 44.495 în 2013. În afară de această sumă, el mai trecut în declarația de avere 3.000 de lei încasați ca indemnizație pentru calitatea de consilier local.

Cei doi soți au un apartament cumpărat în 1994, două mașini (Opel Insignia și Seat Ibiza), un fond de investiții deschis în 2010, în valoare de 81.384 lei

 Zero lei din activitate privată

 Medicul Eugenia Cristina Barbu, șefa Secției Pneumologie I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, a încasat în anul de referință de la unitatea sanitară 95.000 de lei. Dacă în privat colegii ei s-au mai descurcat într-un fel sau altul, pentru ea lucrurile au fost dezastruoase de-a dreptul: a încasat de la Centrul de Servicii și Politici de Sănătate (a cărui denumire a fost cenzurată în declarația de avere), în calitate de formator, fix ZERO lei! Nici mai mult, nici mai puțin decât ZERO!

Potrivit declarației de avere, ea deține un apartament dobândit în 1991 și o casă de vacanță de 94 mp, la Brașov, cumpărată în 2008. Mai are un cont curent și un depozit în valoare totală de aproximativ 45.000 lei

Un alt medic cu zero lei din activitatea privată este Carmen Vechiu, șef laborator Bacteriologie Bk din cadrul celei mai mari unități sanitare din județ. Deși cabinetul ei de analize medicale este arhicunoscut în municipiul reședință și recomandat insistent de unii medici de familie, ea a raportat venituri zero din activitate privată! Conform declarației de avere, are un apartament și un Peugeot, două conturi cu 12.000 de lei, un credit de 25.000 de euro. De la spital a încasat 54.249.

Nici dr. Rodica-Lucia Robu șefa Secției Pneumologie II de la aceeași unitate sanitară nu se descurcă în privat. Conform declarației de avere, activitatea de la cabinetul medical individual a fost suspendată, iar soțul, în calitate de administrator al Sas Viro SRL, a câștigat – (liniuță!). De la spital, ea câștigat puțin peste 80.000 într-un an. Nici soțul nu e mai departe, cu o pensie de fost polițist de circa 6.000 lei pe lună!

Cei doi au o casă de locuit în Vaslui (1999) și un apartament în București (2004), un Opel Corsa (2005) și un Land Rover (1998), un depozit bancar deschis in 2010, în valoare de 95.357 lei, acțiuni la firma Sas Medro în valoare de 88.107 lei, un credit la CEC Bank de 63.000 de lei, scadent în 2018.

 Doctorul-fantomă abia se descurcă

Dr. Gheorghe Dascălu, șeful Secției de cardiologie din cadrul Spitalului Județean, este cunoscut printre angajații sistemului sanitar drept medicul fantomă. Puțini își amintesc să-l fi văzut lucrând mai mult de o oră pe zi în cadrul spitalului, cunoscut fiind faptul că el petrece mai mult timp la cabinet. Cu toate acestea, de la spital a încasat în anul de referință 58.728, iar de la cabinetul individual 24.558. Media lunară a veniturilor din privat este de puțin peste 2.000 de lei pe lună, o sumă frumușică pentru mulți, dar incomparabilă cu salariul de la spital.

Doctorul Dascălu are un apartament de 74 mp (1992), două spații de producție (1997 și 2004) și o casă de vacanță de 106 mp, la Muntenii de Jos (2002). Are un Volkswagen (2010), nu are depozite și nici credite.

Nici în Psihiatrie (una dintre specializările cu cea mai mare adresabilitate) nu se trăiește mai bine din activități private. Asta dacă e să ne luăm după declarația de avere a dr. Cristina Zaharia, șefa Centrului de Sănătate Mintală Vaslui. Din activitatea prestată în privat a încasat aproape 5.000 de lei într-un an (2.200 de la Neuro Ex SRL Vaslui și 2.700 de la Novartis Pharma). O sumă care nici nu merită luată în seamă pe lângă cea încasată de la spital, care este de zece ori mai mare (48.716 lei).

Dr. Cristina Zaharia are un teren agricol la Bârnova (2012), un apartament în Iași (2003), o mașină Fiat (2003) și un credit de consum de 45.000 de lei

 Respect, domnilor doctori!

dr. Dragoș Vochin

dr. Dragoș Vochin

Se pare că în psihiatrie se pot face, totuși, bani frumoși. Dragoș Vochin, șeful Secției Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean, a făcut mai mulți bani în privat decât a încasat de la stat. Conform declarației de avere, a încasat 56.937 lei de la spital, iar de la Societatea civilă medicală a încasat 100.000 de lei. El mai are o garsonieră de 30 mp în Iași, luată în 2002, două fonduri de investiții de 4.000 de dolari, respectiv 9.000 de euro, un credit de 40.000 de lei luat în 2013.

Un alt medic care a declarat suma activităților medicale private este dr. Lelia Croitoru, director medical la aceeași unitate. De la spital a câștigat 83.764 de lei, iar de la cabinetul medical individual a raportat venituri de 62.993 lei. Adică aproape cât toți cei mai sus menționați la un loc.

Lelia Croitoru are un apartament în București (2000), o casă de locuit de 240 mp în Muntenii de Jos și un spațiu de producție în Vaslui. Are două autoturisme – Opel Astra (2007) și Citroen C3 (2008), două credite de 80.000 de euro și 50.000 de lei.

 Notă: analiza noastră a cuprins doar medicii care, potrivit funcțiilor deținute în sistemul public, sunt obligați să depună declarații de avere. Pentru cei care nu au această obligație, veniturile din activități private au caracter confidențial.

Cele trei lovituri pe care Fiscul le da economiei

Avalanșa controalelor Antifraudei Fiscale s-a încheiat, însă consecințele acțiunilor ANAF abia acum se conturează în mod concret. Sunt cel puțin trei lovituri pe care Fiscul le dă economiei în această perioadă.

În primul rând, controalele ANAF care, deși au închis doar câteva sute de firme din toată țara, i-au speriat pe toți comercianții, care dau acum bon fiscal inclusiv pentru un covrig sau pentru o pâine de un leu. Însă, fiscalizarea veniturilor presupune, automat, plata unor taxe și impozite mai mari către stat, deoarece veniturile legale ale respectivului comerciant sunt mai mari. Astfel, pe de o parte, cel mai probabil, vom vedea o creștere a încasărilor bugetare provenită din reducerea evaziunii fiscale. Însă, pe de altă parte, proprietarii micilor și marilor afaceri se vor vedea nevoiți să majoreze prețurile pentru a-și putea păstra marja de profit. Practic, firmele vor vrea să-și mențină cel puțin același profit, chiar dacă în acest scop va trebui să opereze scumpiri. De altfel, se poate observa deja că unele service-uri și spălătorii auto, magazine de cartier sau saloane de înfrumusețare au crescut prețurile peste noapte.

Cea de-a doua lovitură pe care Fiscul o dă economiei ține de acțiunile de luptă împotriva evaziunii fiscale și are ca efect scăderea interesului investitorilor străini pentru România, dar și în general înființarea unor noi afaceri. Noua procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA este exagerat de selectivă, creându-se deja un blocaj. Iar administrația fiscală nici măcar nu le comunică firmelor criteriile după care se ia decizia de a le acorda codul de TVA sau cauzele respingerii cererii. Totodată, atunci când există anumite suspiciuni legate de noile afaceri, Fiscul poate solicita zeci de documente suplimentare. Potrivit unor informații citate de revista Capital, în București codul de TVA a fost acordat doar pentru o cincime din numărul firmelor care l-au solicitat. Asta înseamnă că restul companiilor care doresc să desfășoare afaceri ca plătitori de TVA trebuie să suporte un cost suplimentar de 24%. Astfel, prin noile norme de înregistrare în scopuri de TVA, excesiv de birocratice, Fiscul nu face decât să pună piedică înființării de noi afaceri.

În ciuda declarațiilor repetate ale Guvernului legate de crearea de noi locuri de muncă, în realitate, controalele fiscale soldate, de multe ori, cu decizii abuzive de acordare a unor amenzi exagerat de mari sau chiar de închidere a punctului de lucru duc la concedieri și la restrângerea activității micilor afaceri. Să luăm spre exemplu un restaurant care a fost închis pentru câteva zeci de lei în plus descoperiți în casa de marcat sau asupra chelnerilor. Patronul va fi obligat să concedieze câteva zeci de angajați, deoarece nu va avea posibilitatea să le plătească salariile timp de o lună, perioada de nefuncționare. În plus, în luna respectivă, restaurantul nu va avea activitate, ceea ce înseamnă că nu va face achiziții, scăzându-le afacerile furnizorilor, și nu va face nici vânzări, reducându-se consumul. La nivelul celor câteva sute de companii închise în urma controalelor DGAF din luna martie, este vorba de concedierea a câteva sute sau chiar mii de salariați.

Sursa: money.ro

Instituția de care până și Fiscului îi este frică

Inspectorii de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trezesc frica în rândul marii majorități a firmelor românești, mai ales după campania celor de la Antifraudă care au închis câteva sute de firme într-o singură lună. Însă până și Fiscul este, la rândul său, controlat de o altă instituție.

Este vorba de Curtea de Conturi care a descoperit o serie de nereguli în activitatea ANAF, conform raportului pentru anul 2013. Potrivit documentului, Fiscul a prejudiciat statul cu o sumă totală de 1,18 miliarde lei prin: neînscrierea la masa credală, în termen legal, a creanțelor fiscale privind contribuabilii care au intrat în procedura de insolvență și prin nestabilirea și neînregistrarea, în evidența contabilă, a creanțelor fiscale accesorii până la data deschiderii procedurii.

Pe lângă aceste prejudicii constatate de Curtea de Conturi, anumite abateri și nereguli în activitatea ANAF și a structurilor sale subordonate au condus la neîncasarea unor venituri la bugetul statului.

Senatorii au cerut șefului ANAF, Gelu Diaconu, să precizeze modul în care va acționa pentru individualizarea răspunderii în cazul procedurii acestor prejudicii precum și modul lor de recuperare.

Răspunsul a venit din partea secretarului de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Attila Gyorgy, care subliniază că, „prin conținutul Raportului de control amintit mai sus nu se menționează existența unor deficiențe care să determine producerea de prejudicii”.

Secretarul de stat a precizat că, „pentru unele constatări din Raport, Agenția Națională de Administrare Fiscală a formulat obiecțiuni care au fost înaintate Curții de Conturi”.

Iată care este explicația reprezentanților MFP legată de abaterile și neregulile legate de estimarea de către Curtea de Conturi a unor venituri suplimentare. „Precizăm că acestea reprezintă doar posibile venituri suplimentare și nu prejudicii certe. În acest sens, exemplificăm pentru activitatea de inspecție fiscală: aceste venituri suplimentare s-ar fi putut, eventual, realiza dacă s-ar fi efectuat inspecțiile fiscale în cauză și numai dacă s-ar fi confirmat riscul respectiv, menționat prin Raportul de control înheiat de reprezentanții Curții de Conturi”, spune Attila Gyorgy.

 Iar neefectuarea inspecțiilor fiscale la categoriile de contribuabili menționate în raport „este justificată prin faptul că, în perioada analizată, au fost efectuate verificări la alți contribuabili cu risc fiscal ridicat, fiind stabilite sume suplimentare mult mai mari decât cele „posibil” de stabilit potrivit constatărilor Curții de Conturi. Această opțiune este confirmată de bunele rezultate înregistrate de inspecția fiscală în anul 2013 în ceea ce privește sumele stabilite suplimentar, care au înregistrat o creștere cu 31% față de anul 2012.”

 În aceste condiții, pare să nu fie întâmplătoare demararea unor ample acțiunil de control de către DGAF începând cu 1 martie, la doar câteva săptămâni după publicarea raportului Curții de Conturi.

Sursa: money.ro

Cati bani ia un inspector de la Fisc care inchide firmele din Romania

Când un inspector de la Antifrauda Fiscală intră într-o firmă, acesta impune respect și trezește frica în angajați. Vă prezentăm ce venituri lunare au acești oameni care au putere de decizie asupra destinului firmelor românești.

Salariile angajaților la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, variază în funcție de funcție și de experiență. Însă, în cazul persoane care dețin funcții de conducere, inclusiv în teritoriu, lefurile sunt cu mult peste venitul salarial al șefului Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu.

Președintele ANAF are un venit salarial de 4.697 lei, puțin peste 1.000 de euro, conform celor mai recente date publicate de ANAF la sfârșitul lunii martie, cu lista veniturilor salariale din luna iulie 2014. Romeo Florin Nicolae, vicepreședintele ANAF coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, are un venit similar cu cel al celorlalți doi vicepreședinți ai Fiscului, de 3.965 lei.

Însă, inspectorul general antifraudă, Petre Dragoș Voinescu, fostul procuror care stă în fruntea tuturor operațiunilor de control, are o leafă de 8.791 lei, aproape dublă față de șeful ANAF, conform cifrelor oficiale.

DGAF are trei inspectori generali adjuncți care sunt plătiți cu 8.518 lei pe lună, 7.146 lei și, respectiv, 6.996 lei.

Un inspector superior cl. I are un salariu cuprins între 1.180 și 4.052 lei pe lună. Însă, în majoritatea cazurilor, salariul pentru această funcție este cuprins între 2.910 lei și 3.956 lei.

Un inspector asistent cl. I are salariul de 2.200-2.300 lei, în timp ce un inspector debutant primește aproximativ 1.700 lei pe lună.

Salariul unui inspector șef antifraudă depășește echivalentul a 1.000 de euro pe lună. În teritoriu, în afară de inspectorii debutanți, care au venituri lunare de circa 1.700 lei, ceilalți inspectori primesc venituri cifrate între 2.200 lei și 3.900 lei pe lună.

Sursa: money.ro

Vanzarile Cris-Tim au crescut cu 24%, dublu fata de estimari. Timis: Controalele ANAF au contractat piata neagra

Vanzarile Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producatori alimentari din Romania, au crescut cu 24% in T1, dublu fata de estimari, datorita contractarii pietei negre in urma controalelor ANAF din ultimele trei luni, a declarat  Radu Timis, presedintele grupului, transmite Mediafax.

“Pe primele trei luni am avut o crestere a vanzarilor cu 24% in volum si cu 19% in bani. Desi estimam o majorare de 12% la inceputul anului, cresterea a fost dubla, iar acest lucru se datoreaza in primul rand controalelor ANAF, facute incepand din ianuarie, care au determinat jucatorii de pe piata neagra sa fie mult mai retinuti”, a spus Timis.

El a explicat ca in urma verificarilor Fiscului o parte dintre cei care produceau si vindeau mezeluri la negru au diminuat volumul afacerilor, astfel incat piata neagra s-a contractat semnificativ.

“Cei care lucreaza la negru sunt mult mai grijulii si mai retinuti in aceste luni. Se inchid magazine care vindeau la negru, se inchid antrepozite, iar piata incepe sa se curete si companiile care lucreaza corect sa aiba rezultate mai bune decat se asteptau”, a adaugat Timis.

Acesta a adaugat ca desi bugetase initial investitii de 5 milioane de euro pentru acest an, rezultatele din primul trimestru l-au determinat sa mareasca suma la 8 milioane de euro.

Cris-Tim va investi in acest an intr-o crama, o fabrica de mancare gata preparata (ready meal), o fabrica de inghetata, in logistica si in marirea capacitatii de productie a fabricilor existente.

Anul trecut, Cris-Tim a avut o crestere de 20% in zona mezelurilor si pe total grup a crescut cu 15%, ajungand la un volum al afacerilor de aproximativ 90 de milioane de euro si cu o EBITDA in crestere de la 8% la 10%.

Din grupul Cris-Tim fac parte mai multe firme, printre care una de procesare de mezeluri, o firma de logistica si vanzare, o ferma cerealiera si de vaci cu lapte, o ferma viticola, una de catering si magazine si o societate de constructii. Anul trecut, Cris-Tim a investit 8 milioane de euro intr-o o fabrica de salam de Sibiu, in cresterea capacitatii de productie pentru mezelurile crud-uscate, in linii de ambalare complet automatizate, in zona de management, in managementul calitatii totale si in cresterea capacitatii de stocare-silozare la ferma care a ajuns la 1.000 de vaci.

Pentru anul in curs, Timis si-a reevaluat estimarile de crestere la 30%.

Printre concurentii Cris-Tim pe piata mezelurilor se numara Caroli, Agricola, Kosarom si Elit.

Sursa: incont.ro

Gelu Stefan Diaconu, presedintele Fiscului, anunta modificarea legislatiei: Se va stabili un prag de 300 de lei al diferentelor nefiscalizate sub care nu vor fi sanctiuni. Toata cultura spagii e alimentata de aceasta mica evaziune

Fiscul e in centrul atentiei de doua saptamani, dupa demararea controalelor la sute de comercianti, iar spatiul public a fost invadat de informatii despre activitatea agentilor. Cele mai multe reprosuri au venit la adresa deciziilor de amendare sau inchidere a unor unitati la care s-au gasit diferente nefiscalizate de cateva zeci sau sute de lei. Gelu Stefan Diaconu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Stefan Diaconu spune intr-un interviu pentru HotNews.ro ca in sedinta de guvern de joi se va discuta un proiect de modificare a legislatiei care sa interzica sanctionarea (amenda sau inchidere) comerciantilor la care s-au gasit sume nefiscalizate sub pragul de 300 de lei. Diaconu a vorbit si despre demararea unui control la firma sotiei sale, dupa o sesizare a unui jurnalist, dar si despre recuperarea prejudiciilor decise de instante.

Rep: Patronatele din turism au iesit marti in presa declarand ceea ce apoi premierul a confirmat, ca s-au initiat o serie de discutii cu conducerea ANAF pentru a se schimba legislatia privitoare la procedurile care permit suspendarea activitatii unei firme. Care ar putea fi modificarile, cand ar urma sa intre in practica si in ce stadiu sunt discutiile cu mediul de afaceri?
GSD: As incepe prin a spune ca Antifrauda se ocupa cu marea evaziune. Rezultatele sunt dincolo de orice indoiala si le-am facut publice. Dar nu vom neglija niciodata mica evaziune, care insumata va asigur ca e cel putin la fel de mare cu inventarierea intregii cazuistici de mare evaziune depistata.

Pe masurile luate in ultimele luni, avem rezultate cuantificate pana la nivelul de 50 de bani.  Sumele declarate voluntar au crescut in medie cu 20%. Stiti ce inseamna aceasta crestere cu 20%? Este exact miliardul acela de care era nevoie pentru masurile de relaxare fiscala anuntate de premier. Mai e o rezerva de crestere a declaratului de 30-40%, nivel pe care il vom obtine in maximum doi ani. Nu trebuie trecuta in derizoriu aceasta mica evaziune. Toata cultura spagii e alimentata de aceasta mica evaziune. Daca obturezi acest canal, veti vedea ca lucrurile se curata pana catre varf.

Ordonanta 28 /99 este ok, este buna, dar este si perfectibila. Impactul asupra societatii care traieste intr-o cultura a evaziunii de zeci de ani a fost disproportionat negativ, alimentata si de media. Au fost cazuri inventate cap-coada: confiscarea urzicilor, inchiderea cofetariei pentru 1,5 lei, un biet xerox despre care stie toata lumea cum functiona au dus la …

Rep: Chiar asa, ce v-a casunat pe acel xerox?
GSD: Vom ajunge si la periferie, dar am inceput curatenia de la centru. Nu se poate ca intr-o capitala europeana sa colcaie de evaziune chiar centrul. Sunt organizatii profesionale care ameninta ca isi vor inchide restaurantele de  1 Mai. Este descalificant!  Lucru care nu ma impresioneaza deloc. Orice unitate care nu fiscalizeaza si inchide permite altei unitati care fiscalizeaza sa isi mareasca deverul.

Rep: Revenind la solicitarile hotelierilor….
GSD: Joi, in sedinta de Guvern vom citi in prima lectura acest proiect: se va stabili un prag de 300 de lei al diferentelor nefiscalizate, pornindu-se de la realitatea ca poate exista un maruntis lasat neintentionat. Sau pot fi greseli umane – ai emis 400 de bonuri intr-o zi, dar  ai uitat de un bon si vine taman atunci Antifrauda peste tine. Sub acest prag nu vor fi sanctiuni.

Peste acest prag, pe langa amenda contraventionala intre 10.000-15.000 de lei, masura suspendarii se va lua doar daca nu accepta plata a de zece ori suma nefiscalizata, dar nu mai putin de 10.000 de lei. Pentru ca putem merge intr-un club cu dever mare caruia sa ii gasim 310 lei diferenta, iar el sa plateasca doar 3100 de lei, adica o picatura din ceea ce incaseaza ei. E o abordare. Va fi apoi introdus caietul de bani personali si sa intram in zona fiscalizarii bacsisurilor

Rep: Cum va fi fiscalizat bacsisul?
GSD: Nu inventam noi roata…Suma va fi inclusa pe bonul fiscal, fiscalizata separat pe casa de marcat, iar aceasta suma va fi impozitata doar cu impozitul pe venit, nu va constitui si o baza de calcul al contributiilor. Si speram sa scoatem la vedere toate aceste sume.. In 2014, ANAF a identificat venituri suplimentare de 4 miliarde euro cu inspectia fiscala si un miliard de euro  de la  Antifrauda. De foarte multe ori lucrurile mai putin importante capata in spatiul public mai multa releventa decat cele cu adevarat importanta

Rep: Recentele cazuri de mare frauda, cum este cel al fostului ministru al Finantelor care primea pungi cu bani prin cimitire sau al milioanelor de euro din dosarul Microsoft ridica o intrebare simpla. Ele par sa indice un circuit paralel al banilor de care Fiscul habar nu avea sau care se facea sub ochii lui. Cum e posibil ca intr-o tara europeana sa existe asemenea sume de bani date cu punga, fara ca Fiscul sa intervina?
GSD: Fiscul preseaza de un an de zile privind accesul la tranzactiile de peste 5000 de euro. Nu ca sa le monitorizam averea, ci pentru recuperarea prejudiciilor. Fiscul a presat enorm pentru limitarea tranzactiilor in cash. Ieri am primit o informatie ca o covrigarie si-a intrerupt activitatea desi erau 15 oameni la coada, ca sa-si schimbe rola din casa de marcat. Va intreb: se intampla asa ceva in urma cu cateva luni?

Daca combatem evaziunea de la mic la mare nu vor mai exista asemenea tranzactii cu bani in pungi. De aceea fac un apel la presa sa inteleaga si sa fie solidara. Chiar acceptand ca au fost 10-15 excese, le corectam. Dar nu puneti la indoiala o actiune de anvergura care nu s-a mai petrecut in Romania!

Rep: De unde stiti de cazul covrigariei?
GSD: Mi-a spus soferul, pe care il trimit zilnic sa-mi cumpere doi covrigi, dar de fiecare data de la alta covrigarie.

Rep: Veti demara un control la sediul firmei la care sotia dvs. este asociat ca urmare a sesizarii la TelVerde a unui jurnalist?
GSD: Va imaginati ca stiu exact ce s-a intamplat acolo, dar pentru faptul ca imi doresc un control obiectiv si neutru n-o sa fac publica adevarata intamplare, care nu il va pune intr-o lumina favorabila pe domnul jurnalist. Este Telverde, este o analiza de risc pe care eu n-o pot opri. Nici seful ANAF nu se poate interpune.

Controlul se face in functie de gradul de risc. Va asigur ca n-o sa se intervina nici pentru a demara, nici pentru a opri un control. Controlul este necesar, dar in functie de ierarhia riscului. Controlul se inregistreaza la Antifrauda si de acolo isi urmeaza cursul. Daca avem 300 de sesizari/zi si dispunem de 15 echipe de inspectori, in ierarhia celor 300 ne uitam la cele mai relevante. Iar asta o face Directia de Analize si Sinteza din Antifraudei. Si acolo sunt oameni specializati.

 • Recuperarea prejudiciilor decise de instante

Rep: Cat la suta recupereaza  de fapt ANAF din prejudicii? Va intreb asta pentru ca optimistii vorbesc de 10%, iar pesimistii de 5-7%.
GSD: Daca excludem anul 2014, an in care am primit cel mai mare volum de prejudicii de recuperat, procentul e undeva la 10%. Cu aceasta masiva intrare de volum de prejudicii din 2014, procentul a scazut la 5%. E drept, in cazul unui titlu executoriu pe care il primesti in 2014, executarea silita se poate dovedi laborioasa, iar rezultatele sa fie vizibile mult mai tarziu. Dar dupa inventarierea tuturor titlurilor de creanta primite in 2014 de catre ANAF, am constatat ca circa 42% din prejudiciile primite spre executare sunt nerecuperabile.

Rep: De ce nerecuperabile?
GSD: O sa va dau cateva cifre valabile pentru 2014. Din cele 2140 de sentinte primite in 2014 spre recuperarea prejudiciului in suma de 2,7 miliarde, circa o treime presupun formalitati legale de partaj, adica actiuni in instanta pentru iesirea din indiviziune obligatorie, ca sa putem valorifica partea apartinatoare infractorului. Or, iesirea din indiviziune presupune o actiune in instanta care necesita timp indelungat

Rep: Ne dati si un exemplu?
GSD: Uitati-va la cazul ICA, la cazul Voiculescu. Sunt mai multe imobile apartinatoare persoanelor condamnate. Cvasitotalitatea lor sunt bunuri stapanite in comun. Iar iesirea din indiviziune presupune o evaluare care trebuie facuta in prezenta condamnatului sau a reprezentantului sau. Presupune sa obtii un astfel de accept din partea condamnatului, care isi are drepturile sale cetatenesti, chiar daca e condamnat.

Sau, se presupune ca bunul care urmeaza sa fie executat sa fi fost inscris in Cartea Funciara. Sa stiti ca avem bunuri spre executare care nici macar nu figureaza in Cartea Funciara. Ca idee, circa o treime din cele 42% de nerecuperabile acestui lucru se datoreaza.

Rep: O treime. Dar celelalte doua treimi?
GSD: Pai daca primesc 693 de hotarari judecatoresti din cele 2140, reprezentand peste 20% ca valoare a prejudiciului pentru situatii in care firmele sau persoanele fizice despre care e vorba acolo in stare de insolvabilitate, ce sa mai recuperez de acolo?

Rep: Si astea se aduna la valoarea totala a prejudiciului?
GSD: Evident! Va mai dau un exemplu: Sentinte in valoare de 40 de milioane de lei sunt pe firme in insolventa. Pana cand se finalizeaza acest proces al insolventei, pana cand aflam cat anume din acele creante pot fi recuperate, pot trece ani de zile. De aceea nu poti spune intr-o sedinta de bilant: V-am transmis 300 de milioane, recuperati-i imediat! Ca nu ai cum!

Si legat de cele 300 de milioane de euro despre care s-a spus ca ni s-au transmis in vederea  recuperarii, la ANAF au fost comunicate doar 576 de milioane lei, din care aproape 300 de milioane reprezinta doar cazul ICA. Asta inseamna ca in loc de 300 mil euro, vorbim in total de vreo 130 de milioane de euro din care 60 de milioane e cazul ICA.

Daca din start pornim cu un handicap de aprope 50%, in celelalte cazuri constatam dificultati care tin mult mai mult de sistemului judiciar decat de incapacitatea reala de recuperare a ANAF.

Rep: De sistemul judiciar? Cum asa?
GSD: Credeti sa primim in 2014 hotarari promulgate acum 6 ani? Sau credeti ca e posibil sa primim hotarari de la instante dupa ce instrumentarea penala a durat 10 ani, iar cea judecatoreasca inca 3 ani, timp in care bunurile devin nevalorificabile?

Rep: De ce ? E o neglijenta a cuiva sau este cu intentie?
GSD: Nu pun pe seama intentiei cuiva de a arunca anatema asupra ANAF, dar  situatia de azi e cea pe care v-o spun acum!

Aceasta instrumentare indelungata permite in cadrul procesului penal sincope care favorizeaza instrainarea bunului.

Va dau un exemplu: cazul Ioan Becali. Am constata cu surprindere, dupa ce ne-am adresat autoritatilor locale, bancilor, tuturor furnizorilor posibili de informatii, ca domnul Becali nu mai detine nimic. Credeti asadar ca noi suntem cei care am impiedicat recuperarea prejudiciului in aceasta situatie, sau oare nu cumva in timpul instrumentarii cazului s-a produs instrainarea?

Rep: Si acum ce faceti in acest caz?
GSD: Ne-am adresat deja cadastrului, solicitand sa ne spuna ce s-a intamplat si cand au fost instrainatate bunurile. Daca s-a dovedit ca au fost instrainate, voi avea nevoie de un alt titlu executoriu; de aceea spun ca procesul este laborios si de durata.

Avem situatii de neinstituire a sechestrului asiguratoriu sau de instituire pe bunuri cu statut incert. Mai avem apoi bunuri care nu prezinta interes in valorificare sau care la momentul instituirii  prezentau interes, dar care acum nu mai valoreaza atat (o masina de acum 5 ani nu mai valoreaza ca una de azi).

Cele mai greu de recuperat sunt prejudiciile enorme puse in sarcina a tot felul de interpusi, persoane cu dizabilitati, persoane fara discernamant si asa mai departe. Sau situația unei persoane condamnate să plătească 108 milioane lei, dar care achită o treime din pensia lunară, neavând bunuri, astfel că prejudiciul va fi recuperat în 108.000 ani, caz despre care a vorbit marti premierul. Pai ce sa mai recuperezi de la unul ca acela?

Asta nu inseamna ca nu avem si noi propriile neajunsuri. Principalul neajuns pe care il vom rezolva de la 1 iulie este construirea unei aplicatii in care vom evidentia pe masura primirii, si stadiul de executare a hotararilor instantelor.

Vom infiinta o Directie cu activitate exclusiva de executare silita, cu structuri corespondente la nivel regional si, tin mult la asta, cu dotare si cu atributiuni comparabile cu cele ale celor de la Antifrauda.

Astazi este de domeniul absurdului ce se intampla: imaginati-va un inspector care sta 48 de ore la coada la cadastru ca sa inregistreze in favoarea Statului un bun confiscat. Nu ar fi normal sa se asigure o prioritate din partea Cadastrului? Directia va avea cadrul legal de la 1 iulie, dar operationala (dupa selectia de personal, instruirea si dotarea) va deveni de la 1 ianuarie 2016. Va asigur ca intr-un an de zile gradul de recoperare va sta cu totul altfel, dar sa nu ne facem iluzia ca gradul de recuperare va trece de 30%. Dar chiar si acest procentaj ne-ar situa pe primele locuri in UE.

Rep: Ati vorbit despre cazul Ica, Voiculescu. Cand recuperati prejudiciul stabilit de instanta?
GSD: Decizia instantei e publica si extrem de consistenta si complicata. Noi am solicitat si am tinut permanent legatura cu DNA pentru a o intelege in adevaratele ei semnificatii juridice. Nu e usor de executat o asemenea sentinta.

Rep: Ati secretizat-o?
GSD: Nu, nu am secretizat-o. Doar ca nu putem sa informam spre exemplu de initiativele noastre de iesire din indiviziune fortata pentru familia unui condamnat. Sa va spunem: “Uitati, am initiat initiativa de iesire din indiviziune cu sotia lui pentru casa din nu stiu ce loc”.

Noi ne facem treaba mai putin spectaculos. Dar va pot spune ca toate imobilele sunt in proprietatea Statului. Am initiat o hotarare de Guvern privind trecerea lor pentru valorificare catre RAPPS. Sunt cateva dificultati in promovarea unei asemenea Hotarari pentru ca e in discutie necesitatea unei evaluari anterioara sau ulterioare predarii. Daca va fi necesara o evaluare anterioara, ANAF trebuie sa achizitioneze servicii de evaluare, sa se faca evaluarea ca atare, s-o inregistram in contabilitate si apoi s-o predam  RAPPS.

Pe partea recuperarii prejudiciului de 60 de milioane am facut toate demersurile necesare, dar nu vrem sa ne desfasuram activitatea in zona spectacolului. Am sa va dau insa doar un exemplu: o banca nu a dat curs solicitarii noastre de punere in executare. Ei spun ca au acea suma ca garantie a creditului acordat. Ce trebuie sa faca ANAF?  Pai trebuie sa initieze o actiune in instanta si sunt cai si proceduri extrem de complicate. In spatele fiecare decizii stau dosare de sute de pagini. Noi insa nu vom inchide dosarul pana nu recuperam ultimul euro.

Sursa: hotnews.ro

Curtea de Conturi: Controalele fiscale din judete nu respecta legea

Veniturile din numeroase orașe ale țării sunt prost administrate de autoritățile locale, după cum au relevat controalele Curții de Conturi, rezultatele cărora au fost prezentate în raportul anual pe 2013.

Reprezentanții Curții de Conturi au trasat câteva concluzii comune aplicabile în cazul majorității unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, instituția abilitată cu verificarea documentelor instituțiilor statului susține în raportul pentru anul 2013 că „dosarele fiscale ale contribuabililor bugetului local nu sunt constituite, completate și gestionate astfel încât să conțină toate documentele cu relevanță fiscală, funcție de modificările intervenite în masa impozabilă”.

Documentele enumerate de Curtea de Conturi în acest sens sunt: declarațiile fiscale și actele atestatoare care se anexează la acestea, deciziile de impunere și cele referitoare la obligațiile de plată accesorii, certificatele de atestare fiscală, înștiințările, somațiile și alte documente de executare silită, dovezile privind comunicarea actului administrativ-fiscal, declarațiile speciale de impunere în cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe.

Mai mult, Curtea de Conturi susține că activitatea de inspecție fiscală nu respectă cerințele legale. „Activitatea de inspecție fiscală nu este organizată și exercitată potrivit cerințelor legale în domeniul impozitelor și taxelor locale, în scopul verificrii bazelor datelor de impunere, a legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii datelor și informațiilor necesare stabilirii reale a obligațiilor fiscale reprezentând impozite și taxe locale datorate de către contribuabilii persoane fizice și juridice, a respectării prevederilor legislaiei fiscale și contabile ori stabilirii diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora”, se arată în raportul Curții de Conturi.

În plus, autoritățile administrației publice locale nu au luat măsuri pentru identificarea, evaluarea și monitorizarea potențialului economico-financiar al teritoriului pe care îl gestionează, „respectiv nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicatorilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor unităților administrativ-teritoriale”, mai informează Curtea de Conturi.

Sursa: money.ro

ANAF a descins la Episcopia Hușilor

Surse din interiorul Episcopiei ne-au dezvăluit că instituția nu a virat la bugetul de stat circa 5 miliarde de lei vechi, reprezentând contribuții la fondurile de Sănătate și de Pensii ale preoților. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor a recunoscut că ANAF a efectuat un control fiscal, dar neagă existența datoriilor. Cu toate acestea, preotul Sorin Chirvase a aflat de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate că Episcopia Hușilor nu i-a virat contribuțiile la Sănătate, drept pentru care a depus acțiune de chemare în judecată a Eparhiei.

Simona MIHĂILĂ

Semnalele de alarmă trase de Est News în legătură cu neregulile de care zeci de preoți din parohiile județului Vaslui se plâng, în timp ce arată acuzator cu degetul spre mai-marii Bisericii, încep să aibă efect. După ce DNA a intrat pe fir și a declanșat audierile în urma scandalului șpăgilor despre care unii preoți susțin că le-au fost cerute de episcopul Corneliu Onilă, o altă instituție a statului a luat în primire Episcopia Hușilor.
Săptămâna trecută, reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descins la Palatul Episcopal, unde au luat la verificat toate documentele fiscale ale instituției.
Surse din interiorul episcopiei ne-au dezvăluit că, anterior declanșării acestui control, inspectorii ANAF au făcut o verificare sumară, în urma căreia au constatat că Episcopia Hușilor figura în evidențele Fiscului cu debite de sute de mii de lei, cele mai multe la fondul de Pensii și la cel de Sănătate.
„Controlul efectuat până în acest moment a scos la iveală că nu a fost virat CAS (Contribuții la Asigurări Sociale – n.r.) pentru mai multe parohii din cadrul Episcopiei Hușilor, sumele ridicându-se în jurul cifrei de 500.000 de lei (cinci miliarde de lei vechi – n.r.)”, ne-a declarat sub protecția anonimatului, o sursă din interiorul episcopiei.
Din informațiile noastre, controlul ar putea scoate la iveală, în momentul în care va fi finalizat, faptul că valoarea sumei pe care Episcopia o datorează la stat este mult mai mare.
Vestea a pus pe jar preoțimea din județ. Preoții se tem că s-ar putea trezi datori la bugetul de stat și mulți au hotărât să verifice personal la circumscripțiile financiare de care aparțin.
Contactat telefonic de către reporterii Est News, Marin Tudorică, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, a confirmat existența controlului fiscal al inspectorilor ANAF la episcopie, însă a negat că istituția ar avea datorii la buget: „A fost un control din partea ANAF. Nu este adevărat că Episcopia Hușilor are datorii. Și-a plătit toate datoriile la bugetul de stat. La Centrul Eparhial, toate impozitele și asigurările la salarii sunt achitate la zi”.

Episcopia, prinsă cu ocaua mică

În ciuda declarației purtătorului de cuvânt, realitatea constatată de unii dintre preoți este complet diferită. Este cazul preotului bârlădean Sorin Chirvase care, săptămâna trecută, a dat în judecată Episcopia Hușilor, după ce a intrat în posesia dovezii că nu i s-a virat contribuția la fondul de Sănătate, motiv pentru care nu poate primi bani pentru zilele de concediul medical.
chirvase-sorinZiarul Est News a scris, recent, că Protoieria Bârlad refuză să-i elibereze preotului Chirvase adeverința pe baza căreia medicul de familie al acestuia să-i acorde concediul medical. Preotul a avut, din noiembrie anul trecut, mai multe probleme de sănătate și, una peste alta, în ianuarie și-a fracturat umărul. După ce a făcut publice toate aceste lucruri, prin intermediul ziarului nostru, protopopul Vasile Lăiu i-a eliberat documentele cerute, dar… surpriza!
„Mi s-a comunicat că nu pot fi plătit pentru zilele de concediu medical din cauză că nu am contribuit la Asigurări de Sănătate. Din luna noiembrie de când sunt în concediu medical eu nu am primit bani pe concediu din acest motiv. Așa ceva nu este posibil. La sfatul avocatului meu am acționat în instanță Episcopia Hușilor care nu mi-a virat contribuția”, ne-a declarat preotul Sorin Chirvase.
Acțiunea a fost depusă de avocatul său la Tribunalul Vaslui, urmând ca instanța să stabilească termenul de judecată.
Părintele Chirvase este unul dintre puținii preoți care au avut curajul să se ridice împotriva birurilor copleșitoare impuse de Protoieria Bârlad și de Episcopia Hușilor. În toamna trecută, la sfârșitul slujbei de duminică, el le-a vorbit enoriașilor și ziariștilor despre șpăgile din sânul Bisericii.

ANAF a publicat doua ordine care modifica activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii si mari

In Monitorul Oficial de joi au fost publicate doua ordine ale ANAF ce aduc modificari asupra organizarii activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii si mari. Aceste modificari vor fi aplicabile incepand cu 1 anuarie 2015. E vorba de OpANAF nr. 3564 din 20 noiembrie 2014 si de OpANAF nr. 3565 din 20 noiembrie 2014. In privinta contribuabilor mijlocii, se modifica perioada la care acestia vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti daca nu indeplinesc criteriile de selectie. Astfel, reglementarile valabile in acest moment prevad o perioada de 2 ani consecutivi in timp ce noua reglementare, valabila de la 1 ianuarie 2015 prevede ca acestia vor fi scosi din administrarea institutiilor abilitate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

 • Criteriile de selectie pentru ca un contribuabil mijlociu sa ramana sub administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti

1. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a doi indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:
– volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%;
– cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea – 50%.

2. Criteriul insolventei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei.

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se suspenda aplicarea acestor criterii.

Nota: nu vor fi selectati drept contribuabili mijlocii contribuabilii in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si contribuabilii care se declara inactivi.

 • Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili, aflati sub incidenta prevederilor legale privind insolventa, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane de lei, vor fi preluati spre administrare, incepand cu aceeasi data, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.

In ceea ce priveste marii contribuabili, prin OpANAF nr. 3565/2014 se stabileste ca incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili  persoanele  juridice  romane,  inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014. Prevederile anterioare stabileau ca au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie a marilor contribuabili.

 • Criteriile de selectie ale marilor contribuabili pentru a ramane in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili

1. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 2 indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:
– volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%;
– cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea – 50%.
2. Criteriul specific de activitate desfasurata:
– Banca Nationala a Romaniei;
– societatile bancare;
– societatile de asigurari;
– societatile de investitii financiare.
3. Criteriul investitional
Se pot inregistra ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere depusa la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului, sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Nota:   nu vor fi selectati ca mari contribuabili institutiile publice si contribuabilii aflati in procedura insolventei, contribuabilii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si contribuabilii care se declara inactivi.

 • Si in cazul marilor contribuabili intervin modificari in ceea ce priveste perioada dupa care acestia vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Astfel, daca pana  in  prezent  perioada era de 2 ani consecutivi in  care  nu erau indeplinite criteriile  de  selectie, de la 1 ianuarie 2015  noile prevederi stabilesc ca termen:

a)pentru contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriul de baza:  incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator;
b)pentru contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro: dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Sursa: hotnews.ro

Asociatia Oamenilor de Afaceri acuza ANAF ca aplica gresit legea specifica profesiilor liberale, diferit de ITM​

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) acuza statul ca doua institutii ale sale interpreteaza in mod diferit legea specifica profesiilor liberale, aratand ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) aplica legislatia gresit, diferit de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM).

“AOAR considera inacceptabil ca legea specifica profesiilor liberale sa fie interpretata discretionar pe baza unor criterii de natura subiectiva”, precizeaza asociatia, intr-un comunicat remis, joi, HotNews.

AOAR considera ca “este anormal si cu efect negativ asupra mediului de afaceri” sa existe opinii diferite intre inspectorii ANAF, aflata in subordinea Ministerului Finantelor, si cei ai ITM, din subordinea Ministerului Muncii, pentru calificarea aceluiasi tip de relatie de afaceri.

Asociatia mai arata ca legea este “clara si aplicata corect de ITM”.

In context, AOAR cere autoritatilor fiscale carora contribuabilii  li se adreseaza documentat, cu contestatii justificate, sa-si exercite atributiile si sa isi asume raspunderea examinarii atente si competente a contestatiilor.

“Raspunsurile trebuie sa fie concrete cu referire la argumentele prezentate”, se mai arata in comunicat.
De asemenea, AOAR condamna “procedura uzitata in prezent de ANAF, de executare a conturilor si sechestrarea bunurilor”, cata vreme nu exista certitudinea prejudiciilor.

“Contribuabilul nu are la dispozitie decat lunga cale de apel  la justitie, supra-solicitata si in imposibilitatea de a solutiona cu celeritate aceste cazuri cu implicatii economice majore”, avertizeaza oamenii de afaceri.

Totodata, AOAR considera ca masurile ANAF-ului “pericliteaza continuarea activitatii companiilor”.

In plus, oamenii de afaceri atrag atentia ca “pierderile inregistrate in cazul unor decizii contestate si castigate in instanta sunt platite tot de contribuabili, ci nu  de cei care au aplicat gresit legea, in speta ANAF”.

Sursa: hotnews.ro

Persoanele fizice vor colabora printr-un simplu click cu ANAF-ul

Salariații vor avea acces la situația propriilor contribuții la asigurările sociale, prin intermediul unei aplicații care le va permite să fie mai aproape de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Veste bună pentru salariații vasluieni: de anul viitor vor putea comunica electronic cu ANAF-ul, având posibilitatea să trimită, dar și să primească mai multe documente. Acest lucru va fi posibil în baza Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1154/2014 privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între ANAF și persoanele fizice. Persoanele fizice vor avea astfel, posibilitatea să-și verifice propria situație fiscală, prin intermediul unui serviciu numit „Spațiul privat virtual”. Accesul la aceste informații se poate efectua la orice oră și va fi gratuit. Așadar, situațiile fiscale ale persoanelor fizice vor fi doar la un click distanță.

Fiecare salariat își va regăsi în „Spațiul privat virtual” declaratiile fiscale întocmite, cererile pe care le-a adresat organului fiscal pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația sa fiscală. Drept urmare, salariații vasluieni și nu numai vor putea vizualiza informații cu privire la contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori. Pot solicita o opinie privind aplicarea legislației fiscale, acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal în executarea legii. Spre exemplu, persoanele fizice vor avea acces la deciziile de impunere, notificări, somații, documente sau acte emise de organul fiscal la cererea acestora, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverință de venit, registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani.

Pe lângă informațiile pe care le vor regăsi în „Spațiul privat virtual”, contribuabilii vor avea la dispoziție și un „Buletin informativ fiscal”. În cadrul acestui buletin informativ, ei vor avea acces la informații publice cu caracter fiscal, care au scopul de a-i îndruma să-și îndeplinească obligațiile fiscale.

Înainte de a fi implementat acest program pentru toți cetățenii, el va fi disponibil în sistem pilot de luna aceasta și până la sfârșitul anului, pentru contribuabilii persoane fizice cu domiciliul fiscal în București și în județul Ilfov.

Prin implementarea acestui program, autoritățile urmăresc să îmbunătățească relația contribuabilului cu Fiscul. (Daniela PORUMB)

Gata, e lege: Persoanele fizice pot comunica electronic cu ANAF in “Spatiul privat virtual'”

 Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) cu privire la propria situatie fiscala, prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual”, oferit de sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice (MFP), arata un document publicat marti in Monitorul Oficial, despre care HotNews.ro a scris pe cand se afla in stadiu de proiect. Serviciile de comunicare electronica puse la dispozitie de ANAF vor fi disponibile in mod gratuit, 24 de ore din 24.

Prevederile referitoare la utilizarea serviciului se regasesc in Ordinul ministrului Finantelor Publice privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice. Documentul va face parte din legislatia secundara necesara pentru punerea in aplicare a unora dintre prevederile OUG 40/ 2014, care stabilesc premisele comunicarii in format electronic intre contribuabil si autoritatile fiscale.

“Mi-am propus sa promovam o noua abordare in relatia contribuabilului cu administratia fiscala, bazata pe flexibilitate si deschidere institutionala. Masurile incluse in proiectul de ordin contribuie la cresterea gradului de informatizare a activitatilor desfasurate de organele fiscale si incurajeaza contribuabilii sa depuna la ANAF documente prin mijloace electronice”, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Intr-o prima etapa, serviciul ‘Spatiul privat virtual’ va fi disponibil in sistem pilot incepand cu luna septembrie 2014 pana la sfarsitul anului, pentru un anumite documente si informatii destinate contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal in Bucuresti si in judetul Ilfov.

Persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/ 2001) sau prin credentiale de tip nume / parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta OTP.

Comunicarea electronica in Spatiul privat virtual se va face atat dinspre contribuabil catre ANAF, cat si dinspre organul fiscal catre contribuabil.

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul ‘Spatiul privat virtual’ pentru perioada septembrie-decembrie, in care se va aplica proiectul pilot sunt cele emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului, automat – decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013 si emise dupa data de 1 septembrie 2014, sau la cererea contribuabilului – “Situatia obligatiilor fiscale de plata’, ‘Foaie de varsamant’, ‘Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”, cat si documente emise de contribuabil si comunicate organului fiscal – cerere privind “Situatia obligatiilor fiscale de plata, cerere privind Foaie de varsamant”, cerere privind “Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”.

Incepand de anul viitor, proiectul pilot pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov va fi dezvoltat la nivel national si se vor extinde categoriile documentelor si informatiilor comunicate spre si dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica si cu alte tipuri de credentiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sanatate.

Potrivit proiectului de ordin, categoriile de documente care privesc situatia fiscala proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicarii prin ‘Spatiul privat virtual’ sunt ¬ declaratii fiscale intocmite de persoana fizica, potrivit legii, cereri adresate de persoana fizica organului fiscal pentru obtinerea unor informatii sau documente in legatura cu situatia fiscala personala: cerere de informatii despre contributiile de asigurari sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale, acte administrative fiscale, acte de executare si alte acte emise de organul fiscal in executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificari, somatii, documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit, registrul documentelor electronice comunicate in ultimii doi ani.

Actul normativ stabileste o serie de reguli privind utilizarea “Spatiului privat virtual”, in conditiile in care este asigurata securitatea datelor de identificare ale contribuabililor.

De asemenea, potrivit documentului, ANAF va pune la dispozitia contribuabilului serviciul “Buletinul informativ fiscal”, inclusiv in perioada de aplicare a proiectului pilot, prin intermediul caruia va oferi informatii publice cu caracter fiscal, in scopul indrumarii acestora in indeplinirea obligatiilor fiscale, respectiv: calendarul obligatiilor fiscale, noutati legislative, ghiduri fiscale, campanii derulate, comunicate de presa.

Ordinului ministrului Finantelor Publice supus consultarii publice face parte dintr-un set de masuri promovate de catre Ministerul Finantelor Publice si de catre ANAF, in scopul imbunatatirii relatiei contribuabilului cu Fiscul si simplificarii modalitatilor de plata. In acest context, a fost promovata de MFP OUG 40/2014, publicata in Monitorul Oficial in data de 23 iunie 2014, care stabileste premisele comunicarii in format electronic intre contribuabil si autoritatile fiscale.

De asemenea, incepand cu 1 iulie 2014, formularele privind deciziile de impunere anuala pentru venituri realizate de persoane fizice si pentru contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de acestea, contin o serie de informatii care sa faciliteze plata obligatiilor fiscale. Astfel, fiecare decizie de impunere contine informatii privind codul de identificare fiscala a beneficiarului, contul de venituri bugetare corespunzatoare obligatiei de plata, codul IBAN in care trebuie efectuata plata, suma pe care contribuabilul o are de platit si o rubrica de explicatii. Totodata, pe decizia de impunere sunt incluse informatii privind modalitatile de plata.

Sursa: hotnews.ro

Premiera in Romania. Persoanele fizice vor putea comunica pe internet cu Fiscul, prin intermediul unui nou serviciu “Spatiul Privat Virtual”

ANAF le va trimite astfel cetatenilor deciziile de impunere anuala, in timp ce ei pot cere, tot din fata calculatorului, situatia datoriilor pe care le au de achitat.

Deocamdata, serviciul online va fi disponibil doar in zona Bucuresti si Ilfov, incepand cu 1 septembrie.

Pentru a accesa programul, persoanele fizice se vor identifica electronic prin certificate digitale sau cu un nume si parola, insotite de un cod de autentificare.

Serviciul este disponibil gratuit 24 din 24 de ore, iar anul viitor ar putea fi extins in toata tara.

Sursa: incont.ro

Rapoartele contabile la control

Toți agenții economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220 mii lei sunt obligați, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 936/2014, să depună la unitățile Ministerului Finanțelor Publice rapoartele contabile aferente fiecărui semestru.

Drept urmare, agenții economici vasluieni nu fac excepție de la regulă și au termen, până pe 18 august, să finalizeze și să depună rapoartele contabile aferente semestrului I. Aceștia pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la Oficiile Poștale.

Depunerea raportărilor se va realiza de către agenții economici printr-o scrisoare cu valoare declarată, pe suport magnetic, însoțită de raportările contabile, care vor fi listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. De asemenea, acestea trebuie să fie semnate și ștampilate.

Agenții economici pot depune raportările contabile atât în format hârtie, cât și în format electronic, sau numai în formă electronică, fiind necesar să se atașeze o semnătură electronică extinsă.

Agenții care scapă anul acesta de întocmit aceste raportări sunt cei care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2014. Totodată, cei care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară și cei înființați în cursul anului 2014, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare sunt scutite de la depunerea raportărilor contabile. (Daniela PORUMB)

Ce nu a vrut Ponta sa spuna: Incasarile ANAF pe primele sase luni sunt cu 2,4 miliarde lei sub cat a programat Guvernul

Incasarile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nu sunt atat de spectaculoase precum a spus premierul Victor Ponta in conferinta de marti unde a facut o prezentare a realizarilor Guvernului pe care il conduce. Sunt cu 2,4 miliarde de lei sub nivelul celor programate pentru prima jumatate a anului, au declarat pentru HotNews.ro surse din Trezoreria Statului. Acesta este raspunsul pe care premierul ar fi trebuit sa-l dea cand a fost intrebat marti de catre jurnalisti daca ANAF, a carei activitate a fost laudata in timpul prezentarii, a reusit sa obtina venituri la nivelul celor programate pentru 2014. Ponta a prezentat doar o comparatie intre primul semestru din 2014 si primul semestru din 2013, cifrele fiind evident in crestere.

 • UPDATE Presedintele Traian Basescu a confirmat in conferinta de presa de miercuri ca incasarile sunt cu 2,4 miliarde lei sub estimari. “Sigur, premierul nu intelege economia si compara anii intre ei. Anul acesta, pe primele 6 luni, deficitul de incasari e de circa 2,4 miliarde lei, deci premierul trebuie sa faca obligatoriu o rectificare negativa”, a declarat Basescu.

De asemenea, au mai fost facute comparatii de la an la an, din 2009 pana in 2013, graficul aratand o crestere constanta.

Deficitul de 2,4 miliarde lei fata de incasarile prognozate trebuie acoperit fie prin scaderea unor cheltuieli (investitii sau cheltuieli curente), fie prin gasirea unor noi surse de venit (cresteri de taxe si impozite, scoaterea banilor din economia neagra etc). Acest deficit de 2,4 miliarde lei se adauga deficitului prognozat deja de Guvern de 4,8 miliarde de lei care s-ar crea daca va aplica scaderea CAS cu 5 puncte procentuale de la 1 octombrie 2014.

Intrebat cum sunt incasarile si fata de programul asumat in 2014, Ponta a raspuns sec: Eu v-am pus la dispozitie datele, va voi fi totdeauna la dispozitie cu analize. Jurnalistii au insistat: in prezentare, nu erau comparatii cu programul asumat. Atunci, premierul s-a ridicat de la masa, spunand pe fuga:  Inca o data, eu v-am prezentat datele. Daca e vreo eroare, sunt convins ca o sa o indrept. Ma iertati, am vrut sa va raspund de aici dar intram la polemici.

Pe slide-uri, ANAF era prezentata la capitolul “incasari la buget” doar cu niste comparatii de la an la an. Lipseau, insa, comparatiile cu programul asumat pe 2014. “CRESTEREA CONTINUA SI IN 2014! Primul semestru din 2014 – incasari de 97 mil, comparativ cu primul semestru din 2013 – incasari de 94 mil”, scria in prezentare. (Nota Red. Aici este o greseala, miliardele fiind confundate cu milioane).

Pana la urma, se pare ca ANAF a încasat venituri bugetare de 88,275 miliarde lei în primul semestru din 2014, mai mult cu peste trei miliarde de lei comparativ cu perioada similară din 2013, când încasările s-au cifrat la 85,086 miliarde lei, potrivit datelor transmise de ANAF la solicitarea AGERPRES.

Sursa: hotnews.ro

Fiscul vrea să combată munca la negru prin controale stricte, într-un program pilot de la 1 mai

Agenția Națională de Administrare Fiscală va demara la 1 mai un program pilot de combatere a muncii la negru, care vizează contribuabilii din regiunile Ploiești și Brașov cu risc de evaziune, prin controale și inspecții, programul urmând să fie extins la nivel național de la 1 ianuarie 2015.

“A.N.A.F. solicită angajatorilor ca în termen de 90 de zile de la demararea proiectului să ia măsuri în vederea conformării voluntare la obligațiile ce le revin conform prevederilor Codului muncii, Codului fiscal și Codului de procedură fiscală. Precizăm că se vor efectua inspecții și controale la nivelul contribuabililor care prezintă risc în ceea ce privește evaziunea în domeniul contribuțiilor sociale, de sănătate și al impozitului pe venit”, se arată într-un comunicat al instituției. La controale vor fi trimise echipe mixte, în baza acordurilor de cooperare interinstituțională cu autorități ale statului cu competență în domeniu. Programul are ca scop prevenirea și combaterea muncii nedeclarate și/sau subdeclarate, sprijinirea concurenței loiale în mediul de afaceri și a protejării angajaților, în contextul asumării angajamentelor convenite cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. “Munca la negru în România afectează sub diversele ei forme o parte importantă din totalul populației care prestează activități dependente și generează efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și bugetului asigurarilor de sănătate”, se spune în comunicat.

În urma proiectului pilot, ANAF va realiza un model de conformare și va stabili un program riguros de control și de inspecție axat pe identificarea muncii nedeclarate și subdeclarate, proiectul urmând să fie extins în toată țara de la 1 ianuarie 2015 și pe întreaga perioadă de prescripție a obligațiilor fiscale.

Sursa: mediafax.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: